Upphovsrätt

 

 


KATOLSK OBSERVATÖR 2006. All rights reserved.

KATOLSK OBSERVATÖR har ett omfattande kontaktnät och tillstånd till publicering av material från andra media. Artiklar som är översatta från andra tidskrifter och webbartiklar är tillståndsgivna, om artiklarna är skyddade enligt upphovslagen. I dessa artiklar anges källan i ingressen eller i slutet av artikeln.

Bilder i artiklar omfattas av samma tillstånd, om inte annat angivits. Övriga bilder är tagna från öppna eller slutna, ej upphovsrättskyddade källor.

Artiklar som innehåller information från olika källor eller skrivits direkt för KATOLSK OBSERVATÖR inleds med (katobs.se).

Allt material i KATOLSK OBSERVATÖR är skyddat enligt upphovsrättslagen. Det går emellertid bra att använda material, men först efter förfrågan till redaktionen.

Länkar omfattas inte av upphovsrätttslagen. KATOLSK OBSERVATÖR tar ej ansvar för innehållet i andra publikationer, som nås genom direktlänk från katobs.se .

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved