Påven ger ut ett motu proprio i sista stund

 

(katiobs.se) Den 22 februari utgav påve Benedikt XVI ett motu proprio, NORMAS NONNULLAS, som publicerades den 25 februari, endast fyra dagar innan hans avgång. Motu propriet behandlar procedurerna för påvevalet. Där fastställs bland annat

  • att ingen kardinal kan uteslutas från valet av någon anledning, utom ålder.
  • Att man måste ge alla 15 dagar att infinna sig.
  • Att ingen får närma sig kardinalerna under förflyttningen mellan deras rum och Sixtinska.
  • Att tystnadsplikt gäller under ed, bryts den blir man omedelbart exkommunicerad
  • att ingen inspelning av ljud eller bild får ske

I övrigt handlar Motu propriet om sedvanliga regler för röstningen. Två tredjedelar majoritet för en kandidat måste uppnås.

Se hela Motu propriet på engelska och latin

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved