OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 januari

S. Giovanni Bosco

Blodsbestänkt välkomsthälsning
Veckans film

Kardinal Clemens August von Galen


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


Påven: Martyrerna visar blodets ekumenikUSA: Skattefinansierad abortverksamhet oacceptabel
Svenska kyrkan: Biskopslöner störande
Filippinerna: Insamlade medel för påvebesöket ges till Vatikanen
Vietnam: Kardinal Filoni prisar katolsk hängivenhet
15000 tackar hånad kardinal
Påven inbjöd transsexuell till samtal

Arkiverat Observerat
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
......................................................................................................................................................

 


Förintelsen, hatet mot korset - och motståndet

(katobs.se) Vi ihågkommer under dessa dagar alla offer för Adolf Hitlers hedniska drömmar om ett tusenårsrike. Till de fasansfulla koncentrationslägren förpassades inte bara judar, utan även romer, polacker, ungrare, och helt vanliga tyska samhällsmedborgare som motsatte sig den nationalsocialistiska ideologin. Många katolska präster dog även i lägren. Redan 1934 innebar titeln "katolsk präst" att man var kriminell. I Dachau satt det 2720 katolska präster, varav 1034 inte överlevde. Totalt var det kanske 8000 präster som dog i lägren. Hur många präster, diakoner och seminarister som fick ett nackskottt på gatan vet man inte. Men alla fruktade det ödet. Katolska studier fick bredrivas på distans, i smyg. Över hela landet förstördes kors och attackerades kyrkor. Egendom beslagtogs och barn tvingades ur katolska skolor för att programmeras med den förhärskande ideologin.

Veckans film visar bilder ur kardinal Clemens August von Galens senare år. Han motsatte sig öppet regimen, öga mot öga med deras hantlangare, i synnerhet för dess eutanasiprogram och rasideologi. I tre historiska predikningar angrep han 1941 nazisterna och uppmanade folket till motstånd, även om det kunde kosta vissa livet. Predikningarna spreds och skapade motståndsrörelser. Von Galen fick efter dem smeknamnet Lejonet av Münster . Han saligförklarades 2005. I filmen efter 3.50 kan man höra hans tal, starkt och klart, från Münster 1946, inte långt innan sin död."Mitt uppdrag var att saga sanningen!"

Nedan har vi samlat några av våra artiklar om det katolska motståndet mot den förvridna nationalsocialistiska makten och dess ideologi. Klicka på bilden.

......................................................................................................................................................
   
Kaldeiske ärkebiskopen av Mosul:

"Jihadisterna kommer att drabba dig också"

(katobs.se) Han var ute på Mosuls gator, den dagen, den 8 juni, då efter bara ett par timmar staden föll i händerna på jihadisterna, ISIS. Emil Nona (46 år) ärkebiskop av Mosul, kan inte längre återvända till sin stad. I denna korta intervju pekar ärkebiskopen på att de extrema jihadisterna även kommer drabba västländerna, om inget snabbt görs. Man måste sluta använda grupperna för cyniskt själviska ändamål, menar han. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   

 

......................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

     

.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

   


MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR

kan erhållas genom att inbetala 100 kr på nedan angivna föreningskonto. Med medlemskapet följer vissa förmåner som utskick av material som ej publiceras på nätet, verksamhetsberättelse mm, samt inbjudan att delta i årsmötet, som är i mars månad.

FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR
BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
Plusgirokonto: 48 70 49-9

........................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved