Texter av påven Benedikt XVI

 

Diskontinuitet eller kontinuitet. Om den rätta tolkningen av Andra Vatikankonciliet.
Att vara förenade med Kristus är grunden
till hur vi handlar i samhället.
oktober 2006
Jesus från Nasaret (förord) 2007
Tal ämnat att hållas vid Sapienzia--universitetet i Rom januari 2008
Må Europa på nytt bli ”till surdeg för världen” mars 2007
Tal vid besök i Ankara november 2006
Tal vid ankomst till Malta april 2010
Summorum pontificum, apostoliskt brev juli 2007
Apostoliska exhortationen Sacramentum Caritatis (sammanfattn.) februari 2007
Frågestund med barn maj 2009
Jul och rättfärdighet december 2007
Tal i Mariazell 2010
Brev beträffande upphävandet av exkommuniceringen av de fyra biskopar som ärkebiskop lefebvre vigde mars 2009
Pastoralt brev till irlands katoliker december 2009
Allmän audiens augusti 2010
Tal vid besök i den Tjeckiska republiken september 2009
Predikan för de schweitziska biskoparna november 2006
Vesper i Aosta juli 2009
Generalaudiens januari 2009
Julpredikan december 2007
Predikan i München Trade Fair Center september 2006
Audiens med anledning av 40-årsjubileet för encyklikan "Humanae vitae" maj 2008
Frågestund med prästerskapet i Bressansone augusti 2008
Tal till den diplomatiska kåren, Istanbul november 2006
Predikan, Efesos november 2006
Predikan i Fanar november 2006
Tal vid möte med den turkiske religionsministern november 2006
Homilia i Nicosias idrottsstadion, Cypern juni 2010
Tal till äldre, S. Peters residence, Southwalk september 2010
Påvens fastebrev 2006
Tal hållet till de portugisiska biskoparna maj 2010
Vesper i Altötting  
Predikan i Altötting  
Maria – nyckeln som gör
att vi förstår konciliet
december 2005
Påven ber vid jungfru Marias pelare september 2006
Inledningstal, World Youth Day 2008 juli 2008
Påvens budskap inför Världsungdomsdagen, Sydney 2008 juli 2008
Vigilieandakt Randwick Racecourse juli 2008
Predikan i Saint Mary's Cathedral, Sydney juli 2008
Ekumeniskt möte St. Mary’s Cathedral i Sydney juli 2008
Predikan vid 23 världsungdomsdagen Sidney juli 2008
Predikan i Mariazell september 2007
Predikan i Valencia  
predikan under julens midnattsmässa december 2007
Förord till boken ”Jesus från Nasaret”  
Inledning till boken ”Jesus från Nasaret”  
Påvens katekes om apostlarna  
Diskontinuitet eller kontinuitet december 2005
Invigning av orgel i Regensburg  
Fredsbudskap januari 2007
Tal i Auschwitz-Birkenau maj 2006
Långfredagen – Via Crucis mars 2008
Predikan Palmsöndagen mars 2008
Predikan Påskdagen mars 2008
Påskvakan mars 2008
Predikan vid mässa firad enligt
den helige Johannes Krysostomos liturgi
i Phanar
 
Predikan Skärtorsdagen mars 2008
I Regensburgtalets efterdyningar  
Tron, förnuftet och universitetet (Regensburgtalet) september 2006
Summorum pontificum, apostoliskt brev juni 2007
Förklarande not juni 2007
Följebrev till Summorum juni 2007

Påven svarar pressen

 
Påvens påskbudskap "urbi et orbi" 2006 mars 2006
Tal med anledning av
den Fjärde italienska kyrkokongressen
i Verona
oktober 2006
Påven talar till Sveriges sändebud  
Kan Gud misslyckas?
Tal till schweiziska biskopar vid ad liminabesök
 
Motu propio Normas nonnullas februari 2013
I Regensburgtalets efterdyningar  
Påvens predikningar under Stilla veckan 2008

 

Från Signum:

Påvens tal i Auschwitz
Tron, förnuftet och universitetet. Föreläsning i Regensburg den 12 september 2006
Vad gör en påve på universitetet?
Kyrkans intellektuella diakoni
Att söka Gud
Miljöarbetet en väg till fred
Det lyhörda sinnet – reflektioner om lagstiftningens fundament


 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved