Kommuniké från Sankt Pius X:s prästbrödraskaps
generalsuperior monsignore Bernard Fellay

 

 

Exkommuniceringen av de biskopar som Hans Excellens Monsignore Marcel Lefebvre vigde den 30 juni 1988, och som kungjordes genom ett på påven Benedikt XVI:s uppmaning utfärdat dekret från Biskopskongregationen den 1 juli 1988 och som vi alltid har motsatt oss har den 21 januari 2009 upphävts genom ett annat dekret utfärdat av samma kongregation.

Vi önskar uttrycka vår stora sonliga tacksamhet till den Helige Fadern för denna akt, som kommer att vara en välgärning, inte endast för Sankt Pius X:s prästbrödraskap, utan för hela vår kyrka. Vårt brödraskap önskar kunna bli i stånd att i allt högre grad hjälpa påven i den aldrig tidigare skådade kris som för närvarande skakar om den katolska världen och som påven Johannes Paulus II kallade för ett tillstånd av ”tyst apostasi”. 

Förutom att vi är den Helige Fadern tacksamma och alla dem som har hjälpt till att göra denna modiga akt möjlig, är vi glada att dekretet av 21 januari påbjuder nödvändigheten av ”samtal” med den Heliga Stolen, samtal som kommer att göra det möjligt för Sankt Pius X:s prästbrödraskap att förklara de grundläggande doktrinära skäl på vilka brödraskapet anser kyrkans nuvarande svårigheter bero.

I detta nya klimat, hyser vi den fasta förhoppningen om att vi snart kommer att få ett erkännande för rätten till den katolska traditionen.

Menzingen, den 24 januari 2009
+ Bernard Fellay

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved