Hela texten:

Påven Franciskus brev där han uttrycker oro
över den tyska synodalvägen

 Påve Franciskus i Peterskyrkan den 29 oktober 2023. | Daniel Ibanez/CNA

(Vatikanstaten, 21 nov 2023/08:25) Påven Franciskus har skrivit ett brev till fyra tyska katolska lekmän där han uttrycker sin "oro" över den katolska kyrkans inriktning i Tyskland. Följande är CNA:s engelska översättning av den fullständiga texten i det tyska brevet, undertecknat av påven den 10 november och först publicerat av den tyska tidningen Welt den 21 november:

Från Vatikanen, 10 november 2023

Kära professor Schlosser,

Kära professor Gerl-Falkovitz,

Kära fru Schmidt,

Jag vill uttrycka min tacksamhet för ert vänliga brev daterat den 6 november. Er oro över den nuvarande utvecklingen inom kyrkan i Tyskland har nått mig, och jag delar er oro. Det finns verkligen många steg som tages av betydande delar av denna lokala kyrka som hotar att styra den alltmer bort från den universella kyrkans gemensamma väg. Detta inkluderar utan tvekan inrättandet av den synodala kommitté som ni hänvisade till. Denna kommitté syftar till att inrätta ett rådgivande och beslutsfattande organ. Men som det beskrivs i den motsvarande resolutionen är dess föreslagna struktur inte i linje med den katolska kyrkans sakramentala struktur. Följaktligen förbjöds dess bildande av Heliga Stolen i ett brev daterat den 16 januari 2023, vilket fick mitt särskilda stöd.

I mitt "Brev till Guds pilgrimsfolk i Tyskland" försökte jag inte finna "frälsning" i ständigt föränderliga kommittéer, inte heller att framhärda i självupptagna dialoger där samma teman återkommer. Snarare ville jag åter betona vikten av bön, botgöring och tillbedjan. Jag uppmanade till öppenhet och handling för att engagera oss i våra bröder och systrar, särskilt de som finns vid trösklarna till våra kyrkor, på gatorna, i fängelser, sjukhus, torg och städer (som nämns i avsnitt 8). Jag är fast övertygad om att Herren kommer att vägleda oss på dessa platser.

Jag lovordar era bidrag till teologi och filosofi och tackar er för ert vittnesbörd om tron. Må Herren välsigna er, och må den välsignade Jungfru Maria bevara er. Jag ber er vänligen att fortsätta att be för mig och för vårt gemensamma engagemang för enhet.

Förenade i Herren,

Franciskus

Påve Franciskus

Påven Franciskus föddes som Jorge Mario Bergoglio den 17 december 1936 i Buenos Aires. Efter en gymnasieexamen som kemitekniker kände Bergoglio en kallelse till prästämbetet som jesuit och gick med i novitiatet 1958, vid 22 års ålder.

Han prästvigdes den 13 december 1969. År 1973 avlade han sina eviga löften i Jesu sällskap och samma år valdes han till jesuitprovinsial för Argentina. Han kom att tjänstgöra som rektor för ett seminarium, präst, professor och andlig vägledare.

År 1992 vigdes pater Bergoglio till hjälpbiskop i Buenos Aires ärkestift. Han blev ärkestiftets coadjutorärkebiskop 1997 och efterträddes som ärkebiskop året därpå. Johannes Paulus II utnämnde ärkebiskop Bergoglio till kardinal 2001.

Som ordförande för den argentinska biskopskonferensen från 2005 till 2011 deltog Bergoglio i den femte latinamerikanska biskopskonferensen i Aparecida, Brasilien i maj 2007.

Han ansvarade för utarbetandet av mötets slutdokument, som kom att kallas Aparecida-dokumentet, och som erkänts som ett viktigt vägledande dokument för kyrkan i Latinamerika och därefter.

Den 13 mars 2013 valdes Bergoglio till påve, vid 76 års ålder. Han var den första jesuiten och den första latinamerikanen som blev påve.

Övers. Red.

20231122

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved