<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mars


HERRENS BEBÅDELSE
JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

 
Veckans film

 


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


 

....................................................................................................................................................................................................................................................
   

 

Vår Grundare

msgr Johannes F. Koch

✝den 20 mars 2006

(katobs.se) Den 20 mars 2006, vid middagstid, somnade msgr Johannes F. Koch in efter en kort tid på hospice. Precis som detta år så inföll 19 mars på en söndag. När han på söndagen fick höra att Josefsdagen var först på måndagen så svarade han att "Jaha, då får jag väl leva en dag till då". Han fick emellertid se förstasidan för Josefsdagen av Katolsk Observatör, som han så entusiastiskt hade varit med om att återuppliva som webbtidskrift. "Vackert" var hans kommentar. De sista timmarna av sitt medvetna liv ägnade han å Rosenkransen i korta stycken, och det sista verk som han fick uppläst var Korsvägen av påven Benedikt XVI, som just kommit från tryckpressen.

Må vi be för hans själ. Må han vila i frid. Helige Josef, bed för honom!

....................................................................................................................................................................................................................................................


Läroämbete via de sekulära medierna
Troskongregationens tystnad - en gåta

(katobs.se) Med kyrkans läroämbete kan menas olika saker. Det mest exklusiva är när påven uttalar sig ex cathedra. Detta sker inte ofta - hittills ett par gånger. I första hand brukar man mena att Läroämbetet uttalar sig då påven gör det i gemenskap med biskoparna i ett koncilium. Sedan finns en rad lägre nivåer; påven kan ge ut egna skrifter i form av Motu proprio, apostoliska konstitutioner, encyklikor, apostoliska brev, och exhortationer. De sistnämnda är slutsatser efter att påven har hört biskopars meningar i synoder. Till dessa hör den nu omdiskuterade exhortationen "Amor laetitia". Men till kyrkans läroämbete hör även kongregationerna vid kurian. Till artikeln

   
....................................................................................................................................................................................................................................................
   


Författaren Martin Mosebach:

Varje mässa betyder så oändligt
mycket mer än ett ord av påven

(katobs.se) "Vad man än skulle vilja förebrå den traditionella riten, så finns det åtminstone- till skillnad från den nya riten - ingen tvekan om dess natur. Därför var det nödvändigt att åter ge den en hedersplats bland de liturgiska böckerna. Jag skulle vilja påstå att man därmed gjorde alla kristna en tjänst; den traditionella riten som har utgjort kristendomens synliga gestalt sedan över 2000 år utgör inte bara grunden för kyrkan, utan också för den kultur som har utgått". Detta menar författaren Martin Mosebach, i en nyutkommen intervju. På ett balanserat sätt reflekterar han här över betydelsen av liturgin i förhållande till allt annat, inte minst alla uttalanden och diskussioner, som hotar skymma det verkliga mysteriet.
Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Opus Dei fick ny prelat

Msgr Fernando Ocáriz efterträder
biskop Álvaro del Portillo

(katobs.se) Den 23 januari bekräftade påve Franciskus valet av msgr Ocáriz till att leda personalprelaturen Opus Dei, som också finns i Sverige med sin manliga och kvinnliga gren. Msgr Ocáriz har innehaft ett antal funtioner i kurian. Han har även givit ut en mängd böcker i olika ämnen, däribland filosofi. I botten finns även en examen i fysik. Mer om honom finns på svenska på Opus Deis hemsida.

   
....................................................................................................................................................................................................................................................


   


Malteserordens Stormästare har anmodats
lämna sin plats

Oklart om detaljerna

(katobs.se) Stormästaren för Malteserorden har begärt att få avgå.
Flera nyhetsbyråer meddelar nu på morgonen att Stormästaren för den ärevördiga Order of Malta, Fra’ Matthew Festing, har uppmanats lämna sin plats av påven personligen, vilket han gjort. Vi inväntar vidare informationer. Den officiella hemsidan är stängd för närvarande. Ordensledningen har ännu ej tagit ställning till om den accepterar situationen. Om händelserna tidigare, se denna artikel.

 
....................................................................................................................................................................................................................................................
Biskopens herdabrev för Livets söndag
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Fyra kardinaler ställer frågor

Bockar i marginalen - eller toppen på ett isberg?

(katobs.se) Fyra kardinaler har i ett brev till påve Franciskus rest fem frågor, eller "dubia", över vissa punkter i hans exhortation om familj och äktenskap, Amor Laetitia. De menar de på detta sätt visar större trohet till påven och traditionen än om de skulle tiga. Framförallt handlar det om huruvida kyrkan kan tillåta heliga kommunionen åt de som befinner sig leva under äktenskapsbrott. Då påven inte besvarat frågorna har kardinalerna nu gått ut i offentligheten. Detta har tagits upp som en akt av olydnad närmast och kommentarer har inte saknats som knappast hedrar kyrkans vingårdsarbetare. Till artikeln

   
....................................................................................................................................................................................................................................................
   

TV/VIDEO
Intervjuer

Artiklar i olika medier (länkar)
Påvens tal i Lund
Påvens predikan i Malmö
Bildgalleri
Ledare
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak, nu också mot katolska kyrkans tjänare i Europa, har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 S. Moder Maria Elisabeth Hesselblad

(The prayer in orginal language, English,
that was sent to
Pope Pius X in 1913)

 

 

   


Heliga Maria Elisabeths bön för Skandinaviens omvändelse

Allgode Jesus, jag nedfaller vid dina fötter, och beder dig ödmjukt vid dina högt heliga sår och det dyrbara blod, du utgjutit för hela världens frälsning, vänd i all nåd din barmhärtighets ögon till Skandinaviens folk. Vilseledda för århundraden sedan, sitta de i irrlärans mörker, äro skilda från din Kyrka och berövade din lekamens och ditt blods tillbedjansvärda Sakrament och de övriga nådemedel, vilka du instiftat till själarnas tröst i livet och i döden.

Kom ihåg, världens Fräsare, att du även för dessa själar utstått en bitter död och utgjutit allt ditt blod.

Led, du gode Herde, dessa vilsegångna får tillbaka till ditt enda fårahus och till din Kyrkas sunda betesmarker på det att de med oss må vara en hjord, som lyder under dig och din synlige ställföreträdare på jorden: åt honom har du i den helige aposteln Petri person anförtrott dina får och dina lamm att vaktas.

Hör, allgode Jesus, våra böner, vilka vi frambära inför dig med största förtröstan på ditt heliga hjärtas kärlek; ditt heliga namn vare därför ära lov och pris i all evighet.

Amen.

(Bönen bads dagligen i den allra första kommuniteten av Moder Elisabeths birgittinska gren, under de första åren i Rom. Bönen har Imprimatur och ingock i Oremus sjunde upplaga (1935).

....................................................................................................................................................................................................................................................


 

POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION
AMORIS LAETITIA
OF THE HOLY FATHER
FRANCIS
TO BISHOPS, PRIESTS AND DEACONS
CONSECRATED PERSONS
CHRISTIAN MARRIED COUPLES
AND ALL THE LAY FAITHFUL
ON LOVE IN THE FAMILY

DOWNLOAD PDF
[ AR - DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT ]

 
   

Den påvliga exhortationen om äktenskap och familj:

Kristna par: Nådens och trons vittnen

(katobs.se) Den sedan länge emotsedda "uppsamlingen" av vad påven anser kommit fram under synoden i oktober har nu utgivits. Dokumentet ändrar inget i läran, utan det försöker istället bättre förklara att kyrkans regler bara är till för att hjälpa människan till större ansvarstagande, generositet, mänsklig värme och medkänsla. Ett genomgående tema är människans ofullkomlighet som visar sig genom "irreguljära situationer" såsom skilda par, ogifta par etc. Världsliga begrepp som "skilda", "omgifta" och "sammanboende" används för kanske första gången i ett kyrkligt dokument av denna dignitet. Det är också detta tema som mött störst förvåning och kritik. Exhortationen kan tolkas som en uppmaning att betrakta läran som endast ett högt - för att inte säga ouppnåeligt - ideal. Den pastorala hänsynen måste alltid i första hand se till på vilket sätt den enskildes intressen och goda avsikter kan tillmötesgås.
Hela dokumentet. Olika språk, se länkarna till höger.

Sammanfattning på svenska (Signum)
Några kommentarer:
Brott mot traditionen. Robert Spaemann
Måste förklaras mera. Biskop Athanasius Schneider
Amoris laetitia: En hymn till äktenskapets oupplöslighet
12 saker man bör veta
Valet står mellan sanningen om äktenskapet eller världen
Kardinal Burke: Ingen exhortation kan ändra i kyrkans undervisning om sakramenten
P. Spadaro SJ: Allt står öppet angående läran och familjen

....................................................................................................................................................................................................................................................


Påven S. Johannes Paulus II inför Porta Santa, 1983

 

   

 

Barmhärtighet - varken blind tolerans,
ett rättfärdiggörande av synden eller en rättighet

Kardinal Piacenza om människans fria val i en apokalyptisk tid

(katobs.se)Vad handlar jubelåret egentligen om? Vad skiljer det från det jubelår som den judiska församlingen firade i gamla tider? Varför har påve Franciskus utropat ett extraordinarie heligt år? Vad är barmhärtighet? För att få svar på dessa och andra frågor intervjuade ZENIT kardinal Mauro Piacenza, prefekt för Paenitentiaria Apostolica (den kyrkliga domstol som nu främst prövar mål rörande barmhärtighet). Svaren är måhända överraskande. Ty här får vi en helt annan bild av vad barmhärtighet egentligen handlar om, inte bara som vi kanske trodde, att förlåta och hjälpa varandra. Nej, kardinalen säger: Barmhärtigheten är framför allt en levande, konkret, oföränderlig och evig realitet, som kommer människans elände till mötes p.g.a. den gudomliga, absoluta frihetens hemlighet, och rycker detta mänskliga elände ur förstörelsen, inte genom att utplåna eller ignorera, och inte heller genom att glömma, utan genom att personligen ta sig an den. Att tänka sig sann barmhärtighet utan Gud och Kristus är omöjligt. Ty barmhärtigheten är Kristus! Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................
Återläsning: Guds verktygslåda - för vår frälsning
....................................................................................................................................................................................................................................................
Glöm ej: Litania till Syriens heliga
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

....................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM