Öppet brev till Hans Helighet påven Benedikt XVI
av Bruno Ben-Moubamba

 

 

Allraheligaste Fader,

I namn av ett Afrika i bojor, ber vi om förlåtelse för de skymfanden man riktat mot Er.

Helige Fader,

Vi som tillhör organisationen ”Les Acteurs Libres de la Société Civile Gabonaise en Europe” (ung. Den gabonesiska medborgarorganisationens fria aktörer i Europa) önskar i de afrikanska folkens namn tacka Er för det Ni sade om AIDS:

”om afrikanerna inte hjälper till (genom att ta personligt ansvar” går det inte att komma till rätta med denna plåga genom att dela ut kondomer, tvärtom gör detta bara att problemet förvärras. Lösningen kan endast komma ur ett dubbelt åtagande. För det första att sexualiteten humaniseras, det vill säga en andlig och mänsklig förnyelse som medför ett nytt sätt att uppföra sig gentemot varandra, för det andra en sann vänskap framför allt gentemot de personer som lider, och att vara tillgänglig, även till priset av uppoffringar, att vara nära de lidande.”

Vi som tillhör denna gabonesiska organisation, ifrågasätter denna ”kopulativa vision” som de afrikanska beslutsfattarna och medierna reducerar oss till, som om vi vore dömda att leva i de djuriska drifternas rike ända tills tidernas slut. Vi vägrar att man åsätter oss etiketter och att acceptera stereotypa åsikter om oss vilka gör afrikanen till en person vars enda intresse är det dagliga överlevandet, en person helt och hållet upptagen med att tillfredsställa sina instinktiva drifter.

Helige Fader,

Är det inte så att världen vägrar att tillerkänna oss den fulla värdigheten i det mänskliga släktet när det enda man intresserar sig för i afrikanernas öde är frågorna som rör sexualiteten? Som om vi inte vore i stånd att lyfta oss upp över de mest grundläggande instinkterna? Som om andens makt och abstrahering av ämnen inte vore något som låg inom vår räckhåll. Världen vägrar att lyssna till våra fordringar: frihet, att komma ut ur fattigdom och elände, slut på korruptionen.

Varför hjälper oss inte de som intresserar sig till den grad för vår hälsa när det gäller preventivmedel, varför samlar de sig inte till en aktion som befriar oss från diktatur och underutveckling? Vi känner alla till farorna med AIDS, men varför förtiger man det faktum att denna farsot skulle stoppas om de totatilära politisk-ekonomiska systemen inte skulle uppmuntra spridningen genom sina underliga uppföranden som uppmuntrar befolkningarna att alltifrån unga år lägga sig till med ett dramatiskt levnadssätt? Och allt detta mot en bakgrund av största fattigdom som bygger på dålig skötsel av ländernas förvaltning och en utplundring av ”de styrande” av våra länders enorma rikedomar. De främsta ansvariga för detta sakernas tllstånd är framför allt statscheferna som för en ynklig skål med linser som blir resultatet av alla de väskor med pengar de får ta emot,  organiserar folkens olycka för att tillfredsställa sina egna sinnliga begär.

Helige Fader,

Världen accepterar gärna att vi afrikaner lever under villkor som ingen västlig beslutsfattare skulle acceptera för någon som helst av sina väljare. Vi accepterar det inte längre, för de afrikanska folkens värdighets skull. Vi är sårade av den aggression man utsatt Er för, när nu för en gångs skull det internationella samfundets strålkastare, tack vare Er, var riktade mot oss.

Var befann sig dessa beskyddare när tusentals kongoleser i Brazzaville slaktades av sin president generalen för bara en kort tid sedan? Må alla de goda själar som visar så stor kärlek mot afrikanerna när det gäller preventivmedel bara för några minuter leva ibland oss mitt bland soporna och avfallet i förstäderna till Libreville eller Lomé! Den skamlösa utplundringen av kontintenten av dess styrande, dess eliter och alla medhjälparna generar den dem inte? Nej, det enda som generar dem är att påven säger till oss att vi inte är skapade att för evigt leva i det djuriska rike som världen finner sådant nöje att stänga in oss i.

Med mina mest tillgivna och sonliga hälsningar

den 25 mars 2009 Bruno Ben-Moubamba

Se även: Cardinal Says Moral Education Needed To Fight AIDS

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved