Rapport från ett besök vid EWTN i Birmingham, Alabama

18-20 juli 2016

av Ulf Silfverling

 

 

Där Gud öppnar dörrar...
När Eternal Word Television Network (EWTN) lanserades den 15 augusti 1981 tänkte många att "vad då en katolsk TV-kanal- är det något vi behöver?” Nu när kanalen är inne på sitt 35:e år har EWTN blivit det största religiösa mediala nätverket i världen som sänder program 24 timmar om dagen till 150 miljoner hushåll  och områden i mer än 4 kabelsystem såväl trådlös kabel, Direct Broadcast Satellite (DBS) och privata satellitsändare.
Moder Angelica,  20 april 1923 –  27 mars  2016)


Det var i början av 1960-talet som moder M. Angelica, en enkel klarissnunna ville uppfylla ett löfte som hon givit vår Herre. Hon grundade klostret Our Lady of Angels Monastery i Irondale, Alabama, i sydstaterna. I ett av sina evangeliseringsuppdrag började  moder Angelica att skriva småskrifter, små läroböcker i olika religiösa ämnen. Allteftersom dessa miniböcker blev allt populärare, fick hennes nunnor en tryckpress och började tillverka och distribuera dessa böcker över hela världen. Moder Angelica fick snart anbud om att hålla föredrag på olika håll, och hennes tal kom att ges ut som video. Den fattiga och av sjukdom märkta ordenssystern som i början varit helt okunnig i fråga om teknologi och kommunikationsteknik lät sedan bygga sin egen TV-studio på klostrets område i Irondale, som idag är platsen för EWTN - Eternal Word Television Network.


Det första tryckeriet – början till världens största katolska medienätverk

Moder Angelicas små gratisskrifter finns ännu i lager

Det som började för 35 år sedan som en garagestudio är nu ett audiovisuellt komplex som skapats helt och hållet genom gåvor från individer och grupper och som varje år tar emot besök från tusentals pilgrimer.


Den första satellitutrustningen beställde moder Angelica frimodigt på kredit. Det fanns inga pengar ens i sikte. En timme innan utrustningen anlände ringde en främmande man och erbjöd sextiotusen dollar som han fått över efter ha sålt sin lyxjakt. Det var vad som fattades.


Då kanalen inte har någon som helst reklamfinansiering så finns det bara en utgiftsbudget. Inkomsterna får man uteslutande genom donationer, som kan komma eller inte komma. Detta gör personalen stundtals mycket nervös, när man bara ser kostnader, men inga intäkter. Men för moder Angelica var detta inget konstigt - men full förtröstan att Gud förser oss med vad vi behöver, lyckades hon  leda projekt efter projekt i hamn.

EWTN har också en hemsida, med en rad olika tjänster. Man kan bland annat ställa frågor till en imponerande samling experter inom olika områden. Dokumentbiblioteket är omfattande.
Man sänder över fem kontinenter


EWTN Global Catholic Network sänder religiösa program och program som vänder sig till familjer ur en katolsk ståndpunkt och gör detta på engelska och spanska. Mer än 80% av programmen är originalprogram och de inkluderar talk-shower, tecknade filmer för barn, direktprogram från kyrkliga evenemang, exklusiva läroprogram och dokumentärer som vädjar till eftertanke.

Men det viktigaste uppdraget EWTN anser sig ha är att sprida Jesu Kristi eviga ord ut till så många som möjligt. Detta nätverk och dess religiösa centra besöks varje dag av pilgrimer som beger sig till Irondale för att ägna sig åt tillbedjan i kapellet eller besöka den underbart vackra Helgedomen ägnad det Allra heligaste sakramentet, i  Hanceville, Alabama. Besökare är välkomna att stanna upp ett tag för bön och vila, såsom Jesus ville apostlarna skulle göra.  Han sade ju till dem:

”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” (Mark 6:31)

Framförallt att be inför Det Allraheligaste Sakramentet, som är dessa nunnors särskilda uppdrag i Hanceville och tidigare i Irondale.

EWTN och Sverige

Under 2006 kontaktades undertecknad av Sara Fredestad. Det handlade om huruvida jag kunde hjälpa den amerikanska TV-kanalen EWTN att finna lämpliga intervjupersoner och en inspelningsplats i Stockholmstrakten. Jag fick kontakt med europaansvarige Ian Murray och vi började omgående en intensiv brevväxling och inte minst telefonsamtal.  Samarbetet resulterade i att inspelningar kunde ske i domkyrkans lokaler under några intensiva dagar i maj 2008. Sammanlagt spelades 16 timmar in i Sverige och Norge. Det handlade om intervjuer, runda-bordssamtal och inslag i serier.

En avsikt med detta projekt var också att försöka implementera EWTN på de svenska kabel-TV-näten direkt från Alabama. Det fanns dock ett stort motstånd, då de inte kunde se några kommersiella fördelar att erbjuda denna kanal.  Arbetet har dock fortsatt med att finna olika sätt att distribuera kanalen och även göra den känd.  Vi har därför haft kontinuerlig kontakt under dessa år, nästan två gånger i månaden, om olika lösningar.

Under 2015 bildade vi en stödförening, Sankt Romfars förening, för insamling av medel. Vi söker febrilt efter startkapital för att utrusta en liten studio och, teknisk central. Arbetet med detta går för närvarande mycket trögt. Även lokal saknas idag.

Målsättningen är att kunna erbjuda ett utbud av textade katolska program, som är anpassat till våra förhållanden. På sikt kan vi även göra egna studiosamtal, intervjuer och dokumentärer etc. I första hans skulle distibutionen  ske över Internet, live och VOD(Video on Demand).  En svensk hemsida är under utveckling.

Ukraina
Under hösten 2010 besökte undertecknad EWTN i Kiev, Ukraina. De startade sina sändningar på blott tio månader. Idag finns de i ett fyrtiotal orter på kabel-TV-nätet. En rapport därifrån finns här.

Tjeckien
I september 2015 samlades representanter för katolsk TV från Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Ukraina och Litauen. Vad det främst handlade om var ett utbyte av erfarenheter och visioner. Närvarande var även presidenten för EWTN, Michael Warsaw. En intervju med honom från detta besök finns här. Ett informellt nyhetsnätverk skapades som möjliggör fritt utbyte av material, såväl video som artiklar och nyhetsnotiser. Om detta kan man läsa i denna artikel.

Rom
EWTN har ett kontor i Rom i nära anslutning till Peterplatsen. Man har även ett eget filmteam där. Helt nyligen har man förvärvat nyhetsbyrån ACI Stampa, vilket öppnar för många nya informationskanaler. KATOLSK OBSERVATÖR besökte EWTN i Rom i juni och intervjuade dess ansvarige Alan Holdren. Intervjun kommer publiceras inom kort.

Alabama, USA
I juli besökte undertecknad, tillsammans med hustru Asay, huvudkontoret i Irondale, Birmingham, Alabama. Det är en liten ort med mestadels villabebyggelse. Naturen präglas av kuperad terräng och lövskogar. Klimatet är subtropiskt.

Det var här som några klarissnunnor lät bygga ett litet kloster i början av 1960-talet. De kom från Ohio. Birminghamtrakten domineras av baptister och andra frikyrkor. Antalet katoliker är bara drygt 6 %. Men systrarna började en intensiv kateketisk verksamhet, som bestod i att trycka och distribuera småskrifter. Dessa finns det ännu lager av. Det fanns många som tyckte de var väldigt enkla och bra och snart hade man ett litet tryckeri. Lokalerna för detta kan man ännu besöka.


Klostret, numera TV-station, till höger.

Hela anläggning är närmast oansenlig  med amerikanska mått. Den smälter in i naturen, en dalgång med mestadels villatomter. Detta är huvudentrén.

Det vackra friluftskapellet med glasmålningar

…och med ett magnifikt marmorkrucifix.

Vaktat av änglar.

En lokal TV-station inrättades i garaget. Så småningom utökades den till att även sändas via paraboler och satelliter. Trafiken ökade vid klostret. Systrarna såg sig om efter en stillsammare plats, och fann mark i Hancecille, en timme från Irondale. De flyttade dit år 1992. TV-stationen är idag helt och hållet inrättad i de forna klostret. I centrum finns kyrkan, där läses det mässa två gånger om dagen. Den första mässan, kl. 7.00, sänds även direkt i TV. Man kan delta i den även utan att vara i kamerornas blickfång, via ett sidorum. I kapellet är det Allraheligaste Sakramentet alltid utställt för tillbedjan. Det finns alltid någon där.Kapellet varifrån heliga Mässan sänds dagligen till över 150 miljoner hushåll.

Biktstolar i traditionell stil för pilgrimer och besökare – men framförallt för personalen.

 

 

Franciskaneras kommunitet i anslutning till TV-stationen.

Många av  kontoren för medarbetarna är inrymda i systrarnas före detta celler. Det handar om små utrymmen. Det finns sedan ett antal inspelningsstudior, som vi blev förevisade. Man har sparat utrymme genom att använda helt skjutbara scenfonder, så man snabbt kan möblera om för olika fasta program. I ett kontorlandkap artbetade en liten stab enbart med att besvara olika epostförfrågningar, inte bara om programmen utan även frågor om tro och teologi. För mässa och bikt svarar en kommunitet av franciskaner, som har sitt kloster i anslutning till TV-stationen.

Man tar dagligen emot besökare, de flesta på pilgrimsresa. Det finns en shop för att handla böcker, rosenkransar och diverse sakramentalier.

Tack vare vår kontakt, program- och inköpsansvarige John Elson,  fick vi se stora delar av anläggningen redan första dagen. Det var fascinerande se hur systrarnas små celler omvandlats till kontor. I vår värd John Elsons kontor satt ännu krucifixet kvar från den syster som bott där. Han visade oss scener ur den helt nyligen slutförda dokudrama-filmen om heliga Birgitta som en italiensk producent, Christiania Video, har gjort. Projektet är till stor del stött och finansierat av EWTN. Vi fick ta del av hur man arbetar med såväl interna som externa projekt, såsom denna filmproduktion.


Kontoren är inrymda i före detta klausuren. Denna korridor förenar systrarnas före detta celler. Till vänster John Elson, vår värd.

Bakom kulisserna: Vissa scenografier känns igen från Moder Angelicas legendariska TV-showerKontrollrummet visar hur många kanaler man sänder över satellitJohn Elson slutgranskar dokumentären om heliga Birgitta i sitt minimala kontor i en före detta systercell.

Andra dagen inleddes med heliga mässan klockan 07.00. Kapellet var halvfullt, och hela mässan filmades med ett antal fast installerade kameror. Denna sändning går ut tre gånger om dagen, den sänds direkt till ett stort antal länder. I vissa länder, såsom Ukraina, simultantolkas alla läsningar och predikan.

Efter frukost i den lilla personalmatsalen så fick vi träffa Doug Keck. Han är programansvarig för EWTN sedan 1996 och dess verkställande direktör sedan 2013. Dough Keck har irländskt påbrå, katolik sedan barndomen, men fick uppleva en andra omvändelse sent i livet.

Det blev ett en timme långt informellt samtal om TV-kanalens uppgift och hur man ser på spridningen. Det finns ett stark medvetande om att man är väldigt USA-orienterad, och redan Moder Angelica ville bredda denna profil. Man har nu egna kanaler i latinamerika, Indien  och i Tyskland. På frågan om hur man vågar driva en verksamhet med 300 anställda utan intäkter, så svarade Dough att går det så går det. Om donationerna upphör, så kanske det betyder att Gud har andra planer. Men än så länge verkar det vara motsatsen.


Med John Elson och VD Doug Keck

Han var väldigt intresserad av Skandinavien och vad vi hade för planer och visioner om ett samarbete. Vi gör vad vi kan, men lovar ingenting, var det svar han fick. Ty vi har ännu absolut ingeting mera än kontakter och planer.

Efter detta möte så fick vi träffa Michelle Johnson, ansvarig för informationen utåt. Hon var intresserad att få ett inslag på sin blog om vårt besök. ”Vad vill ni att vi amerikaner ska veta om Sverige och Skandinavien utifrån katolskt perspektiv?” frågade hon. Hon fick som svar att vårt land en gång var en katolsk kulturnation, där folket själva valde sin religion och det byggdes kyrkor och skrevs böcker under några hundra år. Vi kom in på heliga Birgitta och jag visade en del bilder från våra medeltidskyrkor, vilket väckte både förvåning och intresse. Uppenbarligen var kunskaperna om reformationens framfart i vårt land inte så känd, framförallt inte att vi en gång var katolsk troende – en kristen nation där kyrkan var självklar.Med Michelle Laque Johnson, pressekreterare


Vid lunchen i den mycket lilla matsalen, så hördes en mycket gäll kvinnoröst vid bordet bredvid. Vår värd viskade att detta var Dr Gianna Molla, dotter till heliga Gianna Beretta Molla, som offrade sitt liv för att dottern skulle få det. Vi flyttade raskt över till bordet, där även en sr Anne Shields satt. När dr Molla hörde vi var från Stockholm berättade hon att hennes far trodde hon var ”gjord” där, det visste hon genom att fadern brukade visa ett fotografi med hennes lyckliga föräldrar, taget i Stockholms centrum.Dr Gianna Emanuela Molla, vars mor helgonförklarades den 16 maj 2004.

Det blev sedan ett lunchsamtal om en timme, där vi fick höra dels Dr Mollas planer att skapa ett pilgrimscenter av sina föräldrars forna hem. ”Allt är reliker ju” sade hon. Hon ville att en kongregation av systrar skulle sköta det hela. ”Det finns en stor vördnad för min mor, särskilt i Polen. ”Jag får dagligen brev med böneförfrågningar” sade dr Molla. Hon avslutade med att ge en fantastisk andlig föredragning om hur hon ville att hennes mors val skulle hjälpa andra att komma närmare Gud. ”Det går inte en dag utan att jag är tillsammans med min mor” sade hon. Hon berättade också kärleksfullt om hur starkt hennes båda föräldrar levt med sakramentet; varje dag gick de i mässan i den lilla kyrkan alldeles invid deras hem. Under 48 år levde hon med sin far, och genom honom fick hon veta allt om hans förhållande med hennes mor. Hon visade hon höll även sin far som en person som lyssnade mycket på Guds röst. Men hon betonade också att föräldrarna var mycket enkla människor, med ett vardagligt liv som inte skiljde sig från andra.

Gianna Emanuela Molla är en stark personlighet, som tagit det som sin uppgift att vittna med hela sin person om sina föräldrar och de val som de gjorde, helt inriktade på att följa deras Skapares vilja. Ja, hela hon är en relik som någon sade, född som hon är av en handling som betraktas som helig. Det kändes som en nåd att ha fått vara med om detta möte.

Vi fick sedan förmånen att som enda åskådare vara med om studioinspelningen av fyra program kallade ”Women of Grace”. Det är en serie som riktar sig till katolska kvinnor framförallt. Det bjuds in olika personer som samtalar med den karaktärsfulla och ivriga programledaren Johnnette Benkovic.Asay Silfverling, Johnnette Benkovic, Dr Gianna Emanuela
Molla och sr Ann Shileds.

Efter detta hade vi ett litet samtal med syster Ann Shields, bland annat om den omskrivna ledarsgruppen för 80 % av de kvinnliga ordnarna i USA, LCWR. Syster  Shields orden hör inte till den, och hon uttryckte det som att man gått ifrån vad kyrkan alltid har avsett med ordenskallelsen, en del väldigt långt så att de till och med slutat gå i heliga Mässan. Syster Shields hade framträtt i två program om bönens betydelse med utgångspunkt för vad Skriften säger.


Syster Ann Shields ledde orden The Servants of God’s Love under 22 år, med åldringsvård mm. Hon har även arbetat med att gjuta nytt liv i trötta församlingar. Hon har givit ut ett otal böcker och tidskrifter och medverkat i ett hundatal katolska radiokanaler. Till detta har hon missionerat i ett trettiotal länder. 2012 fick hon den påvliga utmärkelsen Benemeretti. Detta visste vi inte vid detta möte, utan fann bara en varm och lyssnande och generös person med stor vishet.

Vid middagen sammanfördes vi så med p. Mich Pacwa SJ, känd ”TV-präst” och publicist. Pater Pacwa bjöd på egenhändigt skjuten antilop, och sedan följde en rad jakthistorier. Vi kom sedan in på politik och presidentkampanjen. Han var mycket hjärtlig och rolig att samtala med.


”The Shrine of our most Blessed Sakrament”,  Hanceville
Morgonen därpå reste vi till Hanceville och ”The Shrine of the most Blesssed Sacrament” . Innan dess besökte vi dock åter kapellet på TV-stationen i Irondale. Klockan var då sex på morgonen, likväl fanns det folk i kapellet, TV-anställda, som läste Laudes inför det utställda sakramentet. Detta visar att man, trots att systrarna inte längre finns kvar här, försöker grunda sin verksamhet på tillbedjan och bön.

Till Hanceville åker man delvis på motorvägar. Men snart blir vägarna smalare och vindlande mellan gröna kullar och lantgårdar. Små skyltar med beteckningen ”Shrine” visar vägen. När vägen tar slut är man framme.

Man slås omdelbart av hur stor kyrkan är, och samlingsplatsen utanför. Den är byggd i neogotisk stil med romanska inslag. Mässa finns varje morgon klockan 07.00. Då finns präst i biktstolen. Kyrkorummet är stort och påminner om  italienska kyrkor. En lång knäfallsbänk avskiljer prebyteriet från övriga kyrkan.

 

 

 


Foto: Shrine of the Most Blessed Sacrament

Med trygge father Leonard

En trädgårdsmästare berättar gärna om Moder Angelica och vad hon betytt för hans liv.

Systrarna har sitt kor till höger om altaret, man ser dem inte. Men man hör deras ljusa entoniga sång. Idag är de tolv till antalet, de flesta mycket unga.

Tabernaklet är centralt  placerat. Ovanför altaret finns en jättelik monstrans. En lång knäfallsbänk avgränsar presbyteriet från övriga kyrkan. Altaret är väggfast och mässan firas ad orientem på latin, såsom liturgireformen föreskrev, inget är tillagt till det Andra Vatikankonciliets föreskrifter.

Under kyrkan finns en rymlig krypta, där en staty av jesusbarnet finns. Innan man träder in där kan man begrunda en lite utställning av mycket naturtrogna bilder av Turinduken i naturlig storlek. I kryptan finns några gravar från klariss-systrar, däribland moder Angelica. Hon avled på påskdagen 2016 efter en lång tids sjukdom.

Mitt emot kyrkan finns något som ser ut som en borg. I själva verket är det en byggnad som inspirerats av korsfararborgarna i Heliga landet. Den fungerar som samlingsglokal för grupper och en stor butik finns för inköp av böcker och diverse katolska föremål, som rosenkransar, skapularer, kors, tavlor mm. Vad som däremot inte finns är restauranger och kaféer. Detta för att platsen inte ska bli ett turistmål. Det kommer cirka hundratusen besökare hit varje år, och antalet ökar.

Tillkomsten av denna anläggning är  - som det mesta omkring denna ordenssyster – värd att berätta. När verksamheten i Irondale med TV- sändningar ökade, blev det också trafik och många besökare. Systrarna hade svårt få tystnad och ro. Genom en donation från ett företag kunde orden förvärva ett landområde med en tillhörande gård också. Där byggdes nu ett kloster. Men vid ett besök i Bogotá, som syster Angelica gjorde för att få tillstånd även sändningar på spanska, så fick hon en upplevelse inför en staty av jesusbarnet. Hon tyckte barnet talade till henne. Men barnslig röst sade det: ”Du ska bygga en helgedom till min ära, dit människor kan komma för att be. Den ska vara färdig innan sekelskiftet”.  Hon berättade detta för sina medarbetare, kunde inte släppa upplevelsen. Man förklarade för henne att det inte fanns tid för detta och framförallt inte några medel, varken i orden eller TV-stationens budget. Men plötsligt dök det upp fem rika familjer, som tillsammans donerade vad som behövdes, 40 miljoner dollar. Dessa var inte ens katoliker.

Kyrkan byggdes på blott tre år, detta i anslutning till det befintliga klostret. Den invigdes i december 1999.

Sammanfattning
EWTN är ett fenomen som uppstått ur bön och allt kring detta katolska medianätverk präglas av bön. Detta alltså trots det handlar om utåtriktad verksamhet, om TV-shower och filmproduktion. Man har trehundra anställda, varav hundra är placerade utanför USA.

Men det är således inte bara ett företag. Det går inte skilja det helt från klarissklostret och inte från vallfartsorten. Det är också mycket ovanligt att ingenting lyder under biskopsämbetet eller ens ägs av kyrkan. Kyrkorna är således ej församlingskyrkor. Detta faktum har givit upphov till en del kontroverser. Men idag tycks förhållandet vara mycket gott mellan ordensledning, TV-station och stift.

I dagens ofta förvirrande mediebrus utgör EWTN en pålitlig källa för förkovran och information, även uppbyggelse. Utbudet är stort och det är omöjligt att alla program skulle tilltala alla användare. Men för ett stort antal människor  - katoliker och andra - så är bevakningen av påveresor och möten med olika personligheter en oersättlig informationskälla. Och de möten vi var med om handlade om idel mycket intressanta personligheter som alla hade något speciellt att berätta om vad det innebär att vara kristen, att leva som katolik och om Guds vägar. Detta på ett eftertänksamt och lugnt sätt, utan åthävor.

I grunden för detta mediaprojekt finns alltså kallelse och bön, inte sensationslystnad eller penningbegär. Detta bevisade vårt besök i Alabama med all önskvärd tydlighet.
Moder Angelica i bön med sina systrar i Hanceville.

ny-signatur
Ulf Silfverling

Foto i denna artikel: katobs.se om inget annat angives

Länkar:
EWTN USA
EWTN UK
EWTN YouTubekanal
Shrine of the Most Blessed Sacrament
Sankt Romfars förening

Artiklar:

Moder Angelica
Moder Angelicas märkliga kallelse
Moder Angelica och den liberala reformrörelsen
Där Gud öppnar dörrar
Katolsk TV - något för Sverige?
Katolsk TV på frammarsch i hela Europa
Intervju med Michael Warsaw
Filmprojekt om heliga Birgitta
Den heliga Gianna Beretta Molla

Videoinspelningar från EWTN i Norden(urval)
Journey home med Alida Haavik & Maria Hasselgren
Journey home med Charlotta Levay
Journey home med biskop Anders Arborelius
Journey home med prof Alf Härdelin och Ulf Samuelsson
Journey home med Talat Strokirk
Round table med katoliker i Norge

 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved