I Regensburgtalets efterdyningar

 

 

1. Föreläsning av påven Benedikt XVI vid universitetet i Regensburg
Nu med påvens egna noter

2. Tal av påven Benedikt XVI
till den diplomatiska kåren, Ankara 28 november 2006

3. Deklaration av kardinal Bertone

4. Kristendomen europeisk eller universell?
Kommentar till en artikel av Kaj Engelhart i KM 10/2006, av fader Daniel Adner

5. Har påven bett om ursäkt?
Ytterligare en replik till Kaj Engelharts artikel, av Per Paul Ekström

6. Lidande och hopp.
Återläsning av muslimernas reaktion på den helige fadern Benedikt XVI:s tal. av fader Samih Raad

7 Varför larmar hedningar?
P. Anders Piltz i Signum om kritiken och västvärldens destruktivitet

8. Påven har inget att ursäkta.
Krönika i Expressen av PM Nilsson

9. Varför så ömma tår hos muslimer?
Debattinlägg i Kyrkans Tidning

10. En forelæsning, der gav genlyd
Krönika i Katolsk Orientering av Torben Riis

11. Benedikt talar till världen om Gud och freden
förklaring av Robert Moynihan

12. Öppet brev till påven från 38 muslimska intellektuella

13. Samma som ovan i dansk översättning

14. Kommentarer till brevet

(Sidan kommer att uppdateras fortlöpande)

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved