Historisk biskopsvigning i Nidarosdomen


av Ulf Silfverling


Den tredje oktober 2020 sker en högtidlig och och historisk händelse i vårt grannland Norge. Då biskopsvigs Erik Varden O.C.S.O. till biskop i Trondheims stift. Stiftet har inte haft någon egen biskop sedan 2009. Nu får man en norskfödd trappistmunk. Fr. Erik Varden, O.C.S.O. kommer närmast från klostret Mount Saint Bernard Abbey i Leicestershire, där han var abbot. Innan dess har han bedrivit studier. Han medverkade också ofta i Vatikanradions skandinaviska sändningar.

 

 


Foto: Kristin Svorte

Trondheims territoriella prelatur sträcker sig över 21 806 mil och tjänar uppskattningsvis 15 000 katoliker. Den relativt stora tillväxten av kyrkan i Norge har uppmärksammats av lokala medier.

Cistercienserorden har betytt oerhört mycket för hela Norden. Inte minst i vårt eget land utvecklades en mängd områden tack vare de arbetsamma klosterbyggarna. Det första klostret i Sverige var Alvastra och sedan Nydala, kring 1140. Sedan byggdes Herrevad, Julita, Roma och Varnhem inom bara ett decennium. Snart visade det sig att jordbruket blomstrade, man införde nya grödor och köksväxter, lärde svenskarna att ha fåravel och fiskodlingar, utvecklade skogsbruket. Även arkitektur och byggnadskonst utvecklades, inte minst bevattningssystem, och man bedrev även stenbrytning med precisionsstenhuggeri.

Trappisterna är även kända för sin öltillverkning, mycket viktig under medeltiden som vattenreningsmetod.

Och sist men inte minst det andliga livet Man följer Sankt Benedikts regel och ger andlig vägledning till dem som kommer och är intresserade. Däremot bedriver man ingen mission.

Varden påpekar att

”det är sällsynt att cistercienser blir biskopar, men det har hänt vid olika tidpunkter i kyrkans historia; även här i Trondheim finns det flera munkar i släktledet från medeltida biskopar. ”

I Trondheims närhet finns inte mindre än två cistercienserkloster, och inte då bara - som i Sverige - i form av ruiner. 1996 öppnades ett nytt trappistkloster på den lilla ön Tautra i Trondheimsfjorden, Där finns idag 13 systrar och man bygger ut. I 2008 grundades ett nytt kloster, även det på medeltida mark, i Munkeby inte långt från Tautra. Fem munkar bor där, och man vill gärna bygga ut. Man livnär sig på att göra ost. 2004 öppnades ett kloster på Lofoten. Där bor nu fyra polska cisterciensermunkar. Och helt nyligen, den 29 september, kallades den märklige eremiten broder Robert Andersson till himmelen vid 88 års ålder. Ursprungligen från USA levde han ett troget liv enligt trappisternas ordning, det var bara de senare åren han fick sällskap av två estniska bröder. De bor ännu kvar i det lilla eremitaget.


Trappisten "Robert munk" i sitt eremitage

Stiftet Trondheim har förberett sig för denna stora händelse i över ett år. Nu står det äntligen vid kyrkans dörr: Ceremonin är förberedd; liturgin övas; gästerna är inte bara inbjudna, de har anlänt till bröllopsstaden med flyg, landtransporter och över havet. Tre biskopar kommer att förrätta vigningen. Allt händer i "Cor Norvegiae", hjärtat av Norge: Nidaros domkyrka, där St. Olavs helgedom en gång stod. "Norges heligaste plats" säger herr Egil Mogstad, Trondheims katolska församlingspräst, för härifrån lyser ljuset, värmen och glädjen över land och människor: "Lux ill uxit!" (Ljuset strålar ut, Olavsekvensen.)


Mount Saint Bernhard Abbey, där Erik Varden var abbot så sent som för ett år sedan. Foto: ocso.org

För bröderna i klostret kom utnämningen dock som en chock, och inte enbart av glädje. Man kämpar i en tid, när kallelserna är få eller så upptäcks de inte helt enkelt. Generalabbottens reflektion när de fick den relativt unge norske begåvningen löd: "Ni borde gömma honom under en klippa, annars kommer de att göra biskop av honom!" Efter sjutton år hände just detta. Då hade den i klostergemenskapen relativt unge brodern hunnit få igång världens elfte Trappistbryggeri och säkrad klostrets ekonomiska existens. Vår nye biskop är skyldig till det senast godkända Trappistölet som kommer från hans tidigare kloster i Leicestershire. Munkarna kunde knappt försörja sig på jordbruket med bland annat mjölkkreatur. 2013 öppnade man bryggeriet vilket medförde en stor lättnad ekonomiskt sett - men även mycket arbete. Ölet heter Mount St. Bernard Abbey Tynt Meadow .

Vilket budskap kommer denne nye nordiske biskop nu med?

- Mitt grundläggande budskap är det tidlösa, alltid nya, som jag själv kommer att bygga mitt liv på: Att döden har tappat sitt sting; att vi människor står inför ett högt, ädelt mål, men bärs av barmhärtighet i vår bräcklighet (svaghet); att det finns hopp för alla; att det finns ett inneboende jubel i allt som finns. Det är därför som kyrkan måste återupprättas, i fred och försoning, om och om igen.


Foto: New Melleray Abbey

 

Fr. Erik Varden, O.C.S.O.

 • Född 13 maj 1974, kommer från Degernes i Østfold.
 • Juni 1993:Upptagen i den katolska kyrkans fulla gemenskap av dåvarande Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nu biskop i Oslo katolska stift) i Klosterneuburg.
 • Doktorsexamen i kyrkans historia från St. John's College, Cambridge.
 • April 2002: Gick in i Mount Saint Bernard Abbey, England (cistercienser). Slutliga löften den 15 oktober samma år.
 • Juli 2011: Prästvigning i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
 • April 2015: Vald abbot vid Mount Saint Bernard Abbey.
  September 2019 (publicerat 1 oktober 2019):
 • Utsedd till biskop i Trondheim stift av påven Franciskus, som efterträder apostolisk administratör msgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
   

Biskopsvigningen direktsänds med början kl.9.00. EWTN Nordic har schemalagt sändningen, se ewtn.se.

20201003

Se även:
Biskop-elekt Erik Vardens brev till Trondheimsborna
Hela programmet, texter mm

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved