(katobs.se) Den 1 augusti 2009 avled Corazon Aquino efter en tids sjukdom. Hennes död väckte genast en våg av känslor och tankar hos ett folk, som genomgått stora lidanden under hela förra seklet. Den genomgående ordet var "Salamat" - tack! Tack "Tita Cory" Tack, moster Cory!

Vad hade då detta prövade folk att tacka för? Var det ett utslag av masshysteri, ungefär som vid prinsessan Dianas död - eller fanns här något annat också, som folket tackade för, än bara upplevelsen av en offentlig person?

Vi har samlat några artiklar och länkar för att försöka komma åt guldkornen i det politiska gruset. Vi har sökt efter vad det egentligen var som fick soldater att nedlägga sina vapen och fiender att försonas. Och nu - tjugotre år senare - fick folk att bilda en tre kilometer lång kö för att ta avsked av en expresident, detta i hällande regn och utan varje ansträngning från regeringsmakten (det var en privat begravning som ordnades av familjen). En person som dessutom knappast varit framträdande eller särskilt iögonfallande med sin livsföring.

Naturligtvis är fallet mycket intressant ur en katolsk synvinkel. Filippinerna är världens tredje största katolska nation om man räknar antalet medlemmar. Den kristna tron är inget som ifrågasätts. Det finns förvisso andra riktningar än den katolska kyrkan. I söder muslimer, i norr baptister och metodister. Och överallt den pankristna skapelsen Iglesia ni Christo. Men oavsett detta så utgör religionen i Filippinerna ingen artefakt från gångna tider eller en privatsak. Den en lika självklar del av livet för fiskaren i sin lilla banka som för borgmästaren i huvudstaden.

Corazon Aquino blev i dessa augustidagar en lins som samlade strålarna från många miljoner människor, deras böner, längtan och hopp om ett öppet, fredligt och sanningsälskande samhälle.

Se även: Ledare

........................................................................................................................................................

 

Utvald av ödet

(katobs.se) Med begravningen av Corazón Aquino sammanfattas ett kvarts sekels historia, som varit helt avgörande för det Filippinska samhällets utveckling. Från att ha varit en ytterst instabil nation med identitetsproblem har landet utvecklat sig mot självständighet och nationell stolthet. När Ferdinand Marcos tvingades i landsflykt 1986 var landet bankrutt, de statliga institutionerna militariserade och folket desillusionerat. Låt oss gå tillbaka till den händelse som var helt avgörande för dagens situation. En politikers självuppoffring för sitt land. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................


   

Corazon Aquino och rosenkransen
från syster Lucia

(katobs.se) En rosenkrans har spelat stor betydelse i Corazon Aquinos böneliv. Den tillverkades av syster Lucia, det enda överlevande av Fatimabarnen, och överlämnades genom kardinal Sin direkt till Corazon Aquino. Det var syster Lucia som sade: "Corazon är Guds gåva till det filippinska folket". Expresidenten har senare berättat om denna rosenkrans: "Syster Lucia sände mig rosenkransen som hon själv tillverkat och gav med det ett budskap, nämligen att jag skulle få åtnjuta stöd och beskydd under mitt presidentämbete. Hon tillade emellertid att mera lidande skulle komma i min väg." Till artikeln

 

........................................................................................................................................................

Salamat po, Tita Cory

(katobs.se) Under den långa begravningsliturgin, framträdde familjens präst sedan många år p. Catalino Arevalo SJ. Dennne präst är känd för sin predikarkonst. Här tog han fram det mest personliga och samtidigt bästa han kunde säga om den person som han känt alltsedan revolutionen och som han också gav reskost för färden in i evigheten.Talet lämnade ingen oberörd. Till artikeln

   
........................................................................................................................................................

Några citat och händelser i samband
med Corazon Aquinos död


(katobs.se) Corazon Aquinos död och den vaka som sedan skedde kantades av många intressanta småhändelser. Till artikeln

   

Länkar

Samling av video och textlänkar
Till artikeln

........................................................................................................................................................

Bön om en god död

Bön skriven av Corazon Aquino

Till artikeln

   

Påvens kondoleanstelegram

"En kvinna med djup och orubblig tro"

Till artikeln

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2009 All rights reserved