Fransk nunna säger att det
mirakulösa helandet har styrkt hennes tro

 


Vatikanen, den 4 april 2007 (CNA) - Syster Marie Simon Pierre, den franska nunnan som blev botad från Parkinsons sjukdom sedan hon bett Johannes Paulus II om en förbön och vars fall håller på att studeras i samband med dennes salighetsförklaring, sade i veckan om sitt plötsliga tillfrisknande att ”med trons hjälp är allting möjligt”.

I en intervju med Vatikanradion sade den franska nunnan: ”Det kan inte förklaras med ord vad som egentligen hände. Det var verkligen en stor nåd. Jag har känt det som om en stor inre frid fyllde mig, det var som om något genomträngde hela min kropp, hela jag kände en stor lättnad, jag kände mig lätt, annorlunda, helt annorlunda.

Ögonblick efter kände jag det som om jag drogs till eukaristin. Eftersom jag är nunna är det redan normalt för mig att delta i stilla tillbedjan och mässa varje dag. Det var ett starkt ögonblick. I själva verket var det mitt i natten när jag kände detta behov att gå och be inför det allraheligaste sakramentet. "

När hon i minnet återkallar erfarenheten av att be med hela sin kongregation om sin ä lskade påves förbön sade syster Marie Simon: "Alla mina små medsystrar bad. Därför var vi alla en del i de heligas samfund, en del av alla de heliga i himlen."

"Vår orden tjänar livet och familjen. Johannes Paulus II försvarade alltid det
mänskliga livets värde, han förkunnade det alltid i hela världen och vi tjänar
livet, familjen och de ofödda. Jag hade samma sjukdom som Johannes Paulus II, Parkinsons sjukdom," tillade hon.

Angående de förändringar hon har erfarit i sitt andliga liv, sade syster Marie
Simon:“Mitt inre liv, mitt böneliv har förändrats. Det är svårt att förklara hur.
För mig handlar det om eukaristin, stilla tillbedjan. De var det som var främst i mitt liv, men nu känner jag en ännu större dragning. Innan älskade jag jungfru Maria och nu är hon ännu viktigare än förut. Johannes Paulus II stod jungfru Maria mycket nära.”

“Jag var sjuk och nu är jag frisk. Det är allt. Nu måste man studera fallet i Rom och besluta om mitt helande var ett mirakel eller ej. Vad jag själv kan säga är att jag var sjuk och nu är jag frisk. Inget är omöjligt för Gud. Jag tror jag måste säga det: Allt är möjligt om man har tron och allt ligger i Faderns händer,” sade hon.


 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved