Striden om Jesu person

 

 

 

av Sandro Magister

ROM, den 15 januari, 2007 – Boken om Jesus förhandsanmäldes redan i slutet av november och den kommer att finnas i handeln till våren. Men det går inte en vecka utan att Benedikt XVI predikar om bokens huvudperson, Jesus, han som är ”sann Gud och sann människa”.

Det är som om påve Joseph Ratzinger själv ägnade sig åt att göra reklam för boken. För ett år sedan gjorde han samma sak med encyklikan “Deus Caritas Est” före publiceringen; han talade gång på gång om det som var viktigast i boken och ökade därmed spänningen mer och mer.

Den senaste gången som Benedikt XVI hänvisade till boken som snart ges ut var under den allmänna audiensen onsdagen den 3 januari.

När han talade om julen påminde påven om ”de mörkrets makter som söker att fördunkla det gudomliga ljusets lyskraft.” Och han sade:

“Detta är dramat som handlar om hur människorna i det förflutna förkastade Kristus och detta drama sker på många olika sätt och gång på gång även i våra dagar. Kanhända är formerna för dramat i våra dagar ännu mera subtila och farliga än de var förr. De varierar från det allra tydligaste förkastande till likgiltighet, från vetenskaplig ateism till presentation av en så kallad ’moderniserad’ eller ’postmoderniserad’ Jesus. Denne Jesus är en människa som på olika sätt har reducerats till att enbart vara en människa av sin tid, berövad sin gudom, eller en Jesus som är till den grad idealiserad att han verkar rakt utstigen ur en saga.”

Mot denne falske Jesus sätter påven upp ”historiens sanne Jesus”, den Jesus som är ”sann Gud och sann människa, och som aldrig kan tröttna på att ge sitt glada budskap till alla.” Inför honom kan ”ingen förbli likgiltig. Även vi, kära vänner, måste hela tiden göra klart vårt ställningstagande för oss själva och andra.” Vi får inte förkasta honom utan välkomna honom. Vi måste förstå att ”åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn” (Joh 1:12).

* * *

Det val som innebär antingen-eller och som Benedikt XVI ställer oss inför mellan den falske och den sanne Jesus är därför detsamma som uppvisas i böckerna som reducerar Jesus till en enkel människa eller i dem där han istället beskrivs i sin verklighet som är den av att vara både Gud och människa.

Bland dagens böcker som visar upp dessa ”mörkrets makter” tänker påven särskilt på en bok som under bara några månader har sålts i en halv miljon exemplar i Italien. Den bär titeln “Inchiesta su Gesù. Chi era l’uomo che ha cambiato il mondo [Jesus-rapporten om mannen som förändrade världen].”

Författare till boken är agnostikern Corrado Augias, en journalist, författare, och redaktör för den liberala dagstidningen “la Repubblica,” och katoliken Mauro Pesce, som är professor i kyrkohistoria vid Bologna-universitetet, specialist på fornkyrkliga dokument.

Tesen som denna bok vill uttrycka är att ”allt som den kristna tron säger om Jesus är fel.” Så beskriver åtminstone Fader Giuseppe De Rosa boken i en rescension i “La Civiltà Cattolica,” de romerska jesuiternas tidning som innan den trycks utsätts för vederbörlig granskning av Vatikanens statssekretariat.

En annan lika sträng rescension publicerades i “Avvenire”, den italienska biskopskonferensens tidning. Den har skrivits av Raniero Cantalamessa, 72, som är specialist på den tidiga kristendomen historia och sedan 1980 predikant i det påvliga hushållet. Det är han som predikar för påven och Vatikanens kuria under advent och fastetiden.

Sä även om Benedikt XVI ännu inte har uttryckligen nämnt Augias och Pesces bok, räcker det för oss med dessa två auktoritativa rescensioner för att vi skall förstå att den boken inom Vatikanen anses för senaste och mest karakteristiska representanten för angrepp på den kristna tron som pågått under de senaste tvåhundra åren och haft Jesus som sitt mål.

Påve Benedikts nästa bok som anger ”Joseph Ratzinger / Benedict XVI” som författare – vilket är riktigt eftersom han har skrivit den både före och efter hans val till påve – vill just framhäva den äkta Jesus-gestalten till skillnad mot den falske ”moderniserade eller postmoderniserade” Jesus.

Det är lätt att gissa att även påvens bok kommer att möta stor kommersiell framgång, såväl i Italien som i resten av världen.

Men förutom att vara ett krig mellan bokförlagen, kommer detta att bli en ny fas i kollisionen som ständigt och jämt äger rum mellan accepterandet och förkastandet av det som Jesus sade och gjorde och som i honom sett ”ett tecken som väcker strid för att mångas innersta tankar skall komma i dagen” (Luk 2:34-35, citerat i audiensen den 3 januari).

Det är just detta som föregrips i förordet till boken som kommer att bära namnet “Jesus från Nasaret, från dopet vid Jordan, ända till Petri bekännelse och till Kristi förklaring” som blir den första av två volymer, där den andra kommer att fortsätta berättelsen fram till Uppståndelsen.

Genom att publicera förordet i förväg har påven tagit ännu ett steg i riktning mot offentliggörandet av boken – i kampen för Jesus.

Här följer länken till originalet på tyska:

“Meiner Auslegung der Gestalt Jesu im Neuen Testament...”

och till Katolsk Observatörs svenska översättning:
"Jesus från Nasaret" (förord och inledning)

"Jesus från Nasaret" (förord och inledning, som pdf-fil för utskrift))


> www.chiesa.espressonline.it med benäget tillstånd.


 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved