18 april

 

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan


 

 

Fint besökUnder helgen besökte Opus Deis prelat msgr Fernando Ocáriz Stockholm. Under ett samkväm fick ett hundratal medlemmar och vänner ställa frågor till honom.
Artikel kommer inom kort.


Tema påve em. Benedikt (från 2006)
Mera texter

Påvens nya exhortation
Sammanfattning


PÅSKLÄSNING


Ledare: Kärlek på riktigt

Påsken i bilder
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Skärtorsdagsbetraktelse
Påsken är den nya skapelsens fest
Jesu lidande. S:ta Maria Magdalena de´ Pazzi första extas 1584
Om liturgins högre verklighet
Leo den store: Kristi och de kristnas påsk
Pier Damiani: Låt oss älska Kristi kors
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Påsken i bilder

Interaktiv extremt högupplöst bild av Leonardos mästerverk

Följ påskfirandet i Rom:
CTV (Centro Televiso Vaticano) med italiensk kommentator
EWTN med engelsk översättning

Ett urval av påve Franciskus texter på svenska
...................................................................................................................................


Tysklands sista birgittinkloster stängs:

Slutet på 500 år av andligt liv -
men kallelser finns

(katobs.se) En märklig historia berättas i tidskriften Der Spiegel. Den har i högsta grad anknytning till vår nationella skyddpatron, heliga Birgitta. Klostret Altomünster i Bayern grundades redan på 700-talet av eremiten helige Alto. Från 1056 fram till 1497 var det ett bendiktinkloster Men 1497 flyttade det in kvinnor i klostret, birgittasystrar. Det fungerade precis som Vadstena som ett dubbelkloster (ordenssystrar och bröder för bikt och heliga mässan mm) fram till 1803, då den stora sekulariseringen drabbade klostret. Trots detta fortsatte kallelserna komma, och så sent som under andra världskriget fanns där ett sextiotal birgittasystrar. Till artikeln

 


Senaste nytt om Birgittaklostret
i Altomünster

Klostret upplöst

(katobs.se) Enligt ett dokument på latin från Ärkestiftet München och Freising har nu det ärevördiga Birgiittinerklostret i Altomünster upphört. Detta trots priorinnans, Apollonia Buchinger OSsS,, protester, och även en postulant som ville bygga upp verksamheten igen.

Klostret har funnits sedan 1496, och det överlevde reformationen, Napoleon och den stora sekulariseringen, samt två världskrig. Efter Andra världskriget blomstrade klostret med 62 nunnor.

Men nu har man förklarat att det är "nya tider".

Se även: Slutet på 500 år av andligt liv - men kallelser finns
Om Vadstenasystrarnmas uthållighet, se:
Uthålliga Birgittasystrar i Vadstena under 1500-talet (Signum
)

 
...................................................................................................................................
Biskop Luigi Negri om äktenskapet:
Klarhet i den traditionella positionen efterlyses

(La Nuova Bussola Quotodiana) ”Inför vår tids allt mera växande förvirring är vi katolska biskopar skyldiga vårt samvete att förkunna den enda omutliga sanningen och den även omutliga sakramentala läran om äktenskapets oupplöslighet enligt kyrkoämbetets tvåtusenåriga och oföränderliga lära.” Så skrev nyligen tre biskopar från Kazakstan - Tomash Peta, metropolitbiskop i Heliga Marias ärkestift i AstanaJan Pawel Lenga,ärkebiskop emeritus i Karaganda och Athanasius Schneider hjälpbiskop i Heliga Marias ärkestift i Astana – i ett digert dokument med titeln ”Förkunnelse om den omutliga sanningen beträffande det sakramentala äktenskapet”. Flera biskopar har undertecknat detta öppna brev - och omedelbart fått känna på konsekvenserna. Det ses - till skillnad från kritiken mot påve Benedikt - hos vissa som en sorts illojalitetsförklaring till påven som person. Men enligt biskop emeritus Luigi Lenga, så måste kyrkan återfå traditionens glans och möta "det grundläggande kravet på sanning, på godhet, på skönhet och rättvisa som finns djupt ner i alla människors hjärta". Ur okunnighet kan bara förvirring komma, menar denne biskop. Till artikeln

...................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Det är en utmärkt utgångspunkt för kontemplation och bön, inte minst nu under fastan.Till artikeln

...................................................................................................................................
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2018 All rights reserved