Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina

Idag:

S. Clemens I, påve

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


   

  
........................................................................................................................................................

Den nya kreationismen

Tankar kring ett tidsfenomen

(katobs.se) Varför är antalet ungdomar som får remisser för "könsdysfori" idag större än någonsin? Varför gäller detta hela västvärlden? Vår redaktör - som också är biolog - har försökt närma sig ett svar på dessa frågor utifrån ett biologiskt, vetenskapligt synsätt. I detta ingår fenomenet med sexualitet och kön i en naturlig ordning - en skapelseplan om man så vill - som inte kan kringgås utan allvarliga konsekvenser. Den renodlat antropocentriska specialiseringen tar inte hänsyn till den biologiska verklighet som vi är en del av. Dagligen proklameras det beskrivningar av välkända fenomen som kön, sexualitet, ja, även fortplantningen, vilka strider emot själva vår natur. Det görs kategoriseringar som ignorerar både vetenskap och hävdvunnen kunskap om människans konstitution. Detta innebär ett nytt synsätt som förvirrar - en form av kreationism där det är människan själv som är skaparen. Till artikeln

........................................................................................................................................................


USA och presidentvalet:
Ett val mellan två motstridiga filosofier

(katobs.se) Vi publicerar idag, en dag innan presidentvalet i USA, en artikel från Michael Warsaw, styrelseordförande och verkställande direktör för EWTN Global Catholic Network och utgivare av National Catholic Register. Även om vi i Sverige inte har någon rösträtt i detta val, kan det handla om något som påverkar oss i Europa, ja i hela världen på flera sätt. Warsaw menar det är ett sorts ödesval - men inte mellan personer, utan ideologier, ja mer än så: Det kan till och med handla om vår religiösa frihet. En del av det drama som utspelar sig i USA, och uppvisas inför öppen ridå, kan spåras även i Europa, ja, vårt eget samhälle, dessbättre långt ifrån så polariserat. Men argumenten och markeringarna finns även här; man behöver bara tänka på den tendentiösa behandlingen i EU av demokratier som Polen och Ungern, med en idag högst livaktig katolsk gemenskap. Till artikeln
Michael Warsaw -bekymrad
........................................................................................................................................................
fader Robert

 

"Robert munk" 1932 - 2020

Eremit i den nordiska andliga öknen

(katobs.se) Den 30 september avled fr Robert, kallad ofta bara för Robert munk. Hans livsval och gärning är minst sagt unik: Tidigt kände han kallelse till ett liv i så när gemenskap som möjligt med Gud. Han valde att gå i kloster. Och då en av de strängaste ordnarna som finns: Trappisterna. Till artikeln

 

........................................................................................................................................................

 

16-årig gamer saligförklarades

Unik kärlek till den heliga Eukaristin

(katobs.se) Den 10 oktober saligförklarades Carlo Acutis i Assisi. Han dog i leukemi 2006, blott 16 år gammal. Carlo är ett barn av vår tid. Han föddes London 1991, men växte upp i Milano. Redan vid ung ålder verkade Carlo ha en speciell kärlek till Gud, även om hans föräldrar inte var särskilt fromma. Han påverkade sin mor att börja praktisera sin tro, vilket hon inte gjort nästan alls tidigare. Redan som litet barn älskade han rosenkransen, och han kunde sitta timmar ensam i kyrkan. Till slut började inte bara hans mor gå i kyrkan, utan flera släktingar gick dagligen till heliga mässan. Till artikeln

 

........................................................................................................................................................

 

Trappistmunk biskopsvigd

Första biskopsvigningen i Nidaros sedan reformationen

(katobs.se) Den tredje oktober 2020 skedde en högtidlig och och historisk händelse i vårt grannland Norge. Då biskopsvigdes Erik Varden O.C.S.O. till biskop i Trondheims stift. Stiftet har inte haft någon egen biskop sedan 2009. Nu får man en norskfödd trappistmunk. Fr. Erik Varden, O.C.S.O. kommer närmast från klostret Mount Saint Bernard Abbey i Leicestershire, där han var abbot. Innan dess har han bedrivit studier. Han medverkade också ofta i Vatikanradions skandinaviska sändningar.

Stiftet ordinerar sin första biskop på elva år - och för första gången sedan reformationen kommer det att äga rum i Nidaros katedral, vår nationella helgedom; då är vi glada, stolta och extra tacksamma. Ceremonin kommer också att visa: Det kommer att vara värt den historiska händelsen, säger stiftsekonom Per Albert Vold, som säger att ramverket kring ceremonin har en stark symbolisk betydelse: Vigningen kommer att äga rum i ärkebiskopens gamla kyrka, som också är St. Olavs gravkyrka: Till artikeln

........................................................................................................................................................


Hur vi ska skydda oss i tider av hemsökelse och hur vi kan visa att vi är sanna kristna

(katobs.se) I tider av farsot måste man skydda sig. Men man får heller inte glömma att skydda sin själ genom att anförtro sig åt Guds Moder Maria Här följer ett vittnesbörd från den helige Don Bosco som kanske kan hjälpa oss och inge oss lite mod i dessa tider då vi upplever en farsot liknande den han var med om. Det handlar inte bara om oss, att vi själva ska få klara oss ifrån dess verkningar, utan att vi även eller just därför under så svåra tider ska visa att vi är sanna kristna och jungfru Marias verktyg genom att finnas till för andra genom att stråla ut kristen förtröstan och hopp. ((OBSERVERA att detta inte är en inbjudan att vi ska låta bli att skydda oss och våra medmänniskor från att bli smittade. Det handlar om en andlig orientering. Red. ) Till artikeln

........................................................................................................................................................


Ledare

Kyrkan - fältsjukhuset som aldrig stänger

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................Foto: ANSA

Kardinal Ruini:

Vi bör leva ett heligare liv och
be Gud om svaret

(katobs.se) Polariseringen och den faktiskt hårda personalpolitiken inom kyrkan har lett till en tystnad från biskopar och kardinaler om många frågor, som däremot diskuteras livligt i lekmannakretsar och i medierna. Situationen är unik. En av de kardinaler, som själv belagt sig med tystnad är den tidigare mycket frispråkige kardinalen Camillo Ruini. Han ledde under många år den betydelsefulla italienska biskopskonferensen som dess ordförande. Nu har han - vid 88 års ålder - låtit sig intervjuas några gånger. Sandro Magister har valt ut några delar ur en intervju, som handlar om Amazonas, gifta präster, risken för schism och fjärmandet från Gud. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Botkyrka:
Skandalös exploatering av
Sankt Botvids helgade hemtrakter

Fundamental okunnighet bland politiker upprör folket


Foto: Salim Tarazi

(katobs.se) Sedan mitten av 1100-talet har Botkyrka kyrka varit känd för berättelsen om Sankt Botvid. Nu har kommunpolitikerna planerat att bygga ett industricentrum, bostadsområde och gallerior, precis bredvid kyrkans helgade plats. De har redan börjat placera ut hundratusentals ton sprängsten, detta bara 100 meter från 1100-talskyrkan och bakom det Vendel-gravar, som faktiskt är där förfäderna till S. Botvid vilar. En protesrörelse har nyligen tagit fart mot projektet. Alla är eniga över att detta är ett okänsligt ingrepp i ett kulturlandskap som självklart borde vara fredat från kortsiktiga exploateringsplaner. Till artikeln

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 

Kardinal Robert Sarah:
”I min egenskap av biskop är det
min plikt att varna väst”

(katobs.se) Vi publicerar idag en intervju med kardinal Robert Sarah. Denne kardinal har ett gediget förflutet. Han växte upp i Franska Guinea och upplevde fattigdom och även hur de animistiska reigionerna fungerade. Han har skildrat sin väg från lerhyddorna till Vatikanens allra yppersta elit, detta i boken Gud eller ingenting (Catholicas förlag, 225 kr). I intervjun ställs frågor om kyrkans kris, som ingen kan blunda för längre. Det handlar enligt kardinal Sarah om prästernas kris, när de tror de ska prestera mycket och vara alla till lags, även världens krav att leva upp till tidsbundna ideologier och ideal. Enligt kardinal Sarah är syndfulla handlingar inte det värsta - utan förlusten av tro och sanning. Till artikeln
Se även Ledare: Om den heliga renheten

........................................................................................................................................................

 

Kardinal Gerhard Müller

Benedikt och hans kritiker

(katobs.se) "Vid 92 års ålder är Benedikt XVI i stånd till djupare teologisk reflektion än de som kritiserar honom, vilka saknar respekt och är ideologiskt förblindade. Han kan närma sig källan till den eld som satt kyrkans tak i brand." Detta skriver kardinal Gerhard Müller i ett kraftfullt försvar för den analys av kyrkans kris, där övergreppsepidemin bara är ett symptom på en falnande tro. Kardinal Müller var prefekt för Troskongregationen, tidigare påvens främsta verktyg för att klargöra lärofrågor, men idag har denna kongregationen fått en mindre framträdande roll. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

 
 
 
 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2019 All rights reserved