Avskedade biskop Strickland ledde rosenkransbön
utanför USA:s biskopskonferens

Framträdandet skedde bara tre dagar efter att påven Franciskus avsatt den 65-årige prelaten som biskop för stiftet Tyler i Texas.

Av Joe Bukuras

 

 Biskop Joseph Strickland, som avsattes som ledare för stiftet Tyler, Texas, av påven Franciskus den 11 november, leder rosenkransen utanför platsen för de amerikanska biskoparnas höstmöte i Baltimore den 14 november.  (Foto: Shannon Mullen / CNA)

(NCRegister) Biskop Joseph Strickland deltog inte tillsammans med sina amerikanska biskopskollegor i den årliga höstkonferenses på tisdagen, men han var inte långt borta och ledde rosenkransbönen för några dussin personer utanför hotellet där biskopsmötet ägde rum utan honom.

"Jag tänkte att eftersom jag är i stan och inte behövde gå på mötet, skulle jag bara komma hit och be", sade biskop Strickland till CNA i en kort intervju.

Biskop Stricklands framträdande kom bara tre dagar efter att påven Franciskus avskedade den 65-årige prelaten som biskop för stiftet Tyler, Texas.

Biskop Strickland är dock fortfarande amerikansk biskop och det finns inget i stadgarna för den amerikanska katolska biskopskonferensen (USCCB) som skulle hindra honom från att delta i denna veckas samling.

I en fem minuter lång intervju utanför hotellet hävdade biskop Strickland att den påvlige nuntien i USA, kardinal Christophe Pierre, bett honom att inte delta. Kardinal Pierre, som talade till biskoparna på tisdagsmorgonen, avböjde CNA:s intervjuförfrågan på tisdagen.

Biskop Strickland dök ändå upp utanför mötet, eftersom han "redan hade planer på att vara här". Han berättade för CNA att han också hade åtagit sig att leda en rosenkransbön utanför mötet. Han har lett en rosenkransbön utanför USCCB:s möte även under tidigare år.

Biskop Strickland ledde rosenkransen på knä. En man som stod på knä och bad i närheten höll upp en skylt med texten "Vi älskar biskop Strickland".

"Idag är en dag för att leva [för] Herren mer fullständigt. Och det är vad vi är kallade att göra. Och det är vad jag vill uppmuntra biskoparna att fortsätta fokusera på. Jag måste, varje dag när jag vaknar, komma ihåg, vad handlar det här om? Det handlar om att följa Jesus Kristus",

sade biskop Strickland till CNA.

"Och idag är en ny dag att följa honom med glädje och hopp. Hans ljus är lika starkt som någonsin. Vi behöver alla komma ihåg det, och särskilt mina biskopsbröder",

sade han.

Biskop Strickland sa att han kanske kommer att delta i framtida USCCB-möten, men att han tyckte att det var bäst att inte göra det i år, och förklarade: "Jag ville inte vara en distraktion."

Varför avskedades biskop Strickland?

Biskop Strickland berättade för CNA att när han underrättades om sin avsättning fick han ett e-postmeddelande "med en bilaga till brevet som sa att den helige Fadern hade ... befriat mig från ansvaret som biskop i Tyler."

Biskop Stricklands avsättning den 11 november följde på en formell utredning av honom och hans stift som påven Franciskus beordrat och som ägde rum i juni.

En officiell rapport om denna undersökning publicerades aldrig, och Vatikanen har inte heller avslöjat varför biskop Strickland avsattes från sitt ämbete.

"Jag kan verkligen inte se någon annan anledning än att jag har hotat några av makthavarna med evangeliets sanning",

sade biskop Strickland i en intervju med LifeSiteNews efter att han avsatts.

Biskop Strickland hade varit biskop i Tyler sedan 2012 och har varit mycket frispråkig i vissa katolska samhällsfrågor, som abort och genusideologi. Den eldfängda biskopen har fått en betydande följarskara på sociala medier, där han har rasat mot de politiska agendorna hos valda tjänstemän som uppenbart ignorerar de oföddas helighet.

Kardinal Daniel DiNardo från ärkestiftet Galveston-Houston, där Tyler är ett suffragantstift, sade efter att biskop Strickland avsatts att utredningen fokuserade på "alla aspekter av styrning och ledarskap" i stiftet, vilket i slutändan ledde till en rekommendation till påven Franciskus att "biskop Stricklands fortsatta ämbete inte var hållbart".

När biskop Strickland talade med CNA gav han inga detaljer om vilka administrativa frågor som kan ha bidragit till att han avsattes.

"Ja, det finns anklagelser, men vi hade biskopens överklagande som omfattade 3,1 miljoner dollar, större än någonsin i stiftets historia", sa han.

Biskop Strickland framhöll också antalet seminarister - 21 - som nu är under utbildning, samt "ett presbyterium med fina präster".

"Så ja, man kan komma med anklagelser om vad som helst. Men jag tror att om man bara tittar på stiftets historia så har det vuxit. Människor flyttar in. Det är en bra plats. Det är inte perfekt. Det är inte himmelriket, men stiftet är i god form", sade han.

På frågan om det fanns några skäl till att han avsattes svarade biskop Strickland att kardinal Pierre hade gett "verbala skäl" som var "ganska omfattande", varav ett var att han var alltför frispråkig.

Ett anmärkningsvärt exempel är en tweet från den 12 maj där han antydde att påven Franciskus "underminerade kyrkans skatt av tro (depositum fidei)".

"Det fanns saker som, ja, det gjorde jag. Jag har ställt många frågor. Jag har gjort mitt bästa för att skydda tron. Och, du vet, jag känner samma engagemang", sa han.

"Vissa säger att jag kanske har talat för mycket, men hur kan vi tala för mycket för Kristi sanning? Det är en skatt. Det är ett vackert ljus som världen desperat behöver."

Ett annat skäl han fick var "det faktum att jag inte stängde ner den latinska mässan i mitt stift eftersom jag kände att jag som herde inte kunde göra det", sade han och hänvisade till de restriktioner som påven Franciskus införde för den gamla liturgin i sitt motu proprio Traditionis Custodes från juli 2021.

Biskop Strickland sade att dokumentet "inte var riktigt tydligt" och kunde diskuteras, men tillade att "många biskopar inte har stängt ner den latinska mässan i sina stift".

I slutändan var hans avlägsnande resultatet av "en ackumulering av saker", sade han och tillade att han är "engagerad i Jesus Kristus" och älskar kyrkan.

"Jag älskar varje aspekt av kyrkan, men jag tror att vi alla är överens om att kyrkan behöver bli starkare i Kristus, och det är vad jag har uppmuntrat genom allt detta. Min bön är att varje biskop, varje trogen katolik, kan dras närmare Kristi Heliga Hjärta."

CNANation och NCRegister

November 14, 2023

Övers. Red.


 

 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved