In Memoriam

Diakon Erik Kennet Pålsson

*14/12 1944-17/10 2023 †


Foto: Leif Bratt
 
Ett liv vigt till kyrkan

 

 

Diakon Erik Kennet Pålsson, skriftställare och Josefsbroder, föddes 14 dec 1944 i Ljungsgård inte långt från Helsingborg och gick ur tiden 17 oktober 2023 i Stockholm. Närmast anhöriga är makan Karin samt barnen Mikael, Johannes, Elisabet, Josefina, Bernadette och Gabriel med familjer.

Erik Kennet var tidigt en sökare – men också en sökare som fann. I de sena ungdomsåren lät han sig inspireras av Sven Stolpe. Dennes tro och tankegods blev ett av stegen på vägen till den Katolska kyrkan.

Blott nyss fyllda 21 år konverterade han i januari 1966. I februari mottog han konfirmationens sakrament. I april träffade han sin blivande fru Karin under en påskdagslunch hos dominikanerna i Lund. Tycke och kärlek uppstod. Fem månader senare vigde de sig i det katolska kapellet på Råbygatan i Lund. Nio månader senare föddes deras första barn Mikael. Hela händelseförloppet berättar att både Erik Kennet och Karin var beslutsamma karaktärer. Och hade mod. Men detta var bara början på ett liv vigt för kyrkan.

En annan inspiratör för Erik Kennet var den kände kapucinen Padre Pio (som kanoniserades 2002). Denne närmade sig slutet av sitt liv och Kennet befann sig precis i början av sitt vuxna liv. Med den oförvägenhet som kännetecknar Kennet blev det en brevväxling dem emellan. När så sonen Mikael föddes med en höftledsluxation, vilken innebar en betydande risk att pojken inte skulle kunna gå, så bad Kennet Padre Pio om dennes förböner. Mikael fick inte några men.

Biskop Hubertus Brandenburg insåg att diakoner skulle lätta på prästbristen i stiftet. Kyrkoherden i Helsingborg rekommenderade Kennet.  Det första utbildningsmötet för katolska diakoner i Sverige hölls i Vadstena i januari 1979. Kort därefter frågade Biskop Brandenburg om Erik Kennet ville ta hand om stiftets kateketutbildning som direktor för Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN). Erik Kennet tackade ja och familjen flyttade till Stockholm. Den 21 mars 1982 vigdes Erik Kennet till diakon i Vadstena och som sådan tjänstgjorde han i Domkyrkoförsamlingen i 18 år fram till år 2000.

Diakon Erik Kennets skriftställarskap började redan under hans tid i Helsingborg med skriften ”Utsikt över Munkavången – En tillbakablick på Helsingborgs katolska historia”. Under tiden på KPN publicerades sammanlagt över 50 stycken delar om katekesen, Katolsk Tro och Trons Pedagogik. Från och med diakonvigningen skrev och publicerade han ytterligare nio skrifter och böcker. Den sista om Jacques Maritain så sent som 2016. Exempel på andra böcker är boken om Bernadette av Lourdes, boken om Niels Stensen och inte minst boken ”Vägen till Opus Dei – grundaren och verket”. Själva titeln berättar lite om diakon Kennets eleganta sätt att skriva. I Spanien bär många pilgrimsleder mot Santiago de Compostela. Dessa är kända som Caminos, vilket är spanska för väg.  Opus Deis grundare, den helige Josemaria Escrivá de Balaguer (också kanoniserad 2002), skrev en bok som på svenska kort och gott heter ”Vägen”. Opus Deis grundare lyfte den fysiska vägen till den andliga vägen, den egentliga pilgrimsresan, med att välja denna titel. Erik Kennet lyfter den i sin tur till Josemaria Escrivás andliga väg fram till grundandet av Opus Dei och dess fortsatta utveckling.

Men diakon Erik Kennets insatser är än fler. Några av dem bör nämnas.

1988 är Kennet med benäget bistånd från Domkyrkoförsamlingens monsignore Johannes F. Koch instrumentell att få till stånd ”De fem första lördagarnas andakt” i Domkyrkan. Varje första lördag i månaden klockan åtta på morgonen samlades ca 25 troende för rosenkransbön, meditation, bikt och kommunion i Domkyrkan. Diakon Kennet höll i meditationen. Fader Than hörde bikt. Vad vi vet är det förmodligen första gången denna andakt hållits i Sverige.

I juni 1989 fick vi besök av S. Johannes Paulus II. Och samma år föll oväntad den förhatliga muren i Berlin, detta i november.

En familjeförening ”Pro Familia”, verkade under åren 1994-1997. Den höll seminarier, familjeträffar och hade ett nyhetsblad ”Perspektiv”. Diakon Kennet var viktig för denna verksamhet.

Kanske en av de mest anmärkningsvärda insatserna är den som påbörjades 1991. Monsignore Koch tyckte sig ana att det fanns många invandrade katoliker söder om Stockholm vilka ännu inte hade hittat tillbaka. Som historien går fick diakon Kennet uppdraget att grunda en kapellförsamling med rådet att leta i de lokala telefonkatalogerna efter utländska namn (spanska, polska, tyska, …) och sedan ta kontakt. 1994 förvärvades en lokal i Brandbergen från Svenska kyrkan. Församlingen växte och den Heliga Familjens församling bildades år 2000. Och från detta tjänstgjorde Kennet som diakon och "moderator" i denna församling.

Han har också varit mycket aktiv i Tyresö på senare år, i det lokala församlingslivet. Han deltog i inte mindre än fyra halvtimmesprogram i Tyresö radio om vår kyrka och tro. Detta 2016-2018.

Redan 1980 blev Kennet medlem i Sankt Josefs förening, en sammanslutning grundad på 1800-talet för katolska hantverkare. I längre än 40 år var diakon Erik Kennet en vän och en inspiratör för andra bröder i denna förening. Han var en trogen styrelsemedlem från 2012 och var med i sammanträdena fram till 2022. Så sent som dagarna innan Erik Kennets frånfälle talade han om att vilja bli hjälpt till föreningens månadsmöte. Men han kom att gå vidare två dagar dessförinnan.

Efter ett långt och händelserikt liv har diakon Erik Kennet gått ur tiden. Han efterlämnar maka, sex barn och tretton barnbarn. Han efterlämnar också över ett halvt sekel i tjänst för Kyrkan.

Må hans själ träda in i härlighetens ljus.

För Josefsbröderna,

Ulf Silfverling och Mats Waltré

Böcker av Erik Kennet Pålsson:

Utsikt över Munkavången - En tillbakablick på Helsingborgs katolska historia. Minnesskrift vid St Clemens katolska kyrkas 50-årsjubileum. 1978
Katolik i Sverige (med Catharina Bromée) 1983
Leva livet! Om att bli en hel människa Catholica 1986
Bernadette av Lourdes Catholica 1986
Den helige Niels Stensen
Catholica 1988
Vägen till Opus Dei:om grundaren och verket. Catholica 1989
Madame Gyon - en ton från himlen Artos 2010
Enhetens synliga kyrka. En katolik bemöter frikyrkofolket. Catholica 2012
Jaques Maritain:en biografi. Catholica 2016

20231028

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved