Ledare

Klara besked, tack!

 


Å
terigen har man försökt sätta stenen i rullning. Med citat från en bok, som är skriven av en journalist, så har påven tillskrivits "åsikten" att kondomer har en plats i ett moraltänkande. Därmed skulle stenen ha börjat rulla menar många. Äntligen ser vi att katolska kyrkan nu inleder en anpassning av sin stela och obegripliga lära till rådande förhållanden, till hur människan lever idag och till hennes verkliga behov och inte klamrar fast vid ouppnåeliga ideal som ändå ingen bryrs sig om att leva efter, sägs det.

Denna gång startade allt med att ett citat ur en intervjubok släpptes i Vatikanens egen publikation l´Osservatore Romano. Detta gav ytterligare en officiell prägel åt utdragen ur boken. Trots att den alltså inte ens skrivits av påven själv.

Sedan följde en del märkliga uttalanden, dels från Vatikanens presstalesman, fader Federico Lombardi SJ, som menar bruket av kondom kunde vara "ett primärt ansvar" att förhindra sjukdomsspridning vid sexuell aktivitet, och dels från ett antal biskopar som övertolkade ett citat som om det handlade om en rekommendation till hiv-smittade att använda kondom. Många katolska publikationer gjorde samma övertolkning.

Vi publicerar idag ett klargörande av Prof. Dr Armin Schwibach som skriver på Kath.net. Där fastslår han att "det är föga meningsfullt att uppställa moraliska normer för omoraliska förhållanden." Och att det var inte vad påven heller gjorde i intervjun.

Hela historien påminner om det försök som gjordes 2006 att sätta stenen i rullning, då gällde det ett uttalande av kardinal Carlo Maria Martini. Många, däribland Sveriges Radios polenkorrespondent Kjell Albin Abrahamsson, hävdade snabbt att kyrkan gjort en "fundamental kursändring" gällande kondomer.

Men så var det ju inte - inte då heller.

Man måste här rikta en viss kritik mot Läroämbetet, som inte är tydligt i dessa frågor. När spekulationer tar fart bör klargöranden göras omedelbart. Kunde detta inte ske via nuntiaturerna och biskoparnas kontor? Istället verkar det som om biskoparna är lika rådvilla som vi andra. Vi kan bara jämföra tolkningarna som gjorts av Tysklands primas, ärkebiskop Zollitsch:

Wenn für Menschen in bestimmten Situationen eine Nutzung von Kondomen vorstellbar ist, dann deshalb, weil dies einen „ersten Schritt zur Moralisierung … und Verantwortung“ darstellen könnte. Solche Aussagen sind keine Sensation, aber doch etwas Neues, das man bislang so von einem Papst nicht gehört hat. Ich bin sehr gespannt darauf, ob Papst Benedikt diese Gedanken noch weiterentwickeln wird, ob sie dann eines Tages auch die förmliche Lehrmeinung der Kirche mitprägen werden und was sie für die pastorale Praxis bedeuten.

(Om det vore tänkbart att människor i vissa situationer kunde använda kondom, skulle detta kunna utgöra ett "första steg mot en moral ... och ett ansvar." Sådana uttalanden är inte sensationella, men ändå något nytt som man tidigare inte hört från en påve. Jag är mycket nyfiken på att se om påve Benedikt kommer att utveckla dessa idéer och om de en dag kommer att prägla även kyrkans formella lära och vad detta skulle betyda för den pastorala praktiken. )

och biskopskonfensen i Kenya:

1. We reiterate and reaffirm that the position of the Catholic Church as regards the use of condoms, both as a means of contraception and as a means of addressing the grave issue of HIV/AIDS infection has not changed, and [its use] remains as always unacceptable.

(Vi återupprepar och bekräftar att positionen hos Katolska Kyrkan när det gäller bruket av kondomer, både som preventivmedel och medel för att ta itu med den allvarliga hiv/AIDS-epidemin, inte har ändrats, och att bruket alltid är och förblir oacceptabelt.)

Två tunga instanser som uppenbarligen förstår denna fråga på helt olika sätt. Detta är bevis på att det är något som inte fungerar i det annars så världsberömda kyrkliga kontaktnätet.

Ge oss klara besked, tack.

20101107

Se även:
Vad saken egentligen handlar om (från 2006)

Alla ledare

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved