Orátio ante colligatiónem in interrete

 

Omnípotens aetérne Deus,
qui secúndum imáginem Tuam nos plasmásti et omnia bona, vera, et pulchra,
praesértim in divína persóna Unigéniti Fílii Tui Dómini nostri Iesu Chrísti, quaérere iussísti, praesta, quaésumus,
ut, per intercessiónem Sancti Isidóri,
Epíscopi et Doctóris,
in peregrinatiónibus per interrete,
et manus oculósque ad quae Tibi sunt plácita intendámus
et omnes quos convenímus cum caritáte
ac patiéntia accipiámus.

Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Bön inför inloggning på Internet
     

Allsmäktige, evige Gud!
Du som skapade oss till Din avbild och uppmanande oss att söka efter allt som är gott, sant och vackert,
särskilt i Din gudomliga person,
Din Enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus,
vi ber Dig:

Utverka genom den helige Isidor, biskop och kyrkolärare, att vi under vår färd på Internet kommer att styra våra händer
och ögon mot sådant som behagar Dig.
Hjälp oss låta alla själar som där korsar vår väg omfattas av vår kärlek och vårt tålamod.

Genom Jesus Kristus, vår Herre,
Amen.

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved