Lilla Thérese, Luis och Zélie till Norden

Relikvallfärd 2018

Ankomsten till Katolska Domkyrkan, fredagen den 28 september, besök och avsked påföljande två dagar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Foto: katobs.se