Efter fyra år av anklagelser och tretton månader i fängelse
Kardinal George Pell frikänd 


(katobs.se) Australiens Högsta Domstol frikände på tisdagen kardinal George Pell från åtal för fem fall av sexövergrepp mot minderåriga pojkar. Pell hörde till en av de högst rankade i påvens kardinalskollegium, med plats i bland annat hans särskilda råd av nio kardinaler. Innan dess har han bland annat varit medlem av Troskongregationen i tio år, mellan 1990 och 2000. År 2014 blev han utsedd att se över Vatikanens administration av sina tillgångar, vilket resulterade i en handbok 2015, med målet att göra ekonomin transparent "enligt internationell standard". En annan kardinal Francesco Rocco Palmeiro, ifrågasatte då auktoriteten hos sekretariatet för ekonomi såväl som kardinal Pells auktoritet. Motståndet mot transparensen yttrade sig också i att en revisor, Libero Milone, 2017 blev bryskt avskedad efter husrannsakan. Enligt honom själv för att han kommit för nära fall av penningtvätt. Kardinal Pell har således haft sina fiender i många olika läger.

Omdelbart när Pell blev ärkebiskop av Melbourne år 1996, så tog han itu med övergreppsärenden. Hans sätt att uttala sig tolkades dock som brist på empati för offren - Pell har ofta ett enkelt och rakt språkbruk. Men samtidigt föregick han biskopskonferensen med att omedelbart instifta ett forum, "Melbourne respons", för offer att kunna vittna om vad de utsatts för. Men åtgärden användes istället av de statliga myndigheterna att angripa katolska kyrkan. Man såg det som ett medel för kyrkan att dölja och förminska de brott som präster orsakat. En rad anklagelser började dyka upp också mot Pell själv, vilket kulminerade 2013 i pressen: Han skulle ha nekat ett offer hjälp efter att ha blivit våldtaget av en senare dömd pedofil och kollega till Pell. Men det visade sig Pell inte fanns i Australien under hela det år som denna sak skulle ha hänt. I ett annat fall anklagades han för att ha försökt muta ett offer till tystnad. Men det visade sig saken redan var polisanmäld och känd, därmed föll anklagelsen.

Den australiska staten skapade en kommission för att utreda hur olika institutioner hanterat sexuella övergrepp mot minderåriga. Man höll regelrätta förhör mellan åren 2013 och 2017. Framförallt riktade den sig emot katolska kyrkan och i synnerhet kardinal Pell blev ständigt häcklad i medierna för sina uttalanden, som ansågs arroganta. När han försvarade bikthemligheten ansågs detta vara ännu ett sätt för kyrkan att vilja dölja övergreppsbrott. Kardinalens avståndstagande till homosexuell praktik angreps också mycket hårt, som om det vore ett personligt ställningstagande. När han hävdade att kyrkan knappast kan göras skyldig om enstaka präster begår övergrepp, som om ett åkeri skulle göras skyldigt om en chaufför gör något dumt, blev han hårt kritiserad, ja, hånad i den australiska pressen. (Man kan ju jämföra med när lärare begår övergrepp - då är det den enskilde personen som anklagas, aldrig skolan).

År 2013 tillsattes en hemlig operation av Melbournepolisen, vars enda uppdrag var att finna anklagelsepunkter mot Pell med början 1961 och framåt. Man lyckades hitta några få fall mellan åren 1978 och 2001, vilket polisen lät läcka ut till medierna, dock utan att nämna Pells namn. Att frågan fått högsta prioritet visade sig 2016, då en grupp poliser reste till Rom enbart för att förhöra kardinalen.

I början av 2017 kom en bok ut på marknaden, skriven av en journalist, Loise Milligan: "Cardinal: the Rise and Fall of George Pell". Här fanns nu en mängd detaljerade historier och anklagelser, som senare visade sig vara läckor från polisutredningen. Boken drogs in när väl rättegångarna kom igång. 2017 sade polisen att det fanns tillräckliga bevis för en rättegång. Pell blev kallad till domstol 1 maj 2018, fråntagen sitt pass. Redan hade då en mängd misstankar avskrivits av olika skäl. I en andra rättegång i augusti kom så anklagelserna upp att övergrepp skett i sakristian i Melbourne, i samband med söndagsmässan med procession. Två altarpojkar skulle ha brutit sig ur processionen för att stjäla kommunionsvin i sakristian. När de blev påkomna skulle dåvarande ärkebiskopen, fortfarande iförd full mäss-skrud, tvingat dem till sexuella handlingar som straff. Den ene av de förmenta offren levde inte längre, och hade dessutom förnekat att något sådant hänt. I övrigt sade många, att händelsen skulle vara omöjlig utan att ha blivit observerad. Tillkommer en rad felaktigheter och motsägelser i vittnesmålen.

Till skillnad från till exempel kardinal McCarrick, som ännu inte har lagförts, har Pell aldrig åberopat minnesproblem eller liknande. Han har inte förnekat att kyrkan varit rädd för skandaler och haft uppgörelser med offer i det fördolda. Men att han själv skulle begått övergrepp har han förnekat hela tiden, enkelt och fåordigt.

Nu har alltså högsta domstolen helt friat kardinalen, med i stort sett samma argument som många andra tidigare har framfört; det som han anklagas för kan omöjligt ha hänt. Domstolen påpekar även mediernas roll i hela processen, och de ständiga brotten mot tystnadplikten.

Men kardinal Pells namn är redan för alltid besudlat. Han blev dömd till sex års fängelse, detta i en ålder av 78 år. Han fick tillbringa tretton månader i en cell, utan möjlighet ens att fira Heliga Mässan. I hans hemstad har man tagit bort hans namn från alla platser.

I vanliga fall har man brott, och söker brottslingen. Men här hade man redan utsett en brottsling, men saknade brotten. Vilket man fortfarande alltså gör.

Red.

20200407

  
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved