Hetsig kampanj mot minoritetsgrupp:

Påven hånas ohämmat

 

 

(katobs.se) Hur ser man i de officiella Sverige på tolerans? Detta är ett ständigt tema. I samband med den förestående ändringen av äktenskapsbalken så har det påpekats från politikerhåll på både den borgerliga allianssidan och inom oppositionen att lagstiftningen måste ändras för att en förändring av attityden mot sexuella grupper måste komma till stånd. Homosexuella beskrivs mycket ofta som en svag, utsatt grupp, som måste skyddas mot hets, diskriminering och misshandel.

Dagen före julafton kom det ut en nyhet från TT att påven gjort vissa uttalanden som tydde på att han fördömde homosexuella och transsexuella. Dessa skulle vara ett större hot mot jorden än regnskogarnas avverkning. Detta väckte en våg av kommentarter och artiklar, både i tidningar och radio, men framförallt i bloggarna.

Som många redan vet så var påven felciterad. Vi har helt ovetenskapligt undersökt effekten av detta felcitat genom att gå igenom hur notisen har presenterats av ett antal tidningar, hur misstaget har uppmärkammats, hur gensvaret har blivit ute på Internet. Vi har även titta lite på om och hur det hetsas mot sexuella minoriteter på nätet.

1. Källan:

Källan till nyheten om påvens hets mot homo- och transsexuella tycks vara ett telegram från Reuters Romkorrespondent Phil Stewart. Telegrammet säger att

Påven Benedict sade på måndagen att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexuellt eller transsexuellt beteende som att rädda regnskogarna från att förstöras.

Sedan följer några autentiska citat, men de handlar endast om att människan måste skydda sig mot att förstöra sig själv. Vidare så tar man upp ett okänt citat från en icke namngiven tjänsteman i Vatikanen:

Katolska kyrkan lär att även om homosexualitet inte är syndfullt, så är homosexuella handlingar det. Den motsätter sig samkönade äktenskap och i oktober sade en ledande tjänsteman i Vatikanen att homosexualitet för "en avvikelse, en irregularitet, ett sår".

Sedan följde åter några allmänt hållna citat från påvens tal till kurian.

Därmed var saken planterad. En snabb genomläsning av dessa rader kan inte ge något annat intryck än att påven rent ut sagt att vi måste eliminera de som lever ett homosexuellt liv och även de transsexuella, ungefär som man gör sig av med ett miljöproblem.

Phil Stewart har tidigare skrivit liknande notiser som har det gemensamt att de utmålar påven och Vatikanen i en smått förlöjligande, otidsenlig patina.

2. TT

TT (Tidningarnas Telegrambyrå) har nästan en monopolställning att sälja notiser till tidningar och radio och TV, som tacksamt distribueras, ofta oavkortat. TT tog Reuters notis och då blev det så här:

Påven Benedictus XVI skrädde inte orden när han attackerade homosexuella i ett tal i Vatikanen.

Homosex är ett lika stort hot som klimatförändringen enligt påven.

Det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexualitet som att rädda världens regnskogar från utplåning, sade katolska kyrkans högste ledare och Jesus ställföreträdare på jorden.

Påven sade att mänskligheten måste lyssna på ”skapelsens språk” och förstå vilka roller man och kvinna ska spela. Att överskrida traditionella heterosexuella roller är att ”förstöra Guds verk”.

Här har nu påven verkligen sagt det som alltså var en tolkning av Phil Stewart. Nu var det upp till varje tidningsredaktion att göra något av detta.

3. Dagspressen:

Dagens Nyheter var först ut med följande lydelse:

Påven vill "rädda mänskligheten" från homosexualitet. Det är lika viktigt att "rädda mänskligheten" från homosexualitet som att rädda jordens regnskogar. Det säger påven Benedictus i sitt jultal.

Det var vid ett tal i Vatikanen som påven uttalade sig om homosexualitet som han ansåg i sig inte är en synd. Däremot innehöll hans tal tydliga anspelningar på att homosexualitet inte ingår i "guds skapelse".

Påvens angrepp på homosexualitet, och i förlängningen de homosexuella, var en fortsättning på ett uttalande i oktober då en annan representant för Vatikanen kallade homosexualitet "för ett sår", rapporterar Reuters.

Nu blev det påvens jultal, fast julen ännu inte inträffat. Dessutom ser man här tydligt att skribenten har tydliga anspråk på att ha läst påvens tal, då han vet att att sade sig inte anse homosexualitet vara en synd, att det fanns angrepp på homosexualitet dock och att dessa dessutom var "fortsättning" på ett uttalande från en icke namngiven tjänsteman i Vatikanen, där homosexualitet ansetts vara ett "öppet sår".

Det här är nu något annat än den första notisen, fast det är samma ingredienser. Trovärdigheten lyser dock stark med det självsäkra och objektiva språkbruket.

Svenska Dagbladet har en nästan exakt ordalydelse som DN vad påven sagt, och tillägger:

Nu rasar homosexuella kristna mot uttalandet.

Man citerar en Sharon Ferguson, "ledare för en kristen rörelse för homosexuella", som i Sky News sagt att

Det är sådana kommentarer som rättfärdigar homofobisk mobbning som pågår i skolorna och det är sådana kommentarer som motiverar våld mot homosexuella.

Många andra tidningar valde att återge hela TT-notisen i oförändrat skick.

4. Kvällspressen

Aftonbladet går ut med fet rubrik under bild på påven:

Påven: Rädda världen från homosexualitet

TT-notisen återges, så lägger man till på slutet:

– När religiösa ledare gör den här typen av uttalanden känner anhängarna att deras aggressiva och våldsamma sätt är berättigat eftersom de utför Guds arbete genom att befria världen från dessa människor, säger Rev Ferguson till Sky News.

Påven fördömde även transsexuella i sitt tal.

– Det är inte människan som avgör vem som är man eller kvinna, utan Gud.

Expressen återger TT:s artikel med rubriken i största rubrikformat:

Påvens attack mot homosexuella

Text-TV angav lakoniskt:

Påven Benedictus XVI har rört upp starka känslor. I gårdagens jultal sa han att det är lika viktigt att rädda världen från homosexualitet och transsexualitet som att rädda regnskogen.

Därmed var påvens gatlopp igång i bloggvärlden.

5. Dementier

Efter vårt påpekande, att påven nämnde varken homo- eller transsexualiotet i sitt tal till kurian (som alltså inte vr hans traditionella jutal) så fann några tidningar det lämpligt att redovisa detta. Vi kontaktade DN och på julafton lade man in en ny artikel som förklarade debaklet:

Under tisdagen skrev flera nyhetsbyråer om påvens jultal där Benedictus uppgavs ha jämfört hotet mot världens regnskogar med homosexualitet. Uppgifterna spreds över hela världen och orsakade upprördhet och debatt.

Men påven talade aldrig om de homosexuella, skriver Katolsk Observatör, som läst hela talet.

Även Dagen.se hade en ordentlig redogörelse för misstaget, som man också erkände blankt:

Även Dagen gick i nyhetsbyråernas fälla och gav en felaktig bild av vad påven sade. Det är ytterst beklagligt.

Smålandsposten försvarade påven i en ledare:

Något jultal var det naturligtvis inte frågan eftersom helgen naturligtvis inte infallit det dagens datum. Julpredikan höll naturligtvis den katolska kyrkans överhuvud den 25 december.

Och man tillägger

Även om en svensk liberal katolik som Göteborgs-Postens ledarskribent Gert Gelotte anser att meningarna öppnar för diskriminering förtjänar det att tilläggas att det knappast är någon nyhet att påven försvarade den katolska uppfattningen av äktenskapet. Men man måste lida av katolikskräck för att tala om någon attack.

Smålandsposten upptäckte också att den mediagranskande bloggen Second Opinion har vänt sig till Ombudsmannen för diskriminering på grund av sexuell läggning(HomO) för ett uttalande. Och det fick man ganska många (se nedan).

Från Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen eller alla andra som spritt den felaktiga nyheten så har det dock inte kommit några rätttelser. TT svarade för en gång skull på ett brev och menade att "påvens tal är ymnigt citerat i världens alla medier", och att man därför kunde lita på Reuters. TT tycker man ska vända sig till "lämpligare instanser" om man vill klaga, än till dem själva.

Reuters har inte svarat på ett antal brev och heller ej gjort någon rättelse. De saknar för övrigt epost-adress.

6. Bloggarna

Bloggar är ett intressant fenomen. Var och kan öppna en blogg, skriva in vad den vill i en mall som sedan publiceras och automatllänkas under artiklar som bloggarna på ett eller annat sätt relaterar till. Bakom bloggarna kan vem som helst stå. De flesta är anonyma. Innehållet kontrolleras inte av någon. Ändå kan dagstidningar referera till dem, de har även egna bloggar, precis som också KATOLSK OBSERVATÖR har en, nämligen Nytt och Noterat. Bloggar kan alltså användas i opinonsbildande syfte.

De bloggar som har flest besökare kanske har 400 000 besök i veckan. Då handlar det om tämligen intetsägande dagböcker med lite bilder, men de anses ange på något sätt vad som gäller just nu livstilssmässigt. Så fort de har tillräckligt många användare kan de bli intressanta kommersiellt. Många bloggar är mycket utstuderade kommersiella produkter, fast de ger sken av att vara spontana dagböcker från en privatperson.

Vi har titta lite på hur många bloggar som tar upp påvens påstådda uttalanden om homosexuella och vad de säger om det.

Antigayretorik (Tor Billgren)

Naturligtvis förtjänar sånt här kollektivistiskt och despotiskt nyspråk kritik; naturligtvis är homosexualitet en av många yttringar av den självständighet och det fria förhållande till könsroller som Påven varnar för;---

Man behöver inte vantolka Påven för att hitta homofientliga uttalanden. Men behöver inte ljuga för att få honom att framstå som hjärtlös mot homosexuella.

Maria Ferm (språkrör, Grön Ungdom, Miljöpartiet)

Påven är helt sanslös. Vill rädda världen från homosexualitet. Enligt påven lika viktigt som att rädda jorden regnskogar. Jag har aldrig tidigare varit så stolt som idag över att ha lämnat Katolska Kyrkan.

Pratkvarnen (Josefine Braun):

Jösses! Är det inte dags att bura in denna dåre en gång för alla. Han lider ju av asperger, damp och storhetsvansinne...

Vänsterpolitik:

Att yttra en sådan sak är det mest idiotiska man kan göra som en "stor" ledare. Vi visste sedan tidigare att han varit med i Hitlerjugend som ung men att dessa teorier hänger kvar är ju rent av skamligt.

Amanda Brihed (Politiker, skribent, samhällsdebattör)

Den lilla söta halvfascisten Ratzinger har varit ute och vädrat sig igen och tycks som vanligt inte förställa sitt varma hjärta så nämnvärt. I samband med sin julhälsning till världens alla katoliker har han med varmt sinne meddelat att homosexuella och transsexuella måste bekämpas lika livaktigt som vi ska bekämpa regnskogarnas förstörelse. Att bögar, flator och transor är ett enormt hot mot mänskligheten och att vi alltså ska förgöras - på ett eller annat vis.

Blogge Bloggelito (en av de mest länkade bloggarna på nätet)

Bränn påven på ett digitalt bål och delta i en blasfemitävling som livslångt vaccin mot de kristna idiotierna. En gul jul till alla.

ProJo (Hanna 24, bisexuell)

Jag vill att Påven ska dö. --- Påven borde döda sig själv och uppmana alla hjärndöda människor som är oförmögna att ifrågasätta den idioti som är kristendom, oförmögna att att tänka kritiskt och självrannsakande, att ta livet av sig eller möjligen konvertera till någon mindre destruktiv religion. Det hade gynnat mänskligheten.

Det finns ett femtiotal till med liknande tongångar. Det finns även några få bloggar som tar påven i försvar:

Bengts blogg (Bengt Malmgren):

Att inte rakt av acceptera nya gender-teorier är inte liktydigt med att diskriminera personer som har en annan sexuell läggning den heterosexuella. F Federico Lombardi, talesman för Vatikanen bekräftar enligt the Guardian att påvens intention inte var att attackera homosexualitet  i sitt tal, utan han talade mera generellt om genderteorier som förbiser den fundamentala skillnaden mellan man och kvinna som är inneboende i skapelsen och istället fokuserar på könet som kulturellt betingad konstruktion.

Svensson (Anders Svensson, "Medelålders vänsteraktivist från Göteborg")

Det hela visar hur opålitliga media är. I detta fall har man vidarebefordrat lögner, trots att man har haft möjlighet att läsa originaltalet där påven visserligen försvarar äktenskapet och dess roll för människans barnalstrande. Reaktionärt i sig, men knappast den katastrof som det felaktigt citerade uttalandet om homosexualitet skulle varit om det vore sant.

Stefan Stenudd

Jag gick på tidningarnas uppgifter och skrev ett beskt blogginlägg om påvens påstådda homohat. Sorry, sorry. Jag borde ha vetat bättre än att blint lita på mediarapporteringen, men föll för de synbart välunderbyggda påståendena i DN, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.

En katoliks tankar

Påven har INTE sagt att man ska döda homosexuella Men det är klart att man kan tolka det så om man hatar katolska Kyrkan och Katoliker.

7. Myndigheter

På förfrågan från bloggen Second Opinon, som sägs erbjuda "komplettering, fördjupning och korrigering av det allmänna nyhetsflödet", uttalade sig George Svéd som är kanslichef på Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO. Även om förutsättningarna ju var falska citat så ger en del uttalanden anledning att undra hur jargongen går på denna myndighet:

”Den religiösa delen är fullt förståelig, vilket har sin grund i den kyrkliga rädslan. Men det är underligt att man vill tillskriva religiösa extremister så pass stort utrymme. Jag tycker inte att Vatikanstaten ska ha någon inverkan på det världsliga samhället. Men uppenbarligen är det många som tycker det, och uppenbarligen tycker DN det. ”

"Rätten att vara och leva som homosexuell, inklusive rätten att omsätta det här i sexuella handlingar är en grundläggande mänsklig rättighet som är skyddad i internationella överenskommelser".

”Det är påven som är knäpp och inte överenskommelserna.”

”Det finns en väldigt stor omedvetenhet vad gäller homosexualitet. Man behandlar fortfarande frågan som om den vore en åsikt - något det är lika okej att ha en positiv som en negativ uppfattning om. Som om momsen på mat ska vara 15 eller 25%. Men mänskliga rättigheter är just rättigheter. DN borde ha problematiserat påvens homofoba åsikter."

"Det som kommer närmast till hands i det här fallet är hets mot folkgrupp, och det här tangerar inte ens det. Här får man istället rikta in sig på journalistutbildningar och försöka öka medvetenheten hos journalister.”

Kanske också medvetenheten hos HomO kan ökas, så man inte blint litar till vad andra säger påven har sagt.

Sammanfattning

Ett enda nyhetstelegram har alltså skapat ett drev efter påven. Dagspress, aftontidningar, bloggare - drevkarlarna ställde lydigt upp att fösa påven in i fållan märkt "homofob senil påve". Men få läste alltså vad påven sagt. Det räckte med några rykten. En del kom fram till att mer behöver man inte - han har ändå fel. Ty det vet vi ju vad påvar tycker om homosexualitet.

Hur är det med den saken? Det katolska idealet är solklart - ingen sexuell praktik utanför äktenskapet mellan man och kvinna. Men detta innebär inte att det hetsas mot homosexuella - eller sammanboende av olika kön för den delen. Vi har letat igenom kristna tidningar och bloggar, i jakt på hets mot homosexuella - alltså något i stil med de tillmälen som påven fått utstå. Det finns exempel på uttalade aversioner mot gayrörelsen och mot vissa lobbyorganisationer. Men inte ens en Tor Billgren, som medvetet ägnar sig åt att leta negativa uttalanden om homosexuella, hittar mycket mer än några tvetydiga artiklar i Världen Idag. Man undrar om allt detta tal om "homofobi" inte är en vandringshistoria.

Att finna belägg för fördomar gentemot kristna och katoliker är dock inte så svårt. Påven tycks vara särskilt tacksam att ge sig på, både från höger och vänster. Varken dagspress, politiker eller myndigheter tycks ha några betänkligheter att få katolska kyrkan att framstå som något högst oönskat på denna jord.

Ulf Silfverling

20090505

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved