Idag:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 
  


I år är det 100 år sedan Elisabeth Hesselblad tillsammans med biskop Müller beslöt att återföra Heliga Birgittas orden till Sverige, efter mer än 300 års frånvaro. Denna dokumentärfilm berättar om vem S. Elisabeth Hesselblad var och vad hon drevs av.
Till filmen (Engelska, otextad.)

 


Funderingar över vad det innebär
att vara kvinna och att vara man

Vad Kyrkan menar med komplementaritet
har undergått utveckling

Genom att Kyrkan förstår mäns och kvinnors komplementaritet som att det finns något unikt i att vara kvinna och något unikt i att vara man – och de två könen är jämställda. Att de två könen, man och kvinna, som skapats till Guds avbild, är jämställda innebär inte att de är lika. Johannes Paulus II förklarade det med att ”maskulinitet och feminitet” är ”två olika inkarnationer”, dvs två sätt på vilka samma människa skapas ”till Guds avbild” (1 Mos 1:27): Till man och kvinna skapade han dem.

En av de vackraste men samtidigt lite mera komplicerade aspekterna i den katolska läran är utvecklingen av olika dogmer eller lärosatser inom Kyrkans tradition. Utveckling av en lärosats betyder inte att Kyrkans lära förändras utan att hennes förståelse av vissa sanningar fördjupas. Ibland innebär detta att tolkningen av den Heliga skrift får en annan betydelse. Till artikeln


     

 En bonad som visar ett porträtt av de heliga Louis och Zélie Martin, föräldrarna till den heliga Thérèse av Lisieux och det första gifta par som helgonförklarats tillsammans draperades över en balkong vid Peterskyrkans torg den 18, 2015. foto: Franco Origlia / Getty Images)

........................................................................................................................................................

Analys:
Hur ska man tolka påven Franciskus
val av nya kardinaler?

(CNA, Nyhetsrummet i Rom, 11 jul 2023 / 03:00 ) Med sitt nionde konsistorium på 10 år av sitt pontifikat kommer påven Franciskus att säkra sitt inflytande på kardinalkollegiet inför nästa konklav, med tanke på att den överväldigande majoriteten av kardinalerna kommer att ha skapats av honom.

Den 2 juni fanns det 121 kardinaler med möjlighet att delta i konklaven. Nio skapades av Johannes Paulus II, 31 av Benedictus XVI och 81 av Franciskus. Med de 18 nya kardinalelektorerna kan 99 kardinaler som skapats av påven Franciskus delta i konklaven för att välja nästa påve. Till artikeln

     
........................................................................................................................................................

 

Liturgidebatten i Andra Vatikankonciliet:
En tillbakablick

Sextio år senare är "Sacrosanctum Concilium" fortfarande en viktig referenspunkt

Efter mer än tre års förberedelser inleddes Andra Vatikankonciliet i oktober 1962, med ambitiösa mål för att främja en förnyelse av kyrkans uppdrag i den moderna världen. Men hur skulle konciliet göra verklighet av dessa ideal?

Vi kan få en viktig glimt av hur konciliet skulle utföra sin riskabla uppgift i det första dokument som kom upp till debatt. Denna text var konstitutionen om den heliga liturgin, som senare blev vad vi idag känner som Sacrosanctum Concilium. Till artikeln

     

 

 

........................................................................................................................................................


   


Utnämningen av den nya prefekten
för Dikasteriet för trosläran

Utnämningen av Monsignore Víctor Manuel Fernández, ärkebiskop av La Plata, till chef för Troskongregationen är en av de mest oroande handlingarna i påven Franciskus pontifikat, inte bara på grund av valet av den tvivelaktiga karaktären, utan också på grund av det ovanliga brev som åtföljde hans utnämning. Till monsignore Fernández, känd för sina ofta avvikande ståndpunkter från kyrkans magisterium, särskilt inom det moraliska området, skrev Franciskus i själva verket den 1 juli 2023: "Det dikasteri som du kommer att presidera över, kom i andra tider att använda omoraliska metoder. Det var tider då man, istället för att främja teologisk kunskap, letade efter möjliga doktrinära fel. Vad jag förväntar mig av dig är verkligen något helt annat". Till artikeln

........................................................................................................................................................


Víctor Manuel Fernández till InfoVaticana:

"Det som är fel är fel, och jag
försvarar objektiv moral"

(InfoVaticana) Den nyutnämnde prefekten för Dikasteriet för trosfrågor, Víctor Manuel Fernández, har gett sin första intervju till InfoVaticana. Den argentinske prelaten kommer att ta farväl av sitt stift med en tacksägelsemässa den 5 augusti. Från La Plata reser han till Rom där han kommer att installeras för att efterträda kardinal Ladaria som chef för Dikasteriet för trosläran. I denna intervju diskuterade Tucho Fernández ämnen som den tyska synodala vägen, dekretet som utfärdades av dikasteriet 2021 om vägran att välsigna homosexuella par och hans kontroversiella bok som alla pratar om.
Till artikeln

   
Foto: Ärkebiskop Victor Manuel Fernandez. | Daniel Ibanez/CNA
........................................................................................................................................................


Påve Francisksus har utsett ny
prefekt för Dikasteriet för trosläran

Kontroversiellt val
av trons övervakare

(katobs.se) Påven Franciskus utnämnde den 1 juli ärkebiskop Victor Manuel Fernández till prefekt för Dikasteriet för trosläran (som förr kallades Troskongregationen). Detta brukar ibland kallas för "Vatikanens nav" då det har som uppgift att övervaka att läran följs inom kyrkans alla delar och även att bemöta frågor och anmälningar som inkommer. Utnämningen är mycket kontroversiell. Ärkebiskop Fernández har bakom sig en stor mängd publikationer, flera med mycket uppseendeväckande innehåll, då de pläderar för både lära och praktik som står i stark motsättning till vad kyrkan undervisar genom sin katekes. I ett brev till den nye prefekten skriver påven: "Det vore bra om din uppgift uttrycker att kyrkan uppmuntrar teologernas karisma och deras teologiska forskningsinsatser så länge de inte är nöjda med en skrivbordsteologi, med en kall, hård logik som försöker dominera allt. Det kommer alltid att vara sant att verkligheten är överlägsen idéen." Till artikeln

   


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

Trons mysterier

Det finns en väsentlig skillnad mellan kristendomen, eller kanske bättre sagt den judisk-kristna religionen, och alla övriga religioner: i dessa möter vi människans sökande efter Gud, i den judisk-kristna religionen möter vi Gud som söker efter människan, och som gör det utan att någonsin tröttna, trots människans många svek. Vill vi leva som äkta kristna, så är det oumbärligt att alltid hålla detta för ögonen. Ty för oss gäller det inte i första hand att utforma kloka tankar och resonemang, sådana som våra duktiga hjärnor flitigt väller fram: det gäller först och främst att lyssna till Gud, att få insikt i det han har uppenbarat för oss. Till artikeln

 

........................................................................................................................................................

   


Påven Franciskus till unga astronomer:

Behåll kärleken och förundran över livet

(EWTN Vatican/CNA, 2023-06-21) Påven Franciskus skickade på tisdagen ett brev till unga astronomiforskare och uppmanade dem att behålla sin "känsla av förundran" och överraskning under hela sin forskning. Samtidigt som han hyllade astronomins "stora upptäckter" uppmanade han forskarna att aldrig glömma bort andra viktiga realiteter som kärlek och vänskap. "Det kanske mest fantastiska med detta universum är att det innehåller varelser som vi, män och kvinnor som har förmågan att observera det med förundran och att 'förhöra' det", sade påven Franciskus i en hälsning den 20 juni till studenter och lärare vid Vatikanobservatoriets sommarskola. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Kardinal Brandmüller och det
nedtystade konsistoriet

En ny form av "occlusio oris"?

Under det sista konsistoriet som stängdes i slutet av augusti 2022 fick kardinalerna inte komma till tals för att uttrycka sin åsikt. Men efter konsistoriet, den 31 augusti, publicerade Vatikanisten Sandro Magister på sin sida Settimo Cielo den fullständiga texten till interventionen som utarbetats av kardinal Walter Brandmüller, tidigare ordförande för det påvliga rådet för historiska vetenskaper, som inte fick läsas upp under konsistorium. Till artikeln

     

 

........................................................................................................................................................


     

Den "synodala vägen"... går vilse i undervegetationen
Den icke-troende "teologin"

Nu tillhör alltså Frankfurts "synodala väg" historien. Men framtiden för kyrkan i Tyskland kommer på ett avgörande sätt att bero på om den gör historia eller inte. En historisk utvärdering av detta företag är ännu inte möjlig. Men enskilda aspekter är synliga. Låt oss därför först vänta på biskoparna, som från början fick en ställning genom stadgan för synodalvägen som var oförenlig med deras ämbete och uppdrag. Det är inte lätt att förstå varför de ändå deltog i företaget i stället för att under dessa omständigheter redan från början vägra att delta.Till artikeln

........................................................................................................................................................

   
Analys

Vad innebär påven Franciskus nya
"grundlag" för Vatikanstaten?


(CNA) Är den nya grundlagen som påven Franciskus utfärdade den 13 maj bara en modernisering av Vatikanstatens civila konstitution eller något mycket mer - kanske till och med en kopernikansk revolution i hur Vatikanstaten fungerar och förstår sig själv?Påven Franciskus sade att han utfärdade den nya lagen "för att svara på vår tids behov". Och professor Vincenzo Buonomo, rådsmedlem i Vatikanstaten och rektor för Lateranuniversitetet, betonade i veckan att denna reform, den första på 23 år, endast syftar till att betona och värdera vissa av statens aspekter, samtidigt som den ger den vad han kallade en förnyad "missionär drivkraft".
Till artikeln

........................................................................................................................................................

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Vi har samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

Välkommen till 
KATOLSK OBSERVATÖR

Tidskrift för förmedling av nyheter från katolsk utsiktspunkt

KATOLSK OBSERVATÖR grundades 1968 som en en tidskrift för förmedling av katolska nyheter från världens alla hörn. Tidningen var också församlingsblad för ett antal församlingar i landet. Under åren 1977 - 1996 utgavs tidningen Domkyrkan också under namnet KATOLSK OBSERVATÖR.

Vi tror att det finns ett behov av ett snabbt medium som förutom att ge information till landets 165 000 katoliker också riktar sig till  den katolskt intresserade allmänheten. Idag finns Katolskt Magasin, som främst vänder sig till etablerade församlingsmedlemmar. Signum har en blandad, smal läsekrets av intellektuella. Karmel är en meditativ tidskrift för andlig uppbyggelse. Stiftets hemsida innehåller en viss nyhetsservice och nås av många, bl.a. skolungdomar, som dock får leta sig fram bland stiftsmeddelanden, församlingsinformation o.dyl. för att finna stoff till sina skolstudier.  Det finns också ett antal enskilda initiativ som vart och ett uppfyller behov av riktad information, dock utan större nyhetsförmedling.

Till dessa källor fogar sig KATOLSK OBSERVATÖR som ett komplement. Enligt donatorn Ulf Lundahls intention skall verksamheten medverka till att överbrygga kulturella motsättningar mellan katolsk och nordisk icke katolsk kultur och "främja en vetenskaplig forskning om katolska Kyrkan och dess förhållande till nordiska samhälls- och rättstraditioner." 

KATOLSK OBSERVATÖR utges med intentionen att vara ett direkt, snabbt medium för att få saklig information på svenska om händelser i världen som på ett eller annat sätt berör den katolska tron. Nyhetstelegram och artiklar presenteras i översättning, material lyfts fram ur kyrkans rika källförråd, analyser och kommentarer skrivs också  direkt för KATOLSK OBSERVATÖR  av inbjudna skribenter.

Utan att vara ett officiellt kyrkligt organ strävar KATOLSK OBSERVATÖR efter en trogen hållning gentemot den katolska kyrkans tro och tradition. Subjektiva uttalanden knutna till personliga åsikter kommer därför att undvikas till förmån för den röst varmed kyrkan i alla tider velat tala - med apostlarnas, kyrkofädernas, påvarnas och de heligas röst - sanningens röst. Så långt det är möjligt följer redaktionen de ideal som vår religionsstiftare, kyrkogrundare och Herre själv givit oss: Tro och Sanning. 

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved
 
S