In memoriam:

Kardinal Carlo Caffarra, äktenskapets och
familjens trogne värnare

 

 


(katobs.se) Det meddelades under dagen den 6 september att ärkebiskopen emeritus av Bologna, kardinal Carlo Caffarra, har avlidit i en ålder av 79 år. Han var en av de främsta experterna i kurian när det gäller frågor om familj och äktenskap. Han var en hängiven försvarare av kyrkans syn på äktenskapet och stod bakom encyklikan Humanae vitae när denna text ifrågasattes. Under åren fick han alltmer uppgifter i det offentliga, som han aldrig ryggade för. Hans meritlista är lång. Men han upphärde aldrig att utveckla sig, både när det gälllde observationer och analyser. Hans stil förändrades också, från det retoriska till det avklarnande, skarpa och konkreta.

Han var tidigt aktiv i allt som rörde synoden om familjen - självklart då detta var hans specialområde. Han såg utvecklingen tidigare än alla andra, att bristen på utbildning och kunskap hos de unga osvikligen leder till förvirring och flyktighet när det gäller samlevnadsformerna. Kardinal Caffarra var även en av de få som presenterade en analys av hur samhället genom en sekulär, och emanciperad syn på familjen faktiskt möter sin degenering, för att inte säga undergång. Detta alltså oavsett om det finns Gudstro eller ej. Kardinal Caffarra beskrev en samhällsutveckling vi ser idag, men långt innan den var så tydlig som nu, när det livslånga äktenskapet är närmast en legend. Men han var ganska ohörd.

Han var även en av de teologer, som redan innan familjesynoden avslutades hade farhågor om utgången av den. När han sedan blev utsedd att vara en motståndsman till påve Franciskus blev han upprörd. "Ljug hellre att jag har en älskare, än att jag är fiende till påven." utbrast han, och klargjorde sedan: "Jag föddes som papist, jag fostrades som papist och jag kommer dö som papist!" För honom gällde det sakfrågan, aldrig personen eller ämbetet.

Men likväl så kunde han inte se hur kyrkan splittrades i en så central fråga som hur äktenskapets sakrament skall tolkas. Kardinal Caffarra är en av de tongivande fyra kardinaler, som i ett brev ställde fem frågor, dubiae, till påve Franciskus själv, om hur man skulle tolka vissa tveksamma punkter i den påvliga exhortationen Amor laetitia. Men han gjorde inte detta i någon form av olydnad, utan bara i avsikt att få klarhet och undvika att kyrkan talar med kluven tunga. Tyvärr fick han dock aldrig tillfälle att personligen utbyta tankar om dessa saker med påven, fast de träffades helt kort i april.

Vår redaktion har haft flera kontakter med kardinal Caffarra. Vi översatte redan 2005 en artikel av honom. Han gav oss även tillåtelse översätta ett tal han gav i Valencia 2006, om äktenskap och familj. Han hade då vänligheten att skicka oss ett brev med rättigheten att översätta och publicera artikeln, och även ett förtydligande, som vi återger nedan. Vi kommer översätta några av hans senare texter, som alla är verkliga skatter för den som är intresserad av den kristna lärans grunder när det gäller äktenskap, samlevnad och sakrament.

Kardinal Caffarra skulle firat heliga mässan inför högaltaret vid Petri stol i Peterskyrkan i Rom den 16 september enligt den extraordnära ordningen, med anledning av tioårsjubileet av påve Benedikt XVI:s Motu proprio Summorum pontificum, som gav de troende utökade möjligheter kunna delta i den heliga Mässan enligt den liturgi som har varit i stort sett oförändrad sedan mer än 500 år. Han var mycket hängiven

Må han skåda det eviga ljuset. Må han vila i frid.

 

Kära vänner,

Min idé är följande: Att det kristna äktenskapet i sig självt innehåller det mänskligt goda och också främjar detta, jag tänker då på mänskliga dygder som trohet, generositet när det gäller att skapa nytt liv, den absoluta oegennyttan i relationen mellan makarna och mellan föräldrar och barn. Allt detta blir till något välgörande för hela samhället och alltså även för det sociala kapitalet (socialt kapital = summan av nytta eller mänskligt värde som samhället som sådant behöver om det vill vara en sann gemenskap).

Ni har min tillåtelse att publicera artikeln på svenska.

Tack för allt.

+Carlo Caffarra
Ärkebiskop av Bologna

Red.

20170907

Artiklar av kardinal Cafarra på svenska:
Äktenskapet och familjens sammanhållning: Något av värde för samhället?

Äktenskapet och sekulariseringen

Se även hans texter genom åren på olika språk.

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved