Att rösta för en framtidsvision

Valet den 3 november handlar om två filosofiska
uppfattningar om Amerikas framtid

av Michael Warsaw

 


I årets presidentval är valet inte riktigt mellan Donald Trump och Joe Biden. Det är ett val mellan två helt olika åsikter om Amerika. Den skillnaden är filosofisk, inte bara en personfråga.

En kampanj har byggts upp på tanken att Amerika är ett fantastiskt land med mycket att erbjuda. Den omfattar en vision som ser religiös praxis och tro på Gud som central för nationens privata och offentliga liv. I denna förståelse av Amerika är tro inte något som kan avskiljas med en "skiljemur" som syftar till att hålla kristna ute. I stället ses tron - och själva kristendomen - som en kritisk faktor  för vårt lands blomstrande i ett perspektiv som delas av många av våra grundare. Detta var hur män som Samuel Adams, James Madison, Patrick Henry och George Washington förstod saken. 

Typiskt  för ett sådant tänkande är dessa ord av den katolska representanten i självständighetsförklaringen Charles Carroll, som skrev 1800: ”Utan moral kan en republik inte bestå någon längre tid; de som avfärdar  den kristna religionen kommer därför att underminera moralens fasta grund, den bästa garantin för att frihetliga regeringar ska bestå.” 

Med denna syn på Amerika ses kristna och andra troende som en stor del av lösningen på de utmaningar som vårt land står inför, precis såsom de har varit centrala för så många positiva rörelser i amerikansk historia - från Prolife-rörelsen de senaste fyra decennierna  till många av de stora organisationerna för rättvisa och rättigheter under de tre senaste seklerna.

Inte överraskande vidhåller den traditionella uppfattningen om vårt land att de konstitutionella garantierna för religionsfrihet bör skyddas, att troende inte ska diskrimineras för sin tro och att alla amerikaner, inklusive de som ännu inte är födda, har en Gudagiven rätt till liv - den första rätten som nämns i självständighetsförklaringen.

Enligt denna vision betraktas konstitutionen som ett väl utformat dokument som fortlöpande tjänar landet effektivt och bör tolkas som det är skrivet - inte anpassat och ändrat för att möta nycker eller trender i tiden. 

Denna vision av vårt land anser att de värderingar som Amerika stöder genom vår utrikespolitik och omvärldsstöd bör bygga på  värden som religionsfrihet snarare än abort. Den tror på lika möjligheter, motsätter sig våldsamma upplopp och står emot de revisionistiska historiker som kan undergräva allt i Amerika för att så försvaga landets historiska arv att förklara det anatema.

Traditionella religiösa och kristna värderingar ses som en form eller ett medel för diskriminering, inte en fundamental beståndsdel av landet.

Denna uppfattning hävdar inte att allt i Amerika är perfekt, eller att varje grundare av vårt land eller ledare som ansåg denna uppfattning är en helgon, men den tror på landets storhet och idén att verktygen finns i vår konstitution och vårt system för att åtgärda de problem som uppstår, utan att helt behöva ändra våra lagar och regeringssystem. Detta är den klassiska uppfattningen om Amerika.

Mot detta reser sig en progressiv uppfattning som blir allt populärare i många högskolor och universitet och nyhetsmedier och bland demonstranter och upploppsmakare och till och med i politiska kretsar, inklusive en av presidentkampanjerna.

I denna berättelse om vår historia har Amerika mycket att sona för och lite att vara stolt över. Traditionella religiösa och kristna värderingar ses som en form eller ett medel för diskriminering, inte en fundamental beståndsdel av landet. Abort hyllas inte bara; att exportera den med skattebetalarnas dollar är en trosartikel för dem. Preventivmedel är enligt denna uppfattning en grundläggande rättighet som uppväger till och med den konstitutionella religionsfriheten för nunnor som Little Sisters of the Poor. (1)

Samvetsfrihet avfärdas och religion ses som något som ska undertryckas och fösas in i den progressiva fållan

Samvetsfrihet avfärdas och religion ses som något som ska undertryckas och fösas in i den progressiva fållan, inte något att prisas för vad det är och vad man tror. Faktum är att traditionella religiösa övertygelser ses som ett stort hot mot landet, och religiösa värderingar ses som ur takt med de nyvunna progressiva ”amerikanska” vindarna.

Amerikas framsteg inom områden som  etnisk jämlikhet nedvärderas, och medan landet fortsätter att kämpa med legitima fall relaterade till ras, finns det ingen framtid för detta inom nuvarande system, enligt denna grupp.  För dem är endast ett fullständigt avvisande av det amerikanska systemet acceptabelt. Hur väl arbetet har gjorts enligt så många i vår tid och hur hoppfull framtiden är för förtryckta världen över, ignoreras helt.
 
Omdefinitionen av sexuella värden och själva familjen är centralt för denna världsbild - och religiösa människor som inte håller med en sådan agenda betecknas som bigotta. Amerikansk ”imperialism” avfärdas, medan ett blint öga riktas mot kommunistländernas verkliga imperialism. Man förbiser i denna syn att  ett religionsvänligt Amerika med övertygelsen att dess folks rättigheter kom från Gud,  har gjort mycket bättre för sitt folk över tid i att försöka hålla Guds löften, än många av dess samtida som helt enkelt försökt hålla människans löften. Som en ny EWTN-dokumentär påpekat: Där regeringar försökte döda Gud, har de ofta omvänt sig till att döda människor.

Religionen måste underkasta sig politiken och staten i denna uppfattning. Punkt.

Och underkastelse kommer alltid att krävas, ty för denna progressiva folkmassa är utveckling allt. Deras egna värderingar - och språkbruk - från igår ersätts ständigt av nya värden och nytt språk. Deras mål är inte statiskt utan utvecklas, men utan tvekan i en antikristen riktning. Politiker som stödde äktenskapslagen  eller lagen om skyddet av religionsfrihet eller Hyde-amandment för några decennier sedan, tycker nu att allt detta är motbjudande. (2) För förespråkare för denna förståelse av Amerika är värdena inte oföränderliga, utan de kan förändras beroende på politisk opportunism och kulturella trender. 

Denna syn på Amerika - som försöker avpolletera Guds roll och betydelsen av den, det unika och storheten i Amerikas grundande och efterföljande historia - är den progressiva synen på vårt land.

Detta - mer än kandidaterna själva - är vad som står på spel i valet. Du avger din röst i år för en långsiktig vision av Amerika, inte för en person. Tänk på det: Bed och rösta - för ditt lands framtid. 

Gud välsigne dig.

Michael Warsaw

Michael Warsaw är styrelseordförande och verkställande direktör för EWTN Global Catholic Network och utgivare av National Catholic Register.

20201102

Från National Catholic Register med benäget tillstånd.
Övers: US

(1)Här åsyftas fallet med några nunnor som driver ett sjukhem för äldre, som skulle tvingas avsätta medel för sina anställda, exklusivt avsedda för att täcka kostnader för preventivmedel och abort. Då de vägrade, då detta strider emot deras tro, gick saken till domstol, som ålade dem en böter på 10 miljoner dollar. Systrarna lever i yttersta fattigdom. Domen överklagades till Högsta Domstolen, som i juli 2020 gav dem rätten att vara undantagna lagen. (Ö.a.)

(2)The Hyde-amandment är ett lagundantag, som befriar staten att med medel avsedda för sjukvård ge enskilda medborgare ersättning för aborter, annat än vid medicinska skäl, våldtäkt och incest. Med detta befrias skattebetalaren att bidra till något som strider emot samvetet. Regleringen infördes 1976 under president Gerald Ford, och har förnyats varje år. USA har inte något sjukförsäkringssystem som det svenska, mycket bygger på privata försäkringar. För abort finns det dessutom särskilda abortfonder, bl.a. Planned Parenthood, som får mer än 500 miljoner dollar om året från staten. (Ö.a.)

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved