Adam av Bagdad:
Det är nog, nog, nog 

 http://lisagraas.com/wp-content/uploads/2010/12/adam-e1292358543461.jpg

Det har gått en månad sedan massakern på de katolska kristna som utfördes av islamister i Vår Fru av Frälsningens kyrka i Bagdad. Medan kristna över hela världen firar advent, vilket betyder väntan på Jesusbarnets födelse, sprider sig ryktet om hur den lille Adam, tre år gammal, modigt höll stånd mot de muslimska angriparna mitt under blodbadet. Kardinal Frances George, den avgående ordföranden för den amerikanska biskopskonferensen, tog upp historien om Adam i sitt avskedstal i november:

I slutet av förra månaden, på aftonen före Allhelgonadagen, dödades ett stort antal katoliker i Vår Fru av Frälsningens kyrka i Bagdad medan de var församlade till gudstjänst. Två var präster, en av dem dödades framme vid altaret och den andre när han var på väg från biktstolen. Dessa två är bara några av alla de hundratals kristna som har dött sedan konflikten i Irak började. En dominikansyster skrev från det landet: ”Vågor av smärta och sorg har gripit denna del av världen, har vällt upp längs de förkastningslinjer som skapats i det irakiska samhället när tusentals irakier ur den kristna minoriteten har flytt något som bara kan betecknas som ett hotande folkmord... En av de överlevande blev tillfrågad av en journalist: Vad vill ni säga till terroristerna? Med tårarna strömmande sade han: ”Vi förlåter er...”

Bland offren för denna meningslösa tragedi befann sig en liten pojke vid namn Adam. Treårige Adam bevittnade de fasansfulla morden som även innefattade hans egna föräldrar. Han vandrade mitt ibland de döda kropparna och blodet, följde efter terroristerna och manade dem ständigt: ”Nog, nog, nog!” Detta höll enligt vad vittnen säger på i två timmar, varefter Adam själv mördades.” Som biskopar, som amerikaner, kan vi inte vända bort blicken från denna scen och inte heller tillåta världen att glömma den.

Vid tre års ålder börjar barn av sina föräldrar lära sig hur man går över gatan utan att bli påkörd och att akta sig för främlingar. Det är i denna ålder som barn börjar ställa alla dessa frågor som börjar med ”varför”. Lille Adam visste säkert, och det kan vi förstå av sättet han handlade på, att det inte finns något förnuftigt svar på frågan ”varför” när hans föräldrar och andra låg där döda på golvet i kyrkan. Det stod klart för Adam att det var en fruktansvärt orättvis handling som begåtts. Adams förmåga att resonera var tillräckligt väl utvecklad för att han skulle inse att det förelåg en uppenbar orättvisa. Och hans mod drev honom att agera på det som förnuftet meddelade hans samvete. Det är viktigt att inse detta i debatten som förs om islam versus kristendom. Vare sig man är baptist, presbyterian, metodist, katolik eller något mittemellan dessa trosbekännelser, lär den kristna läran överallt sina anhängare att vara ”som barn”. Det kan alltså sägas att Adam representerar den sanna kristna fundamentalismen. Adam är den fullkomliga förebilden för en sann kristen. Den islamiska fundamentalismen, å andra sidan, representeras av dem som mördade honom.  

Det faktum att denne lille katolske pojke, trots sin späda ålder, kunde använda sig av förnuftet och visa resultatet av sitt resonerande så modigt inför de islamiska fundamentalisterna är också i överensstämmelse med Vatikanens budskap till islam och till hans uppmaning om hur kristna skall möta muslimer i sitt dagliga liv. I det berömda Regensburgtalet som väckte muslimernas vrede sade påven Benedikt XVI att islam är en religion som inte erkänner förnuftet. Han förklarade också noga hur viktigt det var att vi inom kristenheten bevarar vårt förnuft. Överallt där kristna har befunnit sig under islams svärd, så som var fallet med Aasia Noreen (en pakistansk kristen kvinna som blev dömd till döden för att hon försvarat sin tro, ö.a.) har Vatikanen alltid svarat genom att uppmana kristna att i sitt dagliga liv vara medvetna om skillnaderna som råder mellan islam och kristendom, och att be dem vara förnuftiga när de diskuterar med individuella muslimer.

Lille Adam gjorde bruk av sitt förnuft. ”Nog, nog, nog” upprepade han under två timmar till islamisterna innan de dödade honom.  Det var alltså Adam, den kristna fundamentalisten, som föll för de islamistiska fundamentalisternas svärd. Det är sällan vi ser ett tydligare exempel än Adam på hur det våldsamma politisk/religiösa systemet islam skiljer sig från kristendomen där vi alla manas att vara ”som barn” och att försöka resonera med muslimska angripare. Så gjorde Adam, en liten katolsk pojke, som i min mening kommer att bli känd som den helige Adam av Bagdad, det yngsta helgonet den katolska kyrkan har.
 
Ur Lisa Graas blog, 4 december, 2010

Lisa Graas är katolsk mamma till fyra barn, hon bor i Kentucky, USA, och är medlem av pro-life-rörelsen.

 

 

20101216

Övers:NH

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved