Fler biskopar uttrycker kritik - och stöd - för Vatikanens dokument om välsignelse av samkönade par

 

av Peter Pinedo

(CNA) Fler katolska biskopar har offentligt uttalat sitt motstånd mot Vatikanens dokument Fiducia Supplicans, som tillåter icke-liturgiska välsignelser av homosexuella par, medan andra har trätt fram för att uttrycka sitt stöd för den nya vägledningen.

Några, inklusive kardinal Gerhard Müller och flera biskopar i Afrika, har bestämt fördömt Vatikanens dokument, som publicerades av Dikasteriet för trosläran och undertecknades av påven Franciskus, och har vidtagit åtgärder för att antingen förbjuda eller avskräcka präster från att ge homosexuella par någon välsignelse.

Andra, som den tyska biskopskonferensen och flera österrikiska biskopar, har välkomnat dokumentet, medan Central Committee of German Catholics, en inflytelserik katolsk lekmannagrupp som stöds av några tyska biskopar, sedan dess har gått ett steg längre och gått vidare med förslag om formaliserade välsignelser av samkönade par.

Ytterligare andra, däribland många amerikanska biskopar, har intagit en mellanposition och välkomnat dokumentets bekräftelse av kyrkans lära om äktenskapet mellan en man och en kvinna, men varnat prästerna för att ge intryck av att fira ett så kallat "gaybröllop" eller på något sätt tolerera homosexuellt beteende.

Vilka motsätter sig dokumentet?

Förutom biskoparna i Kazakstan, Malawi och Zambia, som sade att de skulle vägra att genomföra Vatikanens deklaration, har ytterligare några biskopar sedan dess fördömt den nya vägledningen.

Kardinal Gerhard Müller, som tidigare ledde Vatikanens dikasteri för trosläran från 2012 till 2017, publicerade ett långt svar på torsdagen där han sa att varje präst som välsignar en homosexuell union skulle begå en "sakrilegisk och hädisk handling mot Skaparens plan och mot Kristi död för oss".

"Att välsigna en verklighet som står i motsats till skapelsen är inte bara omöjligt, det är hädelse", sade Müller. "Gud kan inte sända sin nåd över ett förhållande som är direkt motsatt honom och som inte kan ordnas mot honom ... om denna välsignelse gavs skulle dess enda effekt vara att förvirra de människor som tar emot den eller som deltar i den. De skulle tro att Gud har välsignat vad han inte kan välsigna. Denna "pastorala" välsignelse skulle varken vara pastoral eller en välsignelse. Det är sant att kardinal Fernandez, i senare uttalanden till Infovaticana, sade att det inte är unionen som välsignas, utan paret. Men detta är att tömma ett ord på dess innebörd, eftersom det som definierar ett par som par är just att de är en union."

"Enligt kriteriet för den här typen av välsignelser", sade Müller, "skulle man till och med kunna välsigna en abortklinik eller en maffiagrupp."

Müller sa också att tillåtelsen att välsigna samkönade par direkt motsäger tidigare vägledning som publicerades av Dikasteriet för trosläran 2021 och är helt utan motstycke och inte baserad på någon kyrklig doktrin, biblisk undervisning eller några skrifter av kyrkofäder eller kyrkans läkare.

Kardinal Fridolin Ambongo, ordförande för Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM), skickade ett brev till alla biskopar i Afrika på torsdagen där han sa att "tvetydigheten" i detta Vatikanens dokument "lämpar sig för många tolkningar och manipulationer", vilket "väcker mycket förvirring bland de troende".

Ambongo sa till sina biskopsbröder att "som kyrkans pastorer i Afrika måste vi uttrycka oss tydligt i denna fråga för att ge våra kristna en tydlig vägledning".

Han uppmanade biskoparna att uttrycka sina åsikter om Vatikanens dokument så att den afrikanska kyrkan kan publicera en "enda synodal deklaration" som "kommer att tjäna som en allmän riktlinje för alla lokala kyrkor på vår kontinent".

Bland motståndarna fanns också ärkebiskop Carlo Maria Viganó, som uppmanade sina biskopskollegor att förhindra vad han kallade "dessa vanhelgande välsignelser" i sina stift.

Den brittiska organisationen Confraternity of Catholic Clergy, som representerar cirka 500 brittiska präster och diakoner, talade också mot dokumentet.

"Vi ser ingen situation där en sådan välsignelse av ett par på ett korrekt och adekvat sätt skulle kunna särskiljas från någon nivå av godkännande. Således skulle det oundvikligen leda till skandal - för de berörda individerna - för de som direkt eller indirekt är involverade i välsignelsen - eller för pastorn själv."

"Utifrån vår egen erfarenhet som pastorer", fortsatte broderskapet, "drar vi slutsatsen att sådana välsignelser är pastoralt och praktiskt otillåtliga."

Biskopar som välkomnar välsignelse av homosexuella par

Den österrikiske biskopen Josef Marketz från stiftet Gurk sade att han var "glad och tacksam" för dokumentet och kallade det "ett viktigt steg för en öppen kyrka".

Marketz sade att homosexuella par "inte är andra klassens kristna" och att DDF:s deklaration från 2021 som utesluter välsignelser för homosexuella par "med rätta sårat och förolämpat många människor".

Enligt Marketz kännetecknas Vatikanens nya vägledning av en "kärleksfull uppmärksamhet på människors situation såväl som deras längtan och önskan om välsignelse, så att deras liv (tillsammans) kan vara bra eller till och med bättre under Guds kärleksfulla blick."

Biskop Wilhelm Krautwaschl, en annan österrikisk biskop i stiftet Graz-Seckau, välkomnade också deklarationen och gick ett steg längre genom att säga att "den som ber om välsignelsen visar att han eller hon eller båda behöver Guds frälsande närvaro, och denna välsignelse får inte nekas".

Biskopar manar till försiktighet

Andra biskopar, inklusive många amerikanska biskopar, har gjort uttalanden som utan att fördöma Vatikanens deklaration uppmanar präster att vara särskilt försiktiga när de ger välsignelser till homosexuella par för att inte orsaka förvirring eller skandal.

Biskop James Conley från stiftet Lincoln, Nebraska, utfärdade ett uttalande där han sade att "varje nytt uttalande från Vatikanen, särskilt om det rör kontroversiella moraliska frågor" måste läsas "i kontinuitet med kyrkans fullständiga och entydiga morallära".

"Fiducia Supplicans är tydlig med att detta inte är en förändring av kyrkans lära om äktenskapet. Eftersom den katolska kyrkans lära om äktenskapet är rotad i Jesu Kristi evangelium, är den oföränderlig", sade Conley.

"Kärlek är rotad i sanning. Det är vår plikt som kristna att kalla alla till sanningen, så att de kan uppleva den ultimata kärleken - Guds kärlek. Vi kan visa denna kärlek till andra genom att be för dem, vandra med dem på deras andliga resa och leda dem till sanningen i Guds ord. Vi måste vara försiktiga så att vi inte gör något som leder dem bort från sanningen och bort från Guds kärlek.

"Fiducia Supplicans är tydlig med att detta inte är en förändring av kyrkans lära om äktenskapet. Eftersom den katolska kyrkans lära om äktenskapet är rotad i Jesu Kristi evangelium, är den oföränderlig", sade Conley.

"Kärlek är rotad i sanning. Det är vår plikt som kristna att kalla alla till sanningen, så att de kan uppleva den ultimata kärleken - Guds kärlek. Vi kan visa denna kärlek till andra genom att be för dem, vandra med dem på deras andliga resa och leda dem till sanningen i Guds ord. Vi måste vara försiktiga så att vi inte gör något som leder dem bort från sanningen och bort från Guds kärlek.

"Låt oss alltid vara tydliga och undvika förvirring i våra ord och i våra handlingar", tillade han.

Biskop Robert Barron, chef för stiftet Winona-Rochester, Minnesota, och grundare av det katolska medieapostolatet Word on Fire, betonade att deklarationen "på intet sätt sanktionerar oregelbundna förbindelser eller förändrar kyrkans lära om äktenskap och sexualitet" och att den "vidare specificerar att ingen liturgisk välsignelse kan ges till dem i sådana förbindelser, utan snarare en informell pastoral välsignelse".

Barron sade att deklarationen "stämmer mycket väl överens med påven Franciskus pastorala instinkter, som alltid vill påminna dem som lever det kristna livet på ett mindre perfekt sätt att de ändå är älskade och omhuldade av Gud."

Ärkebiskop Samuel Aquila av Denver betonade också i ett uttalande att Vatikanens deklaration "inte på något sätt förändrar kyrkans lära eller praxis om äktenskapet eller det syndiga i sexuella handlingar utanför den äktenskapliga omfamningen mellan man och hustru.

Snarare bekräftar den vid varje tillfälle vad Kristus, och kyrkan, alltid har lärt om äktenskapet."

Biskop Oscar Cantú från San Jose stift i Kalifornien sade att deklarationen upprätthåller en "tydlig skillnad mellan äktenskapets sakrament och de spontana välsignelserna för par i icke-sakramentala unioner" och "representerar ett viktigt klargörande som erkänner och svarar mot de olika realiteterna i människors liv samtidigt som den upprätthåller kyrkans lära om det sakramentala äktenskapet."

Den katolska biskopskonferensen i Nigeria utfärdade också ett uttalande till de troende i sina stift där konferensen "försäkrar hela Guds folk att den katolska kyrkans lära om äktenskapet förblir densamma" och att det "inte finns någon möjlighet i kyrkan att välsigna samkönade föreningar och aktiviteter."


Peter Pinedo är korrespondent för CNA i Washington DC. Peter har en examen från Franciscan University och arbetade tidigare för Texas Right to Life. Han är löjtnant i den amerikanska arméns reserv.

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved