In memoriam:

Wolfgang Waldstein (1928-2023)

Av Roberto de Mattei


 

Begravningen av Wolfgang Waldstein, en framstående rättsfilosof och exemplarisk katolik, som avled den 17 oktober 2023 vid en ålder av 95 år, hölls i S:t Sebastian-kyrkan i Salzburg den 31 oktober 2023.

Greve Wolfgan von Waldstein föddes den 27 augusti 1928 i Hangö, Finland, i en historisk böhmisk familj, vars medlemmar inkluderar Albrecht von Waldstein eller Wallenstein, (1583-1634) den kejserliga armégeneralen som mördades under det trettioåriga kriget, till vilken Friedrich Schiller tillägnade en berömd tragedi. En gren av familjen hade flyttat till Ryssland, men när bolsjevikrevolutionen bröt ut flydde Wolfgangs far, Ludwig Waldstein von Halben, en kompositör av pianoverk och kammarmusik, till Finland där han träffade sin fru, som var av svenskt ursprung. När Sovjetunionen anföll Finland hösten 1939 emigrerade familjen Waldstein till Salzburg, där den unge Wolfgang avslutade sina juridikstudier i Innsbruck under ledning av professor Arnold Herdlitczka (1896-1984). År 1964 blev han professor i romersk rätt vid universitetet i Innsbruck och sedan, från 1965 till sin pensionering 1992, undervisade han i romersk rätt och rättsfilosofi vid universitetet i Salzburg, för vilket han också var rektor från 1968 till 1969. Från 1996 till 1998 var han även professor i Ius Commune vid den juridiska fakulteten vid det påvliga Lateranuniversitetet.

Wolfgang Waldstein är författare till viktiga juridiska studier, bland annat General Theory of the Law (Pontifical Lateran University, Rom 2001), där han ställer Kelsens och den kritiska rationalismens moderna teorier mot Ciceros och de romerska juristernas klassiska teorier. I Essays on Unwritten Law (Cedam, Padua 2002) förklarar han innebörden av den romersk-klassiska rätten, som inte bygger på definitiva språkliga satser, utan som konkret följer verkligheten i dess tillblivelse. Lika viktig är volymen Written in the Heart. Natural law as the foundation of a human society (Giapichelli, Turin 2014), med ett förord av Maria Pia Baccari Vari. Den första tyska utgåvan, från 2010, citerades flera gånger av Benedikt XVI i samband med hans tal till det tyska parlamentet den 22 september 2011.

Ett ämne som låg honom varmt om hjärtat var den så kallade "hjärndöden". År 2007, när jag var vice ordförande för CNR (Nationella forskningsrådet), publicerade jag en bok med titeln Finis Vitae - Is Brain Death Still Life? (CNR-Rubbettino, 2007), där jag tillsammans med texter av andra läkare och jurister samlade tal av tre framstående medlemmar av Academy for Life: Robert Spaemann, Josef Seifert och Wolfgang Waldstein själv, som i sin essä visar hur varje människa, fram till dess att de slutliga kardiorespiratoriska tecknen upphör, måste betraktas som en levande person i alla avseenden och syften.

Greve Waldstein var medlem i den andliga gemenskapen Herz Jesu Gemeinschaft, som grundades av filosofen Dietrich von Hildebrand och senare slogs samman med Kristus Konungens Institut. Omedelbart efter sammanslagningen med institutet utnämndes han till generalguvernör för denna sammanslutning på livstid. Msgr Michael Schmitz från Kristus Konungens Institut, kom väl ihåg, "hans djupa kärlek till sanningen, hans stora rättsvetenskapliga, filosofiska och teologiska kunskap, liksom genom hans exempel på absolut mänsklig integritet, vänlig kärlek till grannen, stor viljestyrka och djup oskyldig tro. Han och hans kära hustru Maria Theresa, 'Esi' Waldstein (1930-2017), som växte så nära alla våra hjärtan, är oförglömliga för oss som ett gift par som alltid bevarade den första kärlekens och äktenskapliga tillgivenhetens glans och generöst delade denna glans med andra, inklusive dem i andlig och materiell nöd".

Sedan 1970-talet har Waldstein förespråkat bevarandet av den traditionella romerska mässan med en bok i form av ett öppet brev till den österrikiska biskopskonferensen, Hirtensorge und Liturgiereform. Eine Dokumentation (Schaan/Liechtenstein, Stiftung 1977). Han var en av de första 790 000 undertecknarna av Filial Supplication to Pope Francis on the Future of the Family som överlämnades till statssekretariatet den 29 september 2015 och av Declaration of Fidelity to the Church's unchanging teaching on marriage and its unbroken discipline som spreds den 27 september 2016 av en grupp bestående av 80 katolska personligheter, inklusive kardinaler, biskopar, präster, forskare, föreningsledare och representanter från det civila samhället.

Jag träffade Wolfgang Waldstein i början av 1990-talet och var alltid förbunden med honom genom en kär vänskap. Vi delade en kärlek till bergen i Val Badia, dit han åkte varje år på sommaren med sin fru till det vackra hus de hade i den lilla byn La Valle. Jag minns fortfarande att vi klättrade tillsammans till Sasso di Santa Croce, 2900 meter över havet, med start på natten och toppbesök i gryningen. Det var augusti 1994, han var 20 år äldre än jag, men hans tempo som bergsklättrare var snabbare och mer självsäkert än mitt. De intellektuella utbytena med honom var många och alltid givande. År 2010 deltog han i en av Lepanto-stiftelsens pilgrimsresor till den heliga Turinsvepningen, som han ägnade en värdefull studie (Neueste Erkenntnisse über das Turiner Grabtuch, Christiana Verlag, 2010).

Wolfgang Waldstein var för mig ett exempel på kärlek till sanningen, intensiv katolsk tro och djup moralisk rättrådighet. Hans bortgång inträffade på festdagen för den heliga Margareta Maria Alacoque, aposteln för Jesu Heliga Hjärta, vilket mer betydelsefullt tecken kunde finnas för ledaren för den andliga gemenskapen i Jesu Heliga Hjärta?

Från Rorate Caeli med benäget tillstånd

20231118

Övers. Red.

 
 

 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved