Kyrkan lär inte ut "åsikter"

 

 

ROM, den 30 april, 2006 (Zenit.org).- Kyrkans läror betyder inte ”bara allmänna åsikter”, säger Troskongregationen sekreterare.

När han talade till ”Det femte professionella seminariet för ämbeten som har samband med kyrkans meddelanden” (The 5th Professional Seminar for Church Communications Offices) sade ärkebiskop Angelo Amato att kyrkans läroämbete skulle anses som ”förkunnande av vad som är Guds sanning om människan och hennes frälsning.”

Den italienske prelatens anförande i fredags lydde ”Presentationen av kyrkans läroämbete i mediernas värld”. Konferensen tog plats vid Det heliga korsets universitet och avslutades i lördags.

Ärkebiskop Amato, 67 är gammal, förkunnade att ”det finns en viss svaghet i de troende av idag när det gäller att göra det som helgonen beskrev som ’att älska kyrkan och känna med kyrkan.’”

Därför, sade han, ”lyssnar man inte längre till läroämbetets röst, eller man förkastar den.”

Prelaten fortsatte: Det saknas ”lydnad mot tron och tilltro till att Guds ord verkar för att upplysa vår personliga historia och vår kristna gemenskaps historia.”

"Istället för att tro på Guds sanning tror man mera på den egna uppfattningen,” sade han. Detta kan vi ”tydligt se i debatter som visas i TV,” tillade han.

Ärkebiskopen sade att enligt denna logik ”kan det till exempel när det finns många debattörer som diskuterar en fråga, och det bland dem finns till exempel en präst (fast jag skulle föredra en väl förberedd katolsk lekman), anses att prästens uppfattning står på samma nivå som alla de andras, eftersom man i debatten inte efterlyser vad som är sanningen, utan bara vill höra olika åsikter framförda.”

Kulturell fattigdom

Sekreteraren från Vatikanens Troskongregation sade att man för att bättre förstå hur svårt det är för kyrkan att kunna sprida sina åsikter, måste man ta i beaktande ”den extremt fattiga kulturella bildning som de flesta av de kristna troende äger”.

På så sätt förklaras ”den underliga framgången” med en så ”envist anti-kristen roman som Da Vinci-koden, som är full av förtal, förolämpningar och historiska och teologiska felaktigheter om Jesus, evangelierna och kyrkan.”

"Kristna bör vara mera känsliga och snara att förkasta lögnar och lättköpta förtal,” sade han och de katolska medierna har en viktig uppgift när det gäller att hjälpa till med att utbilda dem.

Ärkebiskopen nämnde den senaste utgivningen av ”Judasevangeliet” och förklarade att ”den katolska pressen kan inte begränsa sig till att bara meddela att den kommit ut.” Den bör istället ”ta hjälp av experter i den kristna antiken och ge sina läsare adekvat information och säga att det rör sig om ett apokryft evangelium, välkänt hos kyrkofäderna, men som inte accepterades av Fornkyrkan."

"Mottagandet av kyrkliga dokument kan istället för att bli något outhärdligt tråkigt bli anledning till att ge fantastisk och bestående utbildning till både herdar och troende,” sade ärkebiskop Amato.

Men, ”till detta behövs det proffs, särskilda lekmän, som är hemmastadda i båda språken: kommunikation och teologi.”

 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved