Pier Damiani:
Låt oss älska Kristi kors

 


Mina bröder! Hur dyrbart och underbart är inte korsets tecken, som slår ner de hög­modiga och tillsammans med dem även högmodets upphovsman, och som lyfter upp dem som kämpar för Kristus, så att de når fram till härlighetens seger. "Se den­ne", säger Symeon, "skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel” [Luk. 2: 34]. Dyr­bart är korsets tecken, men måtte vi bära det i hjärtat såsom vi bär det på pan­nan. Den har i sanning korsets tecken intryckt i sitt hjärta som älskar den Kristus som upphängdes på korset och som bevarar honom där med hjärtats hela kärlek.

Det finns de som är fiender till Kristi kors. "De lever så att de slutar i fördärvet, de har sin ära i sina egna förvillelser, dessa som bara tänker på det jordiska” [Fil. 3: 18-19]. Det finns även de som är vänner till Kristi kors, nämligen de som har himme­len som sitt hemland [jfr Fil. 3: 20]. Den som inte har det livgivande korsets märke skall vid den fruktansvärda domen ställas på den vänstra sidan [jfr Matt. 25: 33]. […]

Låt oss alltså, mina älskade bröder, älska Kristus, låt oss älska korset och må var och en av oss med all makt bemöda sig om att undertrycka den onda viljan. Låt oss bära en bild av detta livets tecken inte blott på vår köttliga panna utan framför allt gömma det i vårt inres kyska och nyktra vilja. Då uppfyller vi brudgummens upp­maning till bruden i Höga visan: "Ha mig", säger han, "såsom en signetring vid ditt hjärta, såsom en signetring på din arm”[H.V. 8:6]. Hjärtat är det ju som tänker, armen som handlar. Den har alltså Kristus fäst vid sitt hjärta – likt en signetring – som älskar honom innerligt, som brinnande söker honom, som i sitt betryck ropar efter honom, som framhärdar i sin längtan efter honom.

Den har i sanning Kristus fäst vid sin arm som även i det yttre håller fast vid hans bud och som i sin handling uppenbarar honom, som han har dold i sitt hjärta. […]Må  man alltså ha Kristus i hjärtat, må man också ha honom, såsom en signet­ring, i handlingen, så att den levande åminnelsen av honom alltid tyglar det onda som vill smyga in i våra tankar och så att våra yttre handlingar tydligt framställer den Korsfästes märke.

(Sermo 39, 10-11: CCCM 57, 247-248)

Översättning från orginalspråk: Alf Härdelin

Katobs.se med exklusiva rättigheter

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved