Minnesverser i Bondepraktikan över årets firningsdagar

 


Omskuren blev Jesus (1/1), besökt av Konung Knut (13/1),
bad dem hjälpa sig att driva Julen ut.
Marcellus (16/1), Antonius (17/1), Prisca (18/1) och Fabian (20/1),
Agnes (21/1), Vincentius (22/1), de kalla Påwel (25/1) fram.
Där sjunga de alla Gloriam.
 
Är Kyndersmässa (2/2) Blasius (3/2) och Agatha (5/2) Dorothea (6/2) näst.
Då blev Scholastica (10/2) den Jungfru fest.
Valentinus (14/2) han ropte högt så överbrått,
ty Petrus (22/2) och Matthias (24/2) hade Fastlagen nått.
 
Därnäst kom Thor (9/3) och Thomas med sitt långa skägg,
bad Gregorium (12/3) locka barnen utom vägg.
Gertrud (17/3) hon tog då Bengt /= Benedictus/ (21/3) med sig,
och Maria blev hälsad (25/3), det säger jag dig.
 
April bjöd Biskop Ambrosium (4/4) till gäst
till Påska som var en helig Fest.
Tiburtius (14/4) var glad, och Valerius (18/4) sjöng i hast.
Georgius (23/4) och Marcus (25/4) gladdes då med Päder (29/4) /Petrus Martyren, dominikan d. 1252/ fast.
 
Philippus (1/5) fann Korset (3/5) utan omak.
Johannes /ante portamlatinam/ (6/5) sade: nu är de helige bönders dag (12/5).
Då skall man så bjugg /= korn/, svarade Eric (18/5) till.
Jag tror den gode Urbanus (25/5) vill
rådslå med Jungfru Petronill /Petronella/ (31/5).
 
Midsommar (24/6) han kommer glad.
Bonifacius (5/6) giver den stora avlat.
Men Barnabas (11/6) månde det försmå.
Vitus (15/6) och Botolphus (17/6) gjorde likaså.
De ord giver hans makt,
så haver och Päder /Persmässan/ (29/6) sagt.
 
När Maria söker sin fränka Elisabeth (2/7),
då ville Konung Knut (10/7) ej vara förgäten.
Därnäst kommo de tillsamman,
Margareta (20/7) och Magdalena (22/7) med gamman.
Jacob (25/7) sporde råd
av Olof (29/7) Konung god.
 
Päder blev bunden med länkar hårt /"Petri fäng."/ (1/8).
Efter honom kommer Lauritz /Laurentius/ (10/8) snart.
Och då blev Maria därnäst
uti Himmelen vår Herres gäst (15/8).
Och Bartholomeus (24/8) den gode man
Christi tro kungjorde han.
 
Egidius (1/9) han var en abbot väl from.
Maria blev född (8/9) och därnäst Korset kom (14/9).
Och Lambert (17/9) söker fast efter Mattheum (21/9).
Mauritz (22/9) sade med list,
nu kommer snart Michel (29/9) visst.
 
Så kom då Frans (4/10) med S:ta Britta (7/10) fin.
Dionysius (9/10) kallar hem till sin
Calixtus (14/10), men Gallus (16/10) och Lucas Evangelist (18/10)
hava elva tusen jungfrur (21/10) till gäst.
Det förtryter Simon och Judas (28/10) mest.
 
Helgon alle (1/11) komma med mycken glädje
och vilja gåsen med Mårten (11/11) äta.
Brixius Biskop (13/11) skänker vin
och beder till gäst Mariam (21/11) fin /"Marie tempelgång"/.
Clemens (23/11) skänkte Catharinam (25/11)
och den gode Apostel Andream (30/11)
 
Nu kommer Jungfru Barbara (4/12)
och Nicolaus (6/12) med Maria /Immaculata/ (8/12).
Anna (9/12) gör sig glad,
Lucia (13/12) jungfru i samma stad.
Därnäst kom Thomas (21/12), sade: född är Christ (25/12).

Staffan (26/12), hans /menlösa/ barn (28/12), Thomas /biskop av Canterbury/ (29/12) glädjas visst. 

 

(Med tack till Roland Allnert)

 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved