Om jag inte skyddar dem är jag inte värd ett vitten

av Peter Baklinski

 

Den 21 mars var det Världssyndromdagen. Här kommer historien om mannen som var den förste att upptäcka orsakerna till Downs syndrom och hur han började engagera sig i kampen för rätten till liv, trots att denna kamp kostade honom stort personligt lidande.


Världen låg för hans fötter. Inte bara därför att han var han en ung stilig medicinforskare, lidelsefullt intresserad av sitt yrke och av att förbättra människors liv utan även därför att han var den förste att att inse att Down’s syndrom uppkommer när det finns en extra kromosom, den tjugoförsta kromosomen.  

För denna upptäckt höljde man honom med ära, berömmelse och prestige. Hans namn fanns på förstasidorna i alla tidningar. Han blev presidentens rådgivare och fick det främsta priset i genetik. Han var bland de främsta forskarna och lärarna.


Dr. Jerome Lejeune
Dr. Jerome Lejeune

Men den franske läkaren Dr Jerome Lejeune var också en man som älskade sanningen och höll på sina principer.

En dag visades i franska televisonen film om en kvinna som var höggravid med ett barn med Down’s syndrom. Modern ville låta ta bort barnet men på den tiden var det förbjudet. En debatt följde på filmen där människor som dr Lejeune betraktade som starka och mäktiga talade för att sådana barn skulle avlägsnas med abort.

Dagen efter programmet kom en pojke med Down’s syndrom rusande in i Dr Jeromes praktik. Det förtvivlade ansikte bar strimmor av heta tårar.
”Varför gråter du?” frågade Dr Jerome honom.

Pojken som var runt 10 år gammal kunde inte svara så mamman svarade i hans ställe: ”Han såg filmen och jag kan inte få honom att sluta gråta.”

Just då kastade pojken sig i doktorns armar och lyckades mellan snyftningarna säga:

”Du vet ... de vill döda oss ... Snälla doktorn, du måste rädda oss för vi är själva för svaga ... vi kan inte göra någonting.”

Dr Jerome’s dotter, Clara Lejeune Gaymard, kommer ihåg att detta är den dag då hennes hjältemodiga far blev deras talesman som inte själva kan tala.

Clara berättade i en intervju år 2011 med Leticia Velasquez om den dag då hennes far kom hem till lunch. Hon kommer ihåg att hans ansikte var vitt som lärft när han talade om för familjen vad som den dagen hänt på hans praktik.  

Sedan sade han dessa ord som hans dotter alltid kommer att minnas:

”Om jag inte skyddar dem är jag inte värd ett vitten.”

Från det ögonblicket, säger Clara, blev dr Jerome abortmotståndarnas språkrör, en talesman för fostret i livmodern.

Från den dag då han vågade stå upp och offentligen tala mot abort började hans karriär sakta att dala. De som tidigare höjt honom till skyarna började nu istället att angripa honom. Han förlorade stiperndierna som gjorde det möjligt för honom att fortsätta sn forskning.

”Han blev en paria med allt vad det innebär man han bar det tappert för han ansåg att det var hans plikt att handla så som han gjorde,” berättade Clara.

”Här är en man som blev bannlyst i samhället, övergiven av sina vänner, trakasserad av pressen, hindrad från att arbeta när det inte kom in några pengar, och allt detta därför att hans fasta grundsatser som läkare gjorde att han inte kunde följa tidens vindar. År 1997 kom det ut en biografi om fadern författad av Clara (Life Is a Blessing, A Biography of Jerome Lejeune).

Trots att läkarkollegornas fientlighet och utfrysning fortsatte Dr Jerome att uttala sig mot abort, inte bara i Frankrike utan även i och utanför hela Europa.

Ett vittne i ett domslut rörande abort som ägde rum i USA år 1989 sade Dr Jerome:

”Jag vet att det finns spädbarn, människor, i kylskåpet, det är det enda jag vet. ---Och jag anser att naturvetenskapen har en mycket förenklad uppfattning om vad en människa är,”

sade han.

”Men människan är en människa redan vid befruktningsonblicket.”

Dr Jerome var en vetenskapsman engagerad för sanningen och han visste att vetenskapens rön visat att det nya liv som skapats i livmodern redan från första ögonblicket var en unik människa. Hans vetenskapliga kunnande gjorde att han måste fördöma att en enda människa skulle förgöras.

Dr Jerome fortsatte att kämpa för alla barn som har Down’s syndrom. Han blev förtvivlad när han såg hur hans genetiska upptäckt av detta syndrom nu användes för att testa ofödda barn för att sedan låta ta bort dem om de hade det.

Statistiken visar att omkring 90 % av alla barn med Down’s syndrom förkastas och förvisas av föräldrarna, av den enda anledningen att de har en extra kromosom.

”De svingar fanan med kromosombaserad rasism som om det vore frihetens fana”,

skrev han en gång.

”Att vår läkarvetenskap – av hela det biologiska brödraskap som förenar människorna – förkastar dessa barn och att det är den enda praktiska tillämpningen av kunskapen om dem är något som gör mig helt förtvivlad.”

Dr Jerome såg emellertid hela livet som en välsignelse. Han visste att människor som bär på en extra kromosom har något särskilt att ge världen. Enligt statistiken är 99% av alla människor som har syndromet lyckliga och lever meningsfulla liv. Så mycket som 97% av alla familjer som har barn med kromosomavvikelser säger att dessa barn ”berikar deras liv”, oberoende av hur långt eller kort barnets liv blir.

Dr Jerome dog år 1994 vid 67 års ålder. Hans livsverk och orubblig uppfattning om livets värde gick inte obemärkt för troende människor. År 2004 begärde den franske kardinalen Fiorenzo Angelini att man skulle öppna ett salighetsförklarande för honom, vilket är det första steget till att bli ett erkänt helgon inom den katolska kyrkan.

”Han var en vetenskapsman som levde i enlighet med sin kristna tro även yrkeslivet, på ett hjältemodigt sätt där han visade sin tro i enkelhet och glädje och tjänade livet med fullkomlig hängivenhet och helt utan egenintresse,”

sade Angelini vid den tiden.

Förespråkarna för barn med Down’s syndrom uppmanar människor idag att följa Dr Jeromes exempel och inte vara rädda att acceptera de barn som har en extra kromosom.

”Ett äkta och effektivt försvar av barn med Down’s syndrom måste börja med försvaret av dessa barn i moderlivet”,

skrev Monica Rafie, medgrundare av Be Not Afraid Ministry, som vänder sig till föräldrar som inte vet vad de ska göra när de fått en sådan prenatal diagnos diagnos.

Som Dr Jerome så ofta sade till människor angående sin inställning till vad livet är:

”Jag är tvungen att säga sanningen. Jag är inte ute efter att döma någon, jag säger inget annat än det som naturvetenskapen bevisat och jag måste bära vittnesbörd om det.

20140403

Från LifeSiteNews.org med benäget tillstånd

Övers. Natasja Hovén

Se< även:
Professor Lejeune och moralen som demokratisk plikt
Vårdslös vård

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved