Stockholms katolska stift:

Många kulturer, många riter

 

 

(katobs.se) I stiftsmeddelandena kan vi läsa att

"F. Markus Künkel flyttar snart till Stockholm från Tyskland. Han kommer att ansvara för den extraordinarie formen av den romerska riten från den 1 november 2011. F. Künkel kommer så småningom även att ansvara för sjukhussjälavården i Stockholm."

Detta innebär att Sverige får en stationär präst i enbart den latinska ritens extraordinära ordning. Han är dock inte den ende i stiftet som firar mässan enligt denna ordning.

Detta är en direkt tillämpning av påven Benedikt XVI:s Motu Proprio Summorum Pontificum som publicerades i juli 2007. I maj 2011 utkom också en förtydligande instruktion, Universae Ecclesiae, till Motu Propriet.

Det finns många olika riter i den katolska kyrkan och även i vårt stift. Nu finns alltså även en stationär präst i stiftet för den ärevördiga latinska ritens äldre ordning.

Inom den katolska kyrkan finns det sju liturgiska "familjer"; den latinska, den bysantinska, den armeniska, den alexandrinska (kopter, etiopier), den syrianska, den marionitiska och den kaldeiska. Inom dessa "familjer" finns olika liturgier och mässordningar av varierande ålder. Till exempel hittar vi inom den latinska gruppen följande riter: den romerska, den mozarabiska eller hispaniska, den ambrosianska (Milano) och Braganliturgin i Portugal. Dessa är alla för-tridentinska, liksom några liturgier som är knutna till ordnar.

Några sentida tillskott är den latinska ordning som introducerades 1969 av påven Paulus VI ("Paulus VI:s mässa", "Novus Ordo") och den anglikanska rit som påven givit tillstånd till på 1980-talet.

Flera av dessa liturgier är representerade varje söndag i vårt stift.

Det finns alltså också olika ordningar inom dessa riter, och en av de absolut äldsta är den tridentinska mässordning som fastställdes av Pius X år 1570 i bullan Quo Primum och sedan dess har reformerats endast måttligt. Den har många element från 300-talet, faktiskt ända ner till Petri tid, 42 efter Kristi födelse.

Alla dessa liturgier är likvärdiga inom kyrkan. De administreras av påven, en patriark, en ärkebiskop eller en metropolit beroende på ursprunget. Man uppfyller söndagsplikten i samtliga dessa liturgier och ordningar, och det står alltså den troende fritt att delta i den som upplevs bäst tjäna ett sannskyldigt mässdeltagande för just den personen, även om man heller inte får glömma att en församlingsgemenskap också har ett värde.

Fader Künkel hör till Kristkonungens Institut.

För mera information om mässtider mm, se KDS, Institutets svenska vänner.

20111022

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved