Behöver det verkligen finnas en minaret till moskén,
frågar kardinal Barbarin, ärkebiskop av Lyon

 


(Zenith) Frågan om minareter är en ”sekundär fråga”. Det som är viktigt är att ”muslimerna i Europa” har ”rätt till helgedomar”, säger kardinal  Philippe Barbarin, ärkebiskop av Lyon, vilken äger den äldre hederstiteln för ärkebiskopar av Lyon,  ”Primat des Gaules” i samband med utslaget på den schweiziska folkomröstningen som resulterade i ett förbud mot byggandet av minareter i landet.

Kardinal Barbarin sade i en radiosändning på kanalen RCF Lyon Fourvière, att ”rädslan” aldrig är ”ett gott tecken”.

”Det som intresserar mig är om muslimerna i Europa verkligen har rätt till sina helgedomar, eller ej. Svaret är förstås Ja, för det finns moskéer i Europa, och många sådana. Är det då nödvändigt att moskéerna även är försedda med minareter? Detta är en annan fråga, även om den inte är oviktig den heller”, sade han.

Minareten - en symbol för muslimska värden och kulturell enhet


Ärkebiskop Barbarin understryker också att ”han talat med rektorn för den stora moskéen i Lyon vilken sade till mig att det viktiga är själva moskén. Minareten kommer i andra hand.”  

Den höge prelaten citerar ett dokument från Andra Vatikankonciliet i vilket det påminns att ”var och en har rätt att fritt utöva sin religion och att respekteras av alla för den”. ”När alltså människors rädsla gör att de säger ja till moskéer men inte till minareter, så är detta inte ett gott tecken (och biskoparna i Schweiz hade nämnt detta innan omröstningen). Det finns säkert skäl till detta och dessa måste förstås tas med i beräkningen,” tillade han.   

Kardinalen påminde slutligen om att ”vår redan långvariga tradition av en djup dialog här i Lyon med såväl judar som muslimer, tillåter oss att hävda att denna fria rätt är densamma överallt, och måste gälla även i de muslimska länderna.”  

”Under den resa vi företog till Algeriet för 3 år sedan sade vi både med en mun, de kristna och de muslimer som träffades där, att vi var chockerade över den ’katakombskatolicism’ som rådde i vissa (muslimska) länder. President Sarkozy har tidigare nämnt  ’islam förvisad till grotto’. Men det finns i vissa länder en ’grottkatolicism’ eller en katolicism ’förvisad till katakomberna’. Jag har sagt det och det finns muslimer som beklagar det”, påpekar kardinal Barbarin.  

20091205

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved