Jesus från Nasaret, Benedikt XVI:s första bok

 


Den tyska upplagan kommer ut i april 2007

ROM, den 21 november 2006 ( ZENIT.org).- Benedikt XVI är klar med den första delen av sin Jesus-biografi. Boken bär titeln ”Jesus från Nasaret – från dopet i Jordanfloden till transfigurationen” (”Gesù di Nazareth. Dal Battesimo nel Giordano alla Trasfigurazione“) och kommer att utges fram på vårkanten år 2007.

Den helige Fadern överlämnade det färdiga manuskriptet som omfattar tio kapitel till Vatikanens bokförlag med uppdraget att se till att den distribueras. Som förlaget redan berättat har rättigheterna för bokens översättning, distribution och marknadsföring på grund av det stora intresset för påvens bok överlämnats till det italienska förlagshuset Rizzoli.

Rizzoli lär i sin tur ha givit rättigheterna till den tyska upplagan av Jesus-biografin till Herder Verlag. Man säger att detta har man gjort på grund av de vänskapliga banden mellan familjen Herder och professorn och sedemera kardinalen Joseph Ratzinger som varat i mer än 50 år.

Herder kommer enligt vad man säger att ge ut boken under titeln ”Jesus från Nasaret” inom lagom tid inför påvens 80-årsdag som äger rum i april år 2007.

I bokens förord skriver Benedikt XVI: ”Denna bok är inte att betrakta som ett uttalande av Läroämbetet. Den är uteslutande uttryck för mina personliga efterforskningar av Herrens person.” Och han tillägger: ”Var och en är fri att tycka annorlunda än jag.” Den helige Fadern ber dock sina läsare att uppbringa så mycken sympati som möjligt, utan detta vore det omöjligt att förstå innehållet.

Påven företar sig att tydliggöra att den Jesus vi finner i evangelierna är den sanne Jesus, den historiske Jesus. Den helige Fadern skriver apropos tiden då Jesus verkade på jorden och ända fram till vår tid: ”Endast om det var något utomordentligt ovanligt som skedde, bara om Jesu gestalt och ord på det mest radikala vis överträffade den tidens förhoppningar och förväntningar, är det möjligt att förstå hans korsfästelse och vilken verkan denna genom historien haft på människorna.”

Påven sade att han skrivit de första utkasten redan under sina sommarferier år 2003, då han ännu bara var kardinal. ”Efter det att jag valdes till påve, har jag tillbringat varje ledig minut med detta verk för att på så sätt göra det klart.”

Den Heliga Stolens presschef, fader Federico Lombardi, SJ, säger till Vatikanradion att han betecknar boken som ”ett verk som vittnar om stort vetenskapligt och andligt engagemang”. Att påven lagt ner hela sin fria tid på att färdigsställa detta verk ”visar hur viktig och angelägen han anser boken vara”.

Läs förord och inledning till "Jesus från Nasaret"

ZG06112106

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved