Lilla Thérese, Luis och Zélie till Norden

Relikvallfärd 2018

Ankomsten till Katolska Domkyrkan, fredagen den 28 september, besök och avsked påföljande två dagar.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Foto: katobs.se