<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 november

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

 
Veckans film

 


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 

Har verkligen inget av detta med islam att göra?
Kyrka angripen i Aleppo under hl Mässan
Troskongregationen: Genusideologin förödande för människan
Kuriamedlem avstängd - erkände homosexuell praktik
Retreatgården Berget blir katolsk
Samvetet synodens stora diskussionsämne?
EWTN skapar nyhetsbyrå i Italien
Påven emeritus firade mässan med sina elever
Kaldeisk kyrka byggs i Södertälje
Kristna kyrkan inte till för andra religioner
Biskop förbjuder handkommunion
England: Omfattande övegrepp döljs av samhällstoppar....................................................................................................................................................................................................................................................


Vår Fru av den nya advent och kontemplationens jungfru

Advent är en tid som särskilt är ägnad Maria,
hon som är väntans jungfru

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Påve Franciskus besöker Kenya, Centralafrikanska republiken och Uganda

Program

Må den allsmäktigr rörs vod slls hjärtan. Tal

EWTN, live streaming,video och radio

CTV Vatikanen, live och lagrat

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Martyrer för kyskhet

(katobs.se) När påven besöker Uganda kommer en mässa firas i Namugongo. Platsen är en helgedom för de många martyrer som offrade sina liv hellre än att tillmötesgå den bestialiske kung Mwangas perversa önskemål. Kungen var bisexuell, hade 16 hustrur och ansåg sig ha rätten till andras kroppar. Uganda är samtidigt en nation där homosexuella förföljs och det var bara några år sedan regeringen framlade ett lagförslag på dödstraff för homosexuella handlingar. Den katolska kyrkan hyllar sina martyrer och samtidigt har den kritiserats för att vara lågmäld i kritiken mot lagförslagen. I botten ligger den nationella stoltheten och insikten, att det är de koloniserande länderna som kommer med nya livsstilar som inte anses passa in i den lokala kulturen. Så var det med missionärerna och så är det idag, när starka krafter från i-länderna försöker introducera den västerländska livsstilen. Homosexuell praktik är förbjuden i de flesta afrikanska länder . Hur kommer påven hantera frågan? Till artikeln

Bilden: Karl Lwanga, martyr

 
....................................................................................................................................................................................................................................................


Foto: EWTN

 


"Vår uppgift är att producera katolsk TV –
men vi överlåter åt den Helige Ande att röra hjärtana"

Intervju med Michael Warsaw, president för EWTN

(katobs.se) Michael P. Warsaw är styrelseordförande och Chief Executive Officer för Eternal Word Television Network, Inc. (EWTN), världens största religiösa medianätverk med huvudkontor i Irondale, Alabama, USA. 

Under ett tre dagar långt seminarium i Ostrava, Tjeckien, fick vi denna intervju med Michael Warsaw och hade glädjen att höra honom berätta om EWTN:s uppdrag och framför allt om tankarna på ett framtida samarbete med europeiska länder, särskilt i f.d. Östeuropa och Skandinavien. Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................


Ledare: Den Ondes triumfer

Varningar har knappast saknats

....................................................................................................................................................................................................................................................
Glöm ej: Litania till Syriens heliga
....................................................................................................................................................................................................................................................


Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Itailenskt filmteam gör
dramadokumentär om heliga Birgitta

(katobs.se) Vad vet omvärlden om vårt stora helgon? Vad vet vår egen ungdom om henne? Förvisso är litteraturen omfattande. Men i dagens samhällsklimat gäller andra medier, framförallt internet, video och TV. Ett italienskt par, Fabio Carini och Daniela Gurrieri, började närmast av en slump att producera filmer om kyrkans historia, de kristnas verklighet och om olika helgon. Snart såg man att detta var ett kall man fått. Företaget Cristiania video har nu gjort mycket populära dokumentärer bland annat om de kristna i Rwanda. Nu senast har man en serie som skildrar olika helgons liv. Man har just avslutat en film om saliga Juliana av Norwich. Och redan finns det framskridna planer att göra en film om heliga Birgitta. Till artikeln

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

Lineamenta: "Familjens kallelse och mission i världen av idag" (svenska)
[English, French, German, Italian, Kiswahili, Portuguese, Spanish]

Instrumentum Laboris - "The vocation and the mission of the family in the Church and in the contemporary world" (23 June 2015)
[English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish]
Kritik av detta dokument

Påve Franciskus´ inledande predikan (engelska)

Öppet brev från konvertiter (engelska)

Två positioner. Kardinalerna Kasper och Burke inför synoden.

Kardinal Erdö : Om vi visar barmhärtighet genom att upplysa om sanningen, kommer vi längre än med medlidande
Hela texten

....................................................................................................................................................................................................................................................


Katolsk TV på frammarch i hela Europa

(katobs.se) Utbudet av TV-kanaler är stort. Men det handlar om stereotypa underhållningsprogram, som endast ytligt kan ge människans något mer än tidsfördriv. Kunde inte TV förmedla något annat än dessa charader och ändlösa antal filmer? Vore det inte möjligt att öppna TV-rutan och bildskärmarna mot den katolska trons skatter, dess tankar, idéer och liturgi? Uppenbarligen är det möjligt, vilket genomgången nedan visar - även i förhållandevis små ekonomier och sargade nationer.
Vid ett seminarium i Ostrava i norra Tjeckien samlades nyligen representanter för ett antal katolska TV-stationer i Europa. Initiativet kom från den amerikanska TV- och nyhetskanalen EWTN. Vi gör nedan en presentation av denna outtröttliga förmedlare av det Eviga Ordet, samt några mindre, men häpnnadsväckande goda initiativ. Till artikeln

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Vädjan om tydlighet

Dagarna innan synoden inleddes har det inlämnats en petition från inte mindre än 800 000 lekmän i 178 länder till påven personligen, en vädjan om att förtydliga kyrkans syn på äktenskapet. Man befarar att "äktenskapsbrott accepteras genom att frånskilda och borgerligt omgifta katoliker kan ta emot Heliga Kommunionen - ja att även homosexuella föreningar ska accepteras trots att det är en kategoriskt fördömd praktik då detta strider mot gudomlig och naturlig lag" Se uppropet

....................................................................................................................................................................................................................................................

 


Om katolska medier i tjeckisk TV
KATOLSK OBSERVATÖR i studioprogram

(katobs.se) I ett möte med representanter för katolsk TV i Litauen, Ukraina, Tjeckien, Ungern, Slovakien och Slovenien deltog även KATOLSK OBSERVATÖR. Mötet innebar att samarbete upprättades för att underlätta nyhetsförmedling och utbyta programidéer. Närvarande var även presidenten för EWTN (Michael Warsaw), den största katolska TV-kanalen som idag når mer än 200 miljoner hushåll. EWTN samarbetar även med National Catholic Register, en webbtidskrift. Vi kommer med mera rapporter från dessa samarbeten inom kort. Alla dessa TV-stationer är helt ideella och drivs av hängivna kristna lekmän utan bidrag från kyrkan. Under seminariet sändes även ett studioprogram i direktsändning. Detta kan ses på lördag 9:15, söndag 22.00 och måndag 6.55 på denna länk:http://www.tvnoe.cz/live


EWTN, tjeckiska Televize NOE, , Lux TV i Slovakien, Exodus TV i Slovenien

samarbetar nu för att skapa goda nyher som tjänar den katolska gemenskapen.
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Påvens brev till de troende med andledning av Barmhärtighetens jubelår.

(katobs.se) Den 1 september utgav påve Franciskus en skrivelse med anledning av att ett "barmhärtighetens jubelår" inleds en 8 december. Brevet är kort och det innebär att påven ger fullständig avlat för de som under omvändelse besöker de traditionella kyrkor som har en särskild port, som öppnas endast under dessa år. Påven ber oss även under detta är tänka särskilt på de som inte kan göra pilgrimsresor, som inte ens kan delta i heliga Mässan på grund av sjukdom, eller att de är frihetsberövade. Påven nämner också att kvinnor som gjort abort och ångrar sig helst inte skall nekas absolution. Detta är upp till varje präst och biskop, påven vill bara markera att uppriktig omvändelse skall mötas med barmhärtighet. Likaså ger påven prästbrödradskapet Sankt Pius X rätten att ta emot bikt, något dessa präster på grund av att de inte är inkardinerade i några stift, ej haft sedan fyra biskopar vigdes utan påvligt godkännande. Detta hände 1988. Se hela brevet (engelska)

Bild: Porta Sancta, som är förseglad, utom under extraordinära jubelår. Peterskyrkan, Rom.

 
....................................................................................................................................................................................................................................................Bilden: Jungfru Marie sju smärtor, Njutångers kyrka. Målningarna färdigställdes just när den sk reformationen beslutades av Gustav Vasa. Intill denna bild finns således Vasavapnet. Befolkningen vägrade övermåla kyrkans valv. Inte ens 1700-talets vitkalkningar drabbade denna kyra. Njutångers kyrkobesökare har levt med katolska motiv - däribland Jungfru Marie smärtor - alltsedan 1400-talets slut. Foto_katobs.se


 


Hälsingland:
Seglivad folklig helgonkult

(katobs.se) Vi har i tidigare artiklar relaterat till övergången mellan vikingatid och kristnandet av Sverige, som uppenbarligen inte bara handlade om mission från kyrkans sida, utan snarare om efterfrågan på grund av kyrkliga behov, som uppstod genom inflytelserika ätter som fått tron genom resor i fjärran länder. Här följer nu några bilder från en annan övergång - nämligen mellan vår rika medeltid och den lutherska utarmningen av det katolska fromhetslivet som följde efter den s.k. reformationen. Eller dröjde sig i själva verket vördnaden kvar för de folkkära helgonen? Varför lät man annars så mycker av den katolska bildvärlden få vara kvar i vissa kyrkor, såsom Hälsingeskatterna Njutånger och Enånger, båda med församlingar bestående av bönder och fiskare? Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................

Såg den kristna vikingadottern Estrid ut så?
Rättsmedicinsk rekonstruktion gjord med utgångspunkt från ett kranium.

 

Persongalleri från kristen gryning

(katobs.se) Risbylestenen i Täby är unik. Frånsett den solida stilen ger den oss kanske den tidigaste mariabönen i skrift i vårt land. Texten lyder:

Ulvkättil och Gye och Une de lät resa denna sten efter Ulv, sin gode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds Moder hjälpe hans ande och själ. förläne honom ljus och paradis.

Det finns ett femtiotal runstenar där Guds Moder Maria nämns. I kyrkan i Hejnum på Gotland upptäcktes helt nyligen ett Hell dig Maria inristat i sakristians fönsternisch - i runskrift. Runristningarna ger oss unika möjligheter att få reda på något om vikingatidens människor i Täby. Den bästa kännedomen får vi om Jarlabanke-släkten under 1000-talet. Den kan vi följa i fyra generationer, eftersom inte mindre än 16 runristningar berättar om denna ätts huvudpersoner. Tredje generationens man blev mest ryktbar: Jarlabanke. Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nya gränser för religionsfriheten

(katobs.se) "Den mänskliga personen har rätt till religionsfrihet”, menar kardinal Angelo Scola i sin nyutkomna bok översatt till engelska med titeln Let us not forget God (1). Scola utgår från Konstantin den Stores religionsedikt i Milano 313 och analyserar förhållandet mellan stat och religion framför allt i ljuset av Andra Vatikankonciliets dokument Dignitatis Humanae. Här följer ett utdrag ur bokens femte kapitel som diskuterar religionsfrihetens problematiska ställning i civilsamhällenas förståelse av begreppet sekularisering. Till artikeln

 
....................................................................................................................................................................................................................................................


 

 

Vad samlevnad handlar om, enligt svenska skolan?

 

 

 


Nätverket för samlevnad och sexualitet:

Läromedel om sex sviker
eleverna och läroplanen

(katobs.se) I en artikel i dagens GP kritiseras läromedlen för gymnasiets Naturkunskap när det gäller framställningen av kunskaperna om sex och samlevnad. Materialet som amvänds i skolorna är undermåligt menar man, och pekar särskilt på det relativt nya inslaget av normkritik. Detta går ut på att framställa varje tradionell syn på sex och samlevnad, såsom trohet, kärnfamilj, såsom något obsolet, som man bör omröva. I undervisningen framställs sex som något man har för sin egen njutnings skull, om relationer, ömsesidig uppoffring och ansvaret för andra finns det i stort sett ingenting. Hur man bildar familj med en annan person och bygger upp en gemenskap med barn saknas helt. Det finns ingen respekt för individen och inte heller för föräldrarnas rätt att fostra sina barn i dessa intima frågor, menar nätverket. Till debattartikeln i i GP. Se även rapporten i helhet

....................................................................................................................................................................................................................................................


En katolsk pedagogs minnen

(katobs.se) Fast sent i livet skriver den insiktsfulla pedagogen och katolska lekkvinnan Alice von Hildebrand med stor vitalitet. Hon är väl orienterad i såväl historien som i nutidens omvälvande händelser, Fast förankrad i sin katolska tro, som hon delar med miljoner andra, har hon en extraordinäör förmåga att delge den och mycket annat genom sin pedagogiska förmåga., Vi har fått en anmälan av hennes läsvärda memoarbok av diakon Göran Fäldt. Ur recensionen saxar vi följande meningar, som borde väcka tankar hos varje lärare och pedagog: "Hade Alice von Hildebrand bestämt sig för att anpassa sig till tidens idéer hade hon på grund av sin pedagogiska kompetens avancerat och fått full professorstjänst inom några år.  Men hon hade övergivit sin övertygelse och förlorat sin filosofiska instinkt. Det var också den som gjorde hennes undervisning spännande, intressant och som inspirerade många att fortsätta sina egna studier på högre nivå." Till artikeln

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

....................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM