<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 april

S Pierre Chanel (+1841)

 
Veckans film

Jesu grav öppnades - många överraskningar


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


Ny apostolisk nuntie utsedd för vårt stift

 

 


Påve Franciskus i Egypten

Program

EWTN - schema
EWTN -live

Vatikanens TV - direkt

Om resan (National Catholic Register)
Jesuitpater om situationen inom islam och i Egypten (Vatikanradion)

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 


   

 

Msgr Ignacio Barreiro-Carámbula 1948-2017

Oförtröttlig kämpe för det de oföddas rätt till livet

(katobs.se) På morgonen den 13 april avled msgr Ignacio Barreiro-Carámbula efter fem års kamp med cancer. För alla som på något sätt varit involverade i striden för de oföddas liv och för medicinsk-etiska frågor så är han en förgrundsgestalt. Msgr Barreiro-Carámbula föddes i Uruguy, och prästvigdes i New York. Efter studier i Rom var han med att grunda Human Life International (HLI), en pionjärorganisation för att hejda den epidemiska abortkulturen. Han ledde organisationen under många år från Rom, och stod som grundare av de omskrivna "Marcia per la vita" som genomförs årligen i Rom och Washington. Till artikeln

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

Vår Fru av Norden, styrk biskoparna, prästerna
och ordensfolket i dessa länder.
Må de uppfyllas av iver och medkänsla
och må de alltid vara sanna vittnen för Guds rike.
Se med kärlek på alla våra kristna bröder och systrar.
Läk splittringens sår. Hjälp oss, så att vi en dag får glädjas över enheten.
(Påven S Johannes Paulus II, Reykavik den 4 juni 1989)

   

 

Jesu hjärta den 23 juni: Låt oss vända oss till Guds Moder Maria

Världsvid rosenkransbön för våra präster

(katobs.se) Den 23 juni, på själva midsommarafton, kommer vårt stift delta i en rosenkransstafett. Vad innebär detta? Jo, att man ber en rosenkrans i tacksägelse för prästerskapet och för Jungfru Marie beskydd av våra präster. Utan dessa skulle vi inte kunna ta del av de heliga sakramenten.

Juni är sedan 1500-talet en månad tillägnad Jesu heliga hjärta. Påven S Johannes Paulus II uttalade sig ofta om prästernas kall, och han utsåg även en dag att be för prästkallelser. 1994 fich en irländsk affärskvinna, Marion Mulhall, en tydlig inspiration under en reträtt, att man borde stödja prästerna till varje pris, över hela världen. Hon visste inte hur det skulle gå till dock. Senare kom idén att man borde be för prästerna en dag om året, över hela världen, ja, helst även i rymden! Hon grundade 2003 en förening, Worldpriest, som har som huvudsyfte organisera en rosenkransstafett. I år är det åttonde året, och redan deltar inte mindre än 67 kyrkor i mer än 50 länder, varav många är marianska vallfartsorter, i denna bön. Katolska domkyrkan, med Vår Fru av Stockholm, kommer in i kedjan som första land i Norden.

Bönen i Sverige kommer ledas från katolska domkyrkan. Det handlar om en vanlig rosenkrans, Ljusets mysterier, på svenska, med med vissa tillägg i början och slutet, där vi tar emot uppdraget från en kyrka före oss och ger det vidare till en annan efter oss. Om man inte kan vara i domkyrkan, utan man kan delta från vilken plats som helst. Bönen blir så en bön inte bara för våra präster, utan för alla själar i detta land.

Våra präster och prästerskapet behöver i dessa tider mera bön än någonsin.

(Klicka på bilden så kommer en pdf-fil som kan skrivas ut och användas på anslagstavlor etc. )

....................................................................................................................................................................................................................................................v


Påskläsning - gammalt och nytt

Kärlek på riktigt Om liturgins högre verklighet
Utan påskmysteriet finns ingen mening Påve Benedikts handbok för Stilla veckan (engelska)
Leo den Store: Kristus och de kristnas påsk Påsken i bilder
Cæsarius av Arles:
Tron och trons gärningar NY
Skärtorsdagens hemlighet
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament Kärlek!
CTV Vatikanen EWTN Live från Rom
................................................................................................................................................
Ledare: Dom med allvarliga konsekvenser
....................................................................................................................................................................................................................................................
Fatimabudskapet 100 år
....................................................................................................................................................................................................................................................
Nordiska Biskopskonferensen om Amor Laetitia
....................................................................................................................................................................................................................................................
   


EWTN:s ordförande utvald i påvligt medieråd

(katobs.se) Påven Franciskus skapade 2015 ett råd för att modernisera och centralisera Vatikanens presstjänst. Nu utökar han detta med tretton rådgivare, däribland Michael Warsaw från EWTN. Rådet har enligt dess ordförande Msgr. Dario Edoardo Viganò, målet att 2018 samla Presskontoret, nyhetsbyrån (VIS), Vatikanradion och Vatikanens TV (CTV), veckotidskriften L´Osservatore Romano, fotobyrå och bokförlag under en och samma "hub". Målen är tre: 1. Relatera till människor där de befinner sig 2. sprida evangelium och 3. spara pengar. Redan har Vatikanradions klassiska kortvågssändningar upphört. Påven har under detta pontifikat ofta valt att uttala sig via helt fristående medier istället för via sina kongregationer, något som skapat förvirring i många fall. Michael Warsaw har stor integritet och kunnande. Om hans visioner med EWTN kan man läsa i denna intervju som tidigare publicerats exklusivt på katobs.se.

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak, nu också mot katolska kyrkans tjänare i Europa, har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 S. Moder Maria Elisabeth Hesselblad

(The prayer in orginal language, English,
that was sent to
Pope Pius X in 1913)

 

 

   


Heliga Maria Elisabeths bön för Skandinaviens omvändelse

Allgode Jesus, jag nedfaller vid dina fötter, och beder dig ödmjukt vid dina högt heliga sår och det dyrbara blod, du utgjutit för hela världens frälsning, vänd i all nåd din barmhärtighets ögon till Skandinaviens folk. Vilseledda för århundraden sedan, sitta de i irrlärans mörker, äro skilda från din Kyrka och berövade din lekamens och ditt blods tillbedjansvärda Sakrament och de övriga nådemedel, vilka du instiftat till själarnas tröst i livet och i döden.

Kom ihåg, världens Fräsare, att du även för dessa själar utstått en bitter död och utgjutit allt ditt blod.

Led, du gode Herde, dessa vilsegångna får tillbaka till ditt enda fårahus och till din Kyrkas sunda betesmarker på det att de med oss må vara en hjord, som lyder under dig och din synlige ställföreträdare på jorden: åt honom har du i den helige aposteln Petri person anförtrott dina får och dina lamm att vaktas.

Hör, allgode Jesus, våra böner, vilka vi frambära inför dig med största förtröstan på ditt heliga hjärtas kärlek; ditt heliga namn vare därför ära lov och pris i all evighet.

Amen.

(Bönen bads dagligen i den allra första kommuniteten av Moder Elisabeths birgittinska gren, under de första åren i Rom. Bönen har Imprimatur och ingock i Oremus sjunde upplaga (1935).

....................................................................................................................................................................................................................................................


 

POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION
AMORIS LAETITIA
OF THE HOLY FATHER
FRANCIS
TO BISHOPS, PRIESTS AND DEACONS
CONSECRATED PERSONS
CHRISTIAN MARRIED COUPLES
AND ALL THE LAY FAITHFUL
ON LOVE IN THE FAMILY

DOWNLOAD PDF
[ AR - DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT ]

 
   

Den påvliga exhortationen om äktenskap och familj:

Kristna par: Nådens och trons vittnen

(katobs.se) Den sedan länge emotsedda "uppsamlingen" av vad påven anser kommit fram under synoden i oktober har nu utgivits. Dokumentet ändrar inget i läran, utan det försöker istället bättre förklara att kyrkans regler bara är till för att hjälpa människan till större ansvarstagande, generositet, mänsklig värme och medkänsla. Ett genomgående tema är människans ofullkomlighet som visar sig genom "irreguljära situationer" såsom skilda par, ogifta par etc. Världsliga begrepp som "skilda", "omgifta" och "sammanboende" används för kanske första gången i ett kyrkligt dokument av denna dignitet. Det är också detta tema som mött störst förvåning och kritik. Exhortationen kan tolkas som en uppmaning att betrakta läran som endast ett högt - för att inte säga ouppnåeligt - ideal. Den pastorala hänsynen måste alltid i första hand se till på vilket sätt den enskildes intressen och goda avsikter kan tillmötesgås.
Hela dokumentet. Olika språk, se länkarna till höger.

Sammanfattning på svenska (Signum)
Några kommentarer:
Brott mot traditionen. Robert Spaemann
Måste förklaras mera. Biskop Athanasius Schneider
Amoris laetitia: En hymn till äktenskapets oupplöslighet
12 saker man bör veta
Valet står mellan sanningen om äktenskapet eller världen
Kardinal Burke: Ingen exhortation kan ändra i kyrkans undervisning om sakramenten
P. Spadaro SJ: Allt står öppet angående läran och familjen

....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
Återläsning: Guds verktygslåda - för vår frälsning
....................................................................................................................................................................................................................................................
Glöm ej: Litania till Syriens heliga
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

....................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM