S. Antonio av Paduas ansikte rekonstruerat

 

(Padua) Den 13 juni firar kyrkan den helige Antonius av Paduas festdag, en av de mest framstående gestalterna I kyrkohistorien och den helige Frans av Assisis samtida. I Paduas minoritetsbasilika befinner sig helgonets grav och hans oförstörda tunga.

Den 10 juni äger här en studiedag rum med temat: "Att upptäcka den helige Antonius ansikte” som kommer att bereda deltagarna en stor överraskning. Kl. 20.45 kommer nämligen en rättsmedicinsk rekonstruktion av helgonets ansikte att presenteras. Den har skapats av Paduas antropologiska museum med hjälp av allra modernaste undersökningsteknik och brottstekniska Antonius av Padua (1195-1231) härstammade egentligen från Portugal och hör till de mest ärade helgonen inom den katolska kyrkan. Det finns otaliga bilder av honom, fresker, oljemålningar och statyer. Men om vi bortser från den konstnärliga friheten, hur såg egentligen helgonet ut? Denna fråga började Universitetet Paduas antropologiska museum i samarbete med stadens antonianska studiecentrum att arbeta med.

Gipsavtryck av skallen som togs år 1981 gjorde det möjligt att skapa denna rekonstruktion

”Vi har redan rekonstruerat huvuden och ansiktsdrag från flera olika personligheter, bland annat diktaren Francesco Petrarca. Modern teknik gör det idag möjligt att rekonstruera ansiktsdrag på en person med utgångspunkt i hans eller hennes skallform”, så Nicola Carrara, konservator vid det antropologiska museet. ”För rekonstruktionen ägde vi ett gipsavtryck av helgonet som tillverkades år 1981 när graven öppnades under Vatikanens uppsikt.“

Första konstnärliga rekonstruktionen år 1995

Konstnären Roberto Cremesini skapade år 1995 på grundval av gipsavtrycket en byst av den helige Antonius (se bild). Är det verkligen en naturtrogen avbild av helgonets ansikte vi ser? ”Mer än 30 år efter öppnandet av graven har vi nu nödvändig kunskap och nödvändig teknik för att kontrollera detta och resultatet av vårt arbete är överraskande,”

Arkeologen Luca Bezzi från Arc-team Archaeology, specialist på 3D-rekonstruktioner har deltagit i arbetet. Det har även 3D-designern Cicero Moraes från Centro de Tecnologia da Informação ”Renato Archer” i Campinas i Brasilien samt Pater Luciano Bertazzo, direktör vid Paduas antonianska studiecentrum. Cicero Moraes arbetade ”blint”, fick inte veta vems skalle det var som han arbetade med. ”Vi ville inte att han skulle låta sig influeras av helgonets stora personlighet”, säger Carrara. ”De viktigaste upplysningarna gav vi honom förstås, att det rörde sig om en man, 36 år, europé. Detta var inget problem för den brasilianske experten, eftersom man inom rättsmedicinen ofta får nöja sig med att ha mycket få upplysningar att arbeta med.”

Brasiliansk 3D-rekonstruktion

Vid jämförelse med databanken förstod att det rörde sig om en man från Iberiska halvön, mera bestämt en portugis. Överraskningen för brasilianaren var stor när han efter arbetets slut fick veta att det handlade om ett helgon för vilket människorna i Padua hyser stor vördnad. ”Vid varje avslutad del av arbetet frågade jag mig varje gång: Vem är denne man? När jag sedan fick svaret, blev jag mållös, helt mållös.”

Resultatet som Moraes fick fram med digitala hjälpmedel bearbetades sedan vidare av Det rättsmedicinska institutet för antropologi och odontologi vid Sao Paulos universitet och de skapade en tredimensionell avbild. Därigenom kunde vi efter 800 år på nytt få se helgonets Detta den helige Antonius ansikte som rekonstruerats på detta sätt kommer att den 10 juni presenteras för allmänheten och den 12 – 22 juni kommer det att ställas ut i utställningssalarna nära Antonius-basilikan i Padua. Och den 15 november – 15 februari kommer det att finnas att se i samband med en utställning i Paduas antropologiska museums med namnet ”De många ansiktena i mänsklighetens historia”.

20140613

Övers. NH

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved