SVT vilseleder

 

(katobs.se) Text-TV meddelar idag att biskop Williamson "som förnekat förintelsen" inte längre är "bannlyst av Vatikanen". Vidare att "Williamson är ledare för Brödraskapet Pius den tionde (SSPX) som är en katolsk utbrytargrupp som försöker etablera sig i Sverige."

Alla dessa uppgifter är felaktiga. Biskop Williamson har inte förnekat förintelsen, men uttryckt tankar om dess omfattning. Vatikanen bannlyser inga, kyrkans läroämbete har däremot rätten att förklara vissa personer inte stå i kommunion med påven i Rom. Biskop Williamson är inte ledare för SSPX, deras generalsuperior heter Bernard Fellay. Denne har skrivit till SVT och klart tagit avstånd från biskop Williamsons privatuppfattningar om världsliga frågor. Och "utbrytargruppen" har ju just tagit ett stort försoningerns steg som bemötts av påven.

Vi emotser en snar rättning av dessa vilseledande uppgifter.

20090124

Redaktionens brev till TEXT-TV:

Er notis angående ”Påven lyfter SSPX-biskops bannlysning” s. 132, är djupt vilseledande och innehåller en rad felaktigheter, frånsett att den är ställningstagande i sig.

Som kristen försöker man leva upp till Guds bud, det åttonde lyder: ”Du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa” och det borde väl vara en ledstjärna för nyhetsförmedling överlag.

Har ni fått uppgifterna från TT måste de kontrolleras extra noga – TT förmedlar endast negativa nyheter om katolska kyrkan, som sällan har sanningshalt. I detta fall har ni ju uppgifter direkt från nämnda organisations generalsuperior.

Se vår notis på http://www.katobs.se/nyh_texttv_sspx.html

Se även pressöversikten å http://dantesnyheter.kristkonung.se/#post419

Ulf Silfverling
Redaktör
KATOLSK OBSERVATÖR

PS Vi har inga band med SSPX eller ens särskilda sympatier. Vårt motto är dock Tro och Sanning och som katoliker värnar vi den katolska kyrkan mot vanrykten och lögner.

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved