Summorum pontificum fyller ett år

Söndagen den 14 september 2008, på Korsets upphöjelses fest, firades den heliga mässan enligt extraordinarie ordning i Marie Bebådelse kyrka i Stockholm. Detta var exakt ett år efter påvens Motu proprio utgavs, vilket tillåter och rekommenderar mässan med dessa "betoningar" närhelst det finns behov hos lekmännen. Påven sade på sin vallfärd till Lourdes att det öppnar en möjlighet för "ömsesidigt utbyte" mellan de två olika liturgiska varianterna.

Mässan firas på detta sätt regelbundet av stiftets präster på flera platser i stiftet.


Fader Ingvar Fogelqvist eleverar den heliga kalken.
Foto: katobs.se

För mera information om denna ärevördiga mässordning, mässtider mm, se:

Kardinal Dante-sällskapets hemsida

Här nedan finner ni artiklar och länkar som relaterar till påvens Motu Proprio. Listan kommer att utvecklas löpande.

Artiklar på svenska:

Röster om den gamla mässordningens återupprättande:

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved