OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 december

S.Lucia

 
Nyinlagt

 

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


Traditionsmedveten kardinal ny ledare för Gudstjänst-
kongregationen

Två nya helgon - från Indien
Påven ändrade tal - Euroeer föredrar hundar före barn

Arkiverat Observerat
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM

M a r i a  i  A d v e n t

Advent är det liturgiska årets största marianska högtid. Paulus VI uttryckte det myndigt och klart i den apostoliska förmaningen Marialis Cultus, nr 3-4. Historiskt sett skedde införlivandet av Maria i liturgin tillsammans med läsningen av Bebådelsen i evangeliet. Söndagen före Jesu födelse är med rätta helgad åt Maria. I våra dagar har advent återfått denna sin ursprungliga betydelse och vi ser en mängd marianska element i liturgin, vilka vi här i all korthet vill sammanfatta. Till artikeln

    Som tecken på Guds trofasthet mot Davids söner förebådade Jesaja en jungfru som skulle bli havande med ett barn och barnet hon födde skulle få namnet Immanuel – Gud med oss.   Vid den tiden kunde många ha trott att profetian uppfylldes genom att Hiskia, som var en god konung, föddes (2 Kung 18:1-6).  Hans födelse och regeringstid kom att förebåda en Messias som skulle komma att överträffa alla förväntningar eftersom Han var ”Gud med oss” på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Till artikeln
......................................................................................................................................................

 

Kraftfullt försvar för familjen

"Familjen; enad, fruktbärande och oupplöslig, har alla väsentliga delarför att bygga upp ett hopp inför framtiden"

Se referat av påvens tal i Strasbourg

......................................................................................................................................................

 

Sandro Magister

40 år av reflekterande information

(katobs.se) I 40 år har han oförtröttligt rapporterat från Vatikanen. Sandro Magister började 1974, under påven Paulus VI, att skriva sina krönikor om händelser i kyrkan i den liberala vänstertidngen l´Espresso. I början var krönikorna uteslutande riktade till den italienska allmänheten. Men under senare decennier har de översatts, och idag har han hundratusentals läsare världen över. Profilen är saklig, men inte utan udd. Vi uppmärlsammar detta jubileum med att återpublicera en intervju med honom för katobs.se samt en helt ny intervju som handlar om de utmaningar som vår påve Franciksus skapar även för en så erfaren journalist som Sandro Magister. Till artikeln

   

Foto: katobs.se
......................................................................................................................................................
     


Kardinal Ruini:

"Det ena lägret har mynningsladdare,
det andra har flygvapen.”

(katobs.se) ”Om äktenskapet förblir oupplösligt och alltså fortsätter att existera är det följaktligen bigami om man gifter sig på nytt och att ha sexuella relationer med den nya partnern är alltså äktenskapsbrott. Det är inte möjligt att vara av den åsikt att äktenskapet är en oupplöslig relation och sedan uppföra sig som om det inte är det.” Detta menar kardinal Camillo Ruini i en intervju, där han dock vill balansera frågan; "sanning och barmhärtighet omfamnar varandra". I Intervjun menar kardinal Ruini även att den liberala vågen kan vara över snart, precis som marxismen snabbt dog ut. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

"Bortglömd" text av kardinal Ratzinger om äktenskapet:

"En själavård som verkligen vill hjälpa de berörda människorna, måste alltid ha
sin grund i sanningen."

(katobs.se) År 1998 publicerade kardinal Joseph Ratzinger, dåvarande Prefekt för Troskongregationen, volymen “On the Pastoral Care of the Divorced and Remarried”, på Libreria Editrice Vaticana. Den översättning vi nu kan presentera är den tredje delen i denna volym. Det handlar om en krävande text med många historiska aspekter och kanoniska komplikationer. Väl medvetna att den egentligen vänder sig till specialister inom området, har vi ändå valt att publicera den. Anledningen är de många missförstånd som råder ifråga om det kristna äktenskapet och den heliga kommunionen, som uppdagats i samband med den just avslutade förberedande synoden för kommande arbete med just dessa frågor.

Vad Ratzinger här klart visar, utifrån en övertygande kunskapsbas, är att även om ämnet inte alltid är enkelt, så har kyrkan inget mandat att tillåta äktenskapets upplösning, inte heller "kommunionstillträde av pastorala skäl", om det strider mot läran. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................

 

 

Påve Paul VI saligförklarad

 

   

 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

 

 

......................................................................................................................................................

 

Synoden i sammanfattning:

Pandoras ask har öppnats?

(katobs.se) "Vad än resultatet av synoden blir, om den med avsikt inte når fram till någon slutsats, kommer den verkan som dess styresmän önskat att till stor del ha uppnåtts. " Detta menar vatikankännaren Sandro Magister, som i en krönika sammanfattar händelserna innan och under den nu avslutade "försynoden" till den ordinarie biskopsmöte som kommer ske om ett år. Inte för att något revolutionerande framkom under själva synoden. Men genom blotta öppningen av tanken på att kyrkan ska erkänna även utomäktenskapliga förbindelser sakramentalt börjat få sin spridning. har en Pandoras ask öppnats, enligt krönikören. Till artikeln

     
......................................................................................................................................................

 

 

   


Det går inte att besluta om
tron genom omröstning

Kardinal Burke yttrar sig mot
mediernas ”manipulering” av synoden

(Il Foglio) Kardinal Raymond Leo Burke är inte världsopinionens favorit. Men om möjligt är han ännu mindre populär inom kyrkan än i världen. Och ändå har denne sextiosexårige amerikan från Richland Center, Wisconsin, gjort allt för att lyckas som god katolik och försökt väcka samvetena hos dem av de kristna som (har visat alltför stor tendens till likgiltighet. Han deltar i pro-life-marscher, vägrar ge kommunion till amerikanska politiker som stödjer abortlagar, försöker bromsa gay-agendans snabba framåtskridande, talar om för påve Franciskus att försvaret av de icke-förhandlingsbara principerna inte är en modenyck underkastad påvarnas humör, läser mässa i den traditionella riten. För en tid sedan undertecknade han den kollektiva boken ”Att stanna kvar i Kristi sanning. Äktenskap och kommunion i den katolska kyrkan”, som skrevs i öppen polemik mot kardinal Walter Kaspers barmhärtighetssyftande ord om familjen och kommunion för de skilda och omgifta. Till artikeln

......................................................................................................................................................


Den extraordinära biskopssynoden

Gruppernas slusatser: Ingen ändring i praxis, men mera
stöd för de som kämpar

Synodens uttalande starkt misstolkat
Troskongregationens prefekt: Rapporten är ovärdig och skamlig

Dokument:

SLUTMEDDELANDE
Påve Franciskus slutord
Vatikanens sammanfattning av diskussionerna
THE ORDER OF THE SYNOD OF BISHOPS
---
THE PASTORAL CHALLENGES
OF THE FAMILY
IN THE CONTEXT OF EVANGELIZATION

---
Påve Franciskus´ predikan vid heliga Mässan
den 5 oktober (olika språk)


Länkar:
Vatikanens officiell hemsida över synoden
---
Direktrapporter från Rom: Vatikanradion på svenska


   


Våra tidigare artiklar om familj och äktenskap:

Ledare: Förändringarnas farliga passion
Ledare: Det nya idealet: Var och en salig på sin fason
Kardinal Gerhard Müller: Om äktenskapets oupplöslighet och debatten om borgerligt omgifta och sakramenten
Kardinal Carlo Cafarra: Äktenskapet och sekulariseringen
Msgr Nichola Bux: Den ortodoxa kyrkan och de omgifta
Inför familjesynoden:  Många åsikter om undantagen, färre om regeln
Carlo Buzzi: Vad jag anser om kommunionen för de omgifta
Påve Benedikt XVI: Varför jag valde kärlek som ämne för min första encyklika 
Påven Benedikt XVI : Predikan i Valencia
Den hycklade familjelyckan

Humanae vitae mer aktuell än någonsin
Humanae Vitae: En generation senare

......................................................................................................................................................
Leisure and the Catholic Family - Part II
......................................................................................................................................................

 


Anne Boley i The Tower. Hon var kung Henrik VIII:s amdra hustru, Äktenskapsbrottet ledde till schismen mellan den anglikanska och katolska kyrkan. Anne Boley blev avrättad på kungens order.

   

Månadens artikel:

Måste man tro att det finns absoluta normer?
En apologi

av diakon Göran Fäldt

(katobs.se) "Den här apologin är personlig och därför ofullständig. Den vill bara understryka sambandet mellan tro och moral både i det personliga och sociala perspektivet. Den vill ansluta till påven Johannes Paulus II:s ord i encyklikan Veritatis Splendor (1993), där han sagt: ”Ingenting får skada harmonin mellan tron och livet: Kyrkans enhet skadas inte bara av kristna som förkastar eller förvrider trons sanningar utan också av dem som bortser från de moraliska förpliktelser som Evangeliet kallar dem till”. Detta skriver diakon Göran Fäldt i en längre artikel om hur vi ska tolka kyrkans normer i förhållande till vårt samvete och konsekvenserna av våra egna val. Artikeln är således personliga reflektioner och har inte ambitionen att få imprimatur från biskopsämbetet. Likväl kan den tjäna som en grund för reflektioner om ett ämne som i dessa dagar är högaktuellt. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Leisure and the Catholic Family

(katobs.se) "To recapture the meaning of leisure, we have to cross the hermeneutic barrier erected by modernity, and in this way gain a perspective of modernity from both sides so to speak, on the one hand from behind, from the premodern Christian culture, and, on the other hand, a view from ahead, from the reformulation of Christian tradition after late modernity. The latter perspective has all the advantages of hindsight, but faces the problem of disentangling itself from what came before, something which has to be achieved through an engagement with premodernity. The notion of an intellectual worker is for Pieper a clear sign of the difference between the modern notion of work and that of the traditional Christian; the intellectual worker is “the modern ideal of work in its most extreme formulation.”

These words are from some talks held at the Carmelite Convent in Glumslöv, Sweden, in 2009 by professor Clemens Cavallin. With notions from the book Leisure, the Basis of Culture by the famous thomist Joseph Pieper, Clemens Cavallin made some intresting observations concerning the aspects we as modern Catholics lay on the mystery of time and above all - the question on what we are here for to do. To the article

   

 Joseph Pieper in 1997

......................................................................................................................................................

 

 

Saligförklaring av Sverigevän

 

(katobs.se) Nu i lördags den 27 september saligförklarades msgr Álvaro del Portillo. Msgr del Portillo var arvtagare till S. Josemaría Escrivá de Balaguer, grundaren av organisationen Opus Dei, från dennes död 1975, och ledde denna lekmannainriktade organisation fram till sin död. Mellan 1982 och 1994 var han prelat för personalprelaturen. Don Álvaro, som han ofta kallades, var stor vän av de nordiska länderna och besökte Sverige ett flertal gånger. Vi kommer inom kort publicera en intervju med några medlemmar som träffat honom och de intryck de haft. Naturligtvis är det många från Verket, som Opus Dei också kallas, som samlas i Madrid för denna högtid, även från Sverige. För de som vill följa ceremonin och allt omkring den, se den officiella hemsidan för saligförklaringen. Se även: Opus Dei om saligförklaringen mm på svenska

 

     
......................................................................................................................................................

 

"Jag försvarade sanningens objektivitet - och vann till slut popularitet"

Alice von Hildebrand, 91 år, ser tillbaka på
ett långt liv i sanningens tjänst

(katobs.se) Hur kunde jag uppnå en sådan fantastisk framgång? Jag var framgångsrik eftersom jag var den enda på institutionen, om inte hela universitetet, som försvarade sanningens objektivitet. I min undervisning, och under mycket lidande och bön, förmådde jag väcka en längtan efter sanningen hos mina studenter. Så skriver den produktiva och vitala teologen, fiosofen, författaren, men framförallt läraren Alice von Hildebrand i en intervju med anledning av hennes memoarer, som just utkommit. Hon är kanske mest känd som hustru åt den produktive teologen Dietrich von Hildebrand, vars verk hon ägnat ett halvt liv åt att föra ut och försvara. Kanske de aldrig haft sådan aktualitet som idag. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................
   
Kaldeiske ärkebiskopen av Mosul:

"Jihadisterna kommer att drabba dig också"

(katobs.se) Han var ute på Mosuls gator, den dagen, den 8 juni, då efter bara ett par timmar staden föll i händerna på jihadisterna, ISIS. Emil Nona (46 år) ärkebiskop av Mosul, kan inte längre återvända till sin stad. I denna korta intervju pekar ärkebiskopen på att de extrema jihadisterna även kommer drabba västländerna, om inget snabbt görs. Man måste sluta använda grupperna för cyniskt själviska ändamål, menar han. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Den enda grunden för den kristna missionen och dialogen: Jesus Kristus

(katobs.se) "Att alltid och överallt missionera är en del av kyrkans natur. Om detta på något sätt skulle minska, då skulle hon inte längre vara Kristi kyrka. Att förkunna det glada budskapet betyder att förkunna att endast i detta budskap och i anammandet av det är det möjligt att bli frälst." Så skiver teologen och historikern msgr Inos Biffi (att inte förväxla med kardinal Giacomo Biffi) i en artikel i L´Osservatore Romano. Biffi för en glödande appell för vår tro på Jesus Kristus och menar att ingen sannskyldig mission eller dialog kan föras utan Kristi budskap om att alla måste döpas och komma till tro. Förtiger vi detta befäster vi snarare alla andra i en vantro. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................
Senaste nödropet från kaldeiske patriarken Louis Raphael Salko:
"Ansvaret vilar hos USA, EU och Förenade arabemiraten"
......................................................................................................................................................
   

 

Guds Moder Maria på Gotska Sandön

(katobs.se) Vår absolut mest svårnådda nationalpark är Gotska Sandön. Mitt i Östersjön, omgiven av förrädiska sandbankar, utan en enda hamn, har ön undgått hårdare exploatering. Sällan har där bott fler än en handfull människor. Skogen har visserligen skattats och får, ja till och med renar, har frestat på det ömtåliga vegetationsskiktet.
Men idag är det enbart en fyrplats och ett utflyktsmål för naturintresserade. Under sommarhalvåret går det några båtar i veckan med maximalt 100 besökare. Det saknas varje kommersiell verksamhet. På ön finns ett litet kapell, beläget i en av de vackraste ekhagar man kan tänka sig. Kapellet uppfördes 1950, efter att det gamla brunnit. Det första kapellet uppfördes för lotspersonalen 1893, men brann ner helt 1934. Det var endast tack vare en oväntad privatdonation man kunde uppföra nuvarande timrade kapell. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Bön för de kristna i Irak och Syrien

 Herre Jesus Kristus, du har lidit och dött för vår skull,
Förbarma dig över dem som nu får lida och dö för din skull.
 Sänd din Helige Ande att hjälp och styrka alla som förföljs för sin tros skull.
Förbarma dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på dig 
Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla med våra förföljda bröder och systrar.
Låt din fred och försoning få råda mellan alla som lever i Irak och Syrien.
Herre Jesus Kristus,, hör vår bön och låt din kärlek få råda i dessa länder.

Stockholm den 28 juli 2014                     +Anders Arborelius ocd

 

......................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   

 

......................................................................................................................................................


Inför familjesynoden:

Många åsikter om undantagen, färre om regeln

(katobs.se) Den 5 oktober 2014 inleds på direkt initativ av påve Franciskus en extraordinär synod för familjen. Denna annonserades redan den 8 oktober 2013. Sedan dess har det uppstått en hel del spekulationer om vad synoden kommer ta upp och vad som kommer eventuellt beslutas där. En enkät har skickats ut för att besvaras av framförallt biskoparna och prästerna. Men vissa stift har publicerat den som en sorts remissförfrågan till envar, och insänt mer eller mindre noggranna redovisningar av resultatet.

Synoden kommer att hållas mellan den 5 och 19 oktober under temat "“Familjen; den pastorla utmaningen under evangelisationens kontext".

Vi kan idag publicera på svenska den text som skrivits av kardinal Gerhard Ludwig Müller redan innan han utsågs till prefekt för Troskongregationen, men som tryckts i L´Osservatore Romano den 23 oktober 2013. Texten utmejslar hela den katolska äktenskapssynen och läran utifrån bibelkällor, fäder och praxis som den utformats genom traditionen, inte minst också kyrkans formuleringar i vår egen tid, så sent som i biskopsynoden 2012. Vi uppmanar läsarna att studera denna text. Till artikeln

......................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................   

 

Liturgin som föda och ledstjärna

(katobs.se) Intresset för hur vi firar den heliga mässan framställs ibland som en angelägenhet för liturgiska experter. Å andra sidan finns det också de som menar att liturgin hör folket till, och den ska därför anpassas till de önskemål som finns hos de troende, beroende på nationell och kulturell identitet, ålder och tidens anda. I en predikan som hölls i Jakarta i början av oktober så framställde den aposotoliske nuntien ärkebiskop Antonio Filipazzi saken på ett helt annat sätt. Med stöd från framförallt konstitutionen från det Andra vatikankonciliet, Sacrosanctum concilium - men även andra källor - framhöll han att "Varje sann förnyelse av kyrkan bör genomföras i full anslutning till kyrkans lära. Den måste utföras med respekt för kyrkans hierarkiska struktur och dess disciplin. --- Den måste respektera det förflutnas andliga och gudshängivna arv och kontrastera den fallna mänskliga naturens tendenser och inflytandena från modern mentalitet. Den bör genomföras i en attityd av tålamod och ödmjukhet."    Till artikeln

.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

     

.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

   


MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR

kan erhållas genom att inbetala 100 kr på nedan angivna föreningskonto. Med medlemskapet följer vissa förmåner som utskick av material som ej publiceras på nätet, verksamhetsberättelse mm, samt inbjudan att delta i årsmötet, som är i mars månad.

FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR
BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
Plusgirokonto: 48 70 49-9

........................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved