Norge påbörjar förberedelserna
inför Sankt Olofs jubileum 2030 

 

 


Sankt Olofs dag. Firande i Olafs kapell, Stiklestad, S:t Olofsdagen, 28 juli 2023. | Foto: Ivan Vu/Trondheims stift

av Emma Silvestri

 

(CNA, Trondheim, Norge, Feb 18, 2024 / 06:00 am) År 2030 kommer Norge att fira tusenårsminnet av den helige Olofs (i Norge Olavs) död, martyr och kung av Norge (995-1030). Inför denna stora händelse, som betraktas som ett nationellt jubileum, organiserar den katolska kyrkan i Norge minneshögtider av olika slag över hela landet. Jubileet kommer att vara av särskild betydelse i Trondheims prelatur, där Olof led martyrdöden, på Stiklestad.


Pilgrimer i procession den 28 juli 2023 nära Stiklestad kyrka, uppförd över den plats där Olaf Haraldsson dödades.
Foto: Ivan Vu/Trondheims stift

 

Olof Haraldsson, som blev kung Olav II av Norge, firas i kyrkan den 29 juli. Han är en ledande person i Norges historia och är ihågkommen som en monark som försökte ena landet och som bidrog till att föra den katolska tron till det nordliga landet.

Enligt den officiella webbplatsen för den katolska kyrkan i Norge var Olofs son till kung Harald Grenske, en lokal kung i Vestfold och en våldsam och otrogen man som Olav aldrig träffade. Olof var också ättling till Harald Hårfager (850-933), den förste norske kungen.

Olof valde att följa i sin fars fotspår och gav sig ut på vikingatåg österut under sina tonår. Han deltog i plundringståg i de baltiska länderna, reste sedan sydost till England och sedan vidare söderut till den spanska kusten. När Olof förberedde sig för att bege sig till Medelhavet fick han en märklig dröm om en man som sade åt honom att "överge sin plan" och "återvända till Norge", där han "ska vara kung för alltid".

Oavsett om drömmen är historiskt sann eller inte kände Olav sig tvingad att återvända till sina förfäders land "som en samvetsfråga".

År 1013 seglade han först till Rouen, huvudstaden i Normandie i nordvästra Frankrike, där han tillbringade vintern som gäst hos hertig Rikard II av Normandie. Där upptäckte han den kristna tron och lät döpa sig. Denna period förblev oförglömlig för honom eftersom han under sin regeringstid som kung inspirerades av den frankiske kungen Karl den store, som han betraktade som sin förebild.

När Olav återvände till Norge fann han ett territorium som var politiskt och religiöst delat mellan danskarna, svenskarna, jarlarna av Lade och de styrande i lokala byar och små kungadömen.


Firande i Stiklestads kyrka den 28 juli 2023, dagen före Olav den heliges högtid.
Foto: Ivan Vu, Trondheims stift

I slag efter slag tog Olof landet i besittning och erkändes långsamt som kung, i ting efter ting, och så småningom över hela Norge. I ett försök att etablera relationer med Sverige gifte han sig också med den svenska kungens dotter.

Väl på tronen använde Olof all sin styrka till att kristna landet, enligt den norska kyrkans redogörelse. Förutom att bygga kyrkor införde han "den kristna lagen". Denna lag var inspirerad av bibliska bud och föreskrev att slavar skulle lösas ut varje år, förbjöd polygami och kött på fredagar samt införde straff för våldtäkt och kidnappning av kvinnor, bland annat.

Olof Haraldsson var upptagen av rättvisa och fred och beskrivs som en "kung som var nitisk för den kristna lagen", vilket inte föll några av de makthavande klanerna i smaken. Hans omedgörlighet skapade fiender, vilket i slutändan ledde till hans död.

När kung Olof ställdes inför ett bondeuppror tvingades han slåss och mötte sin död vid Stiklestad i Trondheim den 29 juli 1030.

"När kungen fick detta sår lutade han sig mot en sten och kastade bort sitt svärd och bad Gud att hjälpa honom", berättas det.

Strax efter kungens död ändrades tonen bland hans fiender.

"Den vintern var det många i Trondheimen som började säga att kung Olof verkligen var en helig man och att många under skedde tack vare hans helighet. Många började bedja till kung Oof", står det på webbplatsen.

Ett år senare utropades Oof till helgon och martyr. Hans kropp grävdes upp och hittades intakt, med en doft av rosor.

Biskop Varden kallar

Stiklestad, där Olof den helige dog, är idag en viktig minnes- och pilgrimsplats. Ett kapell har byggts på en kulle i mitten av platsen, som ligger i Trondheims prelatur.

"Genom sitt arbete som lagstiftare visar han oss att en kristen gemenskap måste styras av universella rättviseprinciper. Genom sitt mod inför motstånd visar han oss att vissa saker är värda att dö för"

förklarade Trondheims prelat, biskop Erik Varden, som talade med CNA om arvet efter kungen.

"För katolikerna i Norge",

tillade han,

"representerar S:t Olof ett målmedvetet kristet liv. Han visar oss att nåden verkar långsamt men säkert, att den uppmanar oss att göra radikala val, att ett liv i evangeliets tjänst ger frihet och blomstring men inte nödvändigtvis framgång. När allt kommer omkring dog han som martyr."


Biskop Erik Varden med S:t Olofs reliker under en procession i Stiklestad den 28 juli 2023.
Foto: Ivan Vu/Trondheims stift

Vid en högtidlig mässa på Olof den heliges högtid i Nidarosdomen förra sommaren påpekade Varden i sin predikan att vid tiden för Olofs martyrdöd

"kom människor i stora skaror för att be inför Olofs kvarlevor. De fann tröst och helande."

Och det händer fortfarande idag.

"Vi har i vår närhet några som har blivit botade från allvarliga sjukdomar efter att ha bett inför Sankt Olofs reliker"

sade biskopen.

Varden berättade för CNA att förberedelserna inför jubileet har börjat tidigt eftersom "stora saker tar tid."

"Vi vill använda denna nådens tid till att bli mer medvetna om det arv som kyrkan har anförtrott oss och att ta ansvar för det genom ett engagemang för omvändelse, så att våra liv kan vara trovärdigt katolska och kristna"

förklarade Varden.

När det gäller antalet pilgrimer som förväntas till 2030 års evenemang, i ett land där katoliker utgör cirka 3 procent av befolkningen, påpekade biskopen att "under medeltiden strömmade människor från hela Europa till S:t Olofs grav. Vi ser ett återupplivande av denna pilgrimstradition."

Förberedelserna på väg
Med anledning av jubileet kommer Trondheims prelatur att lansera ett initiativ kallat Mission2030 den 13 april i år i S:t Olofs katedral i Trondheim. Den inledande konferensen samordnas genom EWTN Norge och kommer att reflektera över "innebörden av 'mission' i Herrens år 2024". (Notera: EWTN är moderbolag till CNA).

S:t Olofsdagsprocession i Stiklestad den 28 juli 2023. Foto: Ivan Vu/Trondheims stift

En liknande konferens - med paneldiskussion, mässa, tideböner och utställningar - kommer att äga rum varje vår under åren fram till 2030, enligt den officiella webbplatsen. Ämnena under dessa kommande år inkluderar "Johannes Paulus II och kallelsen till nyevangelisering", "Kristen tro och välgörenhet", "Litteratur och goda nyheter", "Predika genom skönhet", "Att följa en kallelse" och "Liv och tro enligt Skriften".

Eftersom Olof den helige dog på en onsdag kommer prelaturen från och med onsdagen efter Olof den heliges högtid den 29 juli - den 31 juli i år - att erbjuda regelbundna onsdagsgudstjänster i Stiklestadkapellet.

Jubileets officiella logotyp, målad med de nationella färgerna rött, vitt och blått, representerar yxan som Olof dödades med, klotet, den kungliga kronan och en droppe vatten med hänvisning till millennieskiftet för Norges dop.

Övers. Red.

20240220

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved