Påve Franciskus om medieintervjuerna:
"Ett sätt att kommunicera mitt ämbete"

Den Helige Fadern har antagit ett mycket personligt
förhållningssätt till kommunikation. 

 

Påve Franciskus under en intervju med Nora O'Donnell för CBS News.
(foto: Adam Verdugo / CBS News )

av Matthew Bunson

(NCRegister) Under de senaste månaderna har påven Franciskus gjort en mängd intervjuer med sekulära och katolska medier, flera böcker om påven har släppts och påven har även gett ut en memoarbok med titeln Life, My Story Through History. Påvens medieblitz - inklusive hans nyligen sända intervju med CBS' 60 Minutes - är en del av ett konsekvent mönster hos de moderna påvarna när det gäller att använda sig av social kommunikation och medier. Påven Franciskus är dock unik i sin medvetna och aggressiva användning av intervjuer för TV, radio, tidningar och tidskrifter. Intervjuerna och publikationerna är så vanliga att de onekligen är en del av en medveten personlig kommunikationsstrategi som är kopplad till hans bredare ledarstil och hans reformprogram för kyrkan.

Intervjuerna och publikationerna är så vanliga att de onekligen är en del av en medveten personlig kommunikationsstrategi som är kopplad till hans bredare ledarstil och hans reformprogram för kyrkan.

Påvar och den sekulära pressen
Under större delen av kyrkans historia var påvarna viktiga men avlägsna personer, även för vanliga katoliker över hela världen. Detta började naturligtvis förändras i och med framväxten av moderna medier. Den salige påven Pius IX var den förste påven som fotograferades 1862, och Leo XIII är den förste påven som filmades av en filmkamera 1896 och vars röst spelades in. Fyra år tidigare blev Leo den förste påven att ge en intervju till en sekulär journalist, Caroline Rémy de Guebhard, som skrev under pseudonymen Séverine. Intervjun publicerades i Le Figaro och väckte en del uppståndelse, om inte annat så för att journalisten var en känd socialist och ateist.

I enlighet med sitt aggiornamento-program och det andra vatikankonciliets uppmaning att använda alla kommunikationsmedel för kyrkans bästa, fattade påven Johannes XXIII 1959 det avgörande beslutet att göra en intervju med den sekulära italienska tidningen Corriere della Sera. Han valde en sekulär tidning just för att nå utanför den katolska världen.

Corriere della Sera var återigen den tidning som valdes 1965 när påven Paulus VI - som var på väg att avsluta Andra Vatikankonciliet - talade med den italienske vatikanisten Alberto Cavallari om trons kris i världen. Paulus VI figurerade senare i en sedan länge bortglömd New York Times-profil från april 1977, "A Day in the Life of the Pope", som följde det fullspäckade schemat för den redan sköra 79-årige påven, som skulle dö året därpå.

Påven Johannes Paulus II förde arvet från den påvliga medieverksamheten vidare på ett betydelsefullt men mycket specifikt sätt under sitt 25-åriga pontifikat. Han gav intervjuer då och då (t.ex. till La Stampa 1993), godkände det som anses vara den största påvebiografin genom tiderna, George Weigels Witness to Hope, och samarbetade med den italienske journalisten Vittorio Messori om boken Crossing the Threshold of Hope från 1994, som var resultatet av en misslyckad idé om att göra en TV-intervju för att markera 15-årsjubileet av hans påvedöme. Boken blev en stor bestseller och översattes till 40 språk.

Han döpte också den påvliga presskonferensen under flygningen och gjorde enorma framsteg i utvecklingen av Vatikanens kommunikationsbyrå och det påvliga rådet för social kommunikation, det som nu är Dikasteriet för kommunikation. Men Johannes Paulus II förlitade sig mindre på intervjuer med sekulära medier och mer på sina exempellösa globala resor till 129 länder, där han talade direkt till de troende och till medierna. Han formade den allmänna opinionen med hjälp av bildernas makt och sin imponerande närvaro både som kyrkans ledare och som statschef.

Påven Benedictus XVI - som alltid varit en blyg och lärd person - förstod ändå mediernas makt. Han myntade begreppet "digital kontinent" som en ny miljö för evangelisation, men hans utflykter i media var centrerade till boklånga intervjuer, särskilt med Peter Seewald, och de påvliga pressmeddelandena under flygningar, som i sig inte var helt okontroversiella.

Franciskus talar för sig själv
Påven Franciskus ärvde en välutvecklad kommunikationsstruktur, men han föredrog redan från början av sitt pontifikat att göra kontakten med sekulära medier till sin personliga angelägenhet. Franciskus använder sekulära intervjuer - varvat med intervjuer med uppfattat vänligt inställda katolska medier - som en central del av sin påvliga kommunikationsstrategi. Han talar för sig själv och sällan genom det filter som Vatikanens kommunikationsapparat utgör.

Det uppskattas att han under det senaste decenniet har gett långt över 100 intervjuer eller presskonferenser, de flesta av dem till sekulära publikationer. Hans stil i intervjuerna är jordnära och grov, fylld av maximer och kärnfulla fraser och en lättjefull inställning till teologisk exakthet. Det har gjort honom extremt citatvänlig och populär bland intervjuarna, men tillvägagångssättet är inte riskfritt. Hans spontana kommentarer kan skapa utmaningar för honom själv och för Vatikanens kommunikation. Förvirring rådde t.ex. om vad Franciskus skulle ha sagt om helvetets existens i sina intervjuer med den framlidne italienske ateisten och redaktören för La Repubblica, Eugenio Scalfari, som rekonstruerade samtalen med påven helt ur minnet.

Vatikanen har vid flera andra tillfällen tvingats komma med förtydliganden efter intervjuerna. Nyligen gjorde han ukrainarna upprörda genom att föreslå att Ukraina skulle hissa den "vita flaggan" och förhandla fram en uppgörelse med de ryska inkräktarna. Vatikanen försökte klargöra vad Franciskus menade, men skadan var redan skedd.

Detta är dock risker som han är villig att ta. I förordet till intervjuboken Now Ask Your Questions från 2021 säger Franciskus att intervjuer för honom är en dialog, inte en lektion, att han inte förbereder sig för dem och att han inte vill titta på frågorna i förväg. Han vet att han kan komma att misstolkas, men han är fast besluten att det är vägen framåt för honom. "Allt jag gör har ett pastoralt värde, på ett eller annat sätt", skriver han. "Om jag inte litade på detta skulle jag inte tillåta intervjuer: För mig är det tydligt. Det är ett sätt att kommunicera min tjänst."

Och den direkta personliga kommunikationsstilen har en större struktur och avsikt än vad som kanske framgår vid första anblicken. Den gör det möjligt för honom att forma budskapet på ett mycket direkt sätt, särskilt nu när han anser att det är ett kritiskt vägskäl för hans arv och hans vision om en synodal kyrka och när motståndet verkar särskilt tydligt.

Detta för oss till hans intervju den 19 maj med CBS-programmet 60 Minutes (mer av intervjun kommer att sändas i en specialsändning på bästa sändningstid på måndag, kl. 22.00, ET, på CBS och Paramount+). Intervjun är ett klassiskt exempel på den kommunikationsstrategi som används. En inställsam reporter, i det här fallet Norah O'Donnell, ställer frågor som inte utmanar och inte är så hårda, vilket ger honom möjlighet att ge en skarp tillrättavisning till dem som han anser är gisslan i ideologier och motarbetar hans reformprojekt.

"Du använder adjektivet 'konservativ'", säger han. "Det vill säga, en konservativ är en person som håller fast vid något och inte vill se något annat. Det är en självmordsattityd."

...påven förstår säkert att CBS ger honom en mycket stor plattform och en möjlighet att tala direkt och skarpt till den amerikanska publiken.

I likhet med flera andra kritiska uttalanden om så kallade konservativa kritiker i USA blev påven Franciskus kommentarer virala, och påven förstår säkert att CBS ger honom en mycket stor plattform och en möjlighet att tala direkt och tillspetsat till den amerikanska publiken.

Han gjorde också det mesta av O'Donnells mjuka frågor om ämnen som den helige fadern har betonat under hela sitt pontifikat: invandring, fred, att vara en välkomnande kyrka för syndare och hans egna påståenden om kontinuitet med sina föregångare. Alla dessa frågor ställs på sin spets i två böcker som publicerats nästan samtidigt i år - hans självbiografi och hans reflektioner över valet av honom själv och hans föregångare, påven Benedikt. I den första boken berättar han om sitt liv genom de stora händelserna under 1900-talet. Längs vägen ger han värdefulla inblickar i sin barndom, prästvigning och tjänstgöring som biskop, ärkebiskop och kardinal. Men varje kapitel kopplar också hans liv och hans erfarenheter direkt till viktiga delar av hans program - invandring, kampideologier, broderskap och motstånd mot hans reformer.

I den andra, intervjuboken El Sucesor: Mis Recuerdos de Benedicto XVI (Efterträdaren: Mina minnen av Benedictus XVI) med den spanske journalisten Javier Martínez-Brocal avslöjar detaljer ur Franciskus perspektiv om den konklav som valde påven Benedictus och hans relation till den avlidne påven. Han skapar opinion om de konklaver som föregått honom men avvärjer också kritik om att han på något sätt skulle söka bryta kontinuiteten med sina föregångare.

Även om hans stil kan verka lös, är intervjuerna inte slumpmässiga, inte heller de poänger han gör. Och även om Franciskus kan verka repetitiv - som när han ofta använder sig av vad han på italienska beskriver som indietrismo, vilket på engelska översätts till "bakåtsträvande" eller "att se bakåt" - så gör han samma poäng på olika plattformar, språk och inför olika målgrupper. Det är en strategisk positionering för att maximera sitt budskap.

Han står otvivelaktigt i kontinuitet med de moderna påvarna i sin öppenhet gentemot medierna, men han saknar motstycke i sitt sätt att gå tillväga.

Franciskus har gått sin egen väg när det gäller kommunikation och styrning. Han försöker forma hur omvärlden uppfattar honom, hur hans reformer tas emot och genomförs och hur permanent hans program för kyrkan kommer att bli. Han står otvivelaktigt i kontinuitet med de moderna påvarna i sin öppenhet gentemot medierna, men han saknar motstycke i sitt sätt att gå tillväga. Hur effektiv denna strategi visar sig vara på lång sikt kommer i hög grad att bero på hans efterträdare men också, ironiskt nog, på just de medier - katolska och sekulära - som han har försökt att påverka.

Övers. Red.

20240521

Matthew Bunson är vice vd och redaktionell chef för EWTN News. Under de senaste 20 åren har Dr. Bunson varit aktiv inom katolsk social kommunikation och utbildning, bland annat genom att skriva, redigera och undervisa i en rad olika ämnen som rör kyrkans historia, påvedömet, helgonen och katolsk kultur. Han är senior fellow vid St Paul Center for Biblical Theology och författare eller medförfattare till över 50 böcker, bl.a: The Encyclopedia of Catholic History, The Pope Encyclopedia, Vi har en påve! Benedict XVI, The Saints Encyclopedia och bästsäljande biografier om St Damien of Molokai och St Kateri Tekakwitha.

Se även: About Catholic news and truth. Talk with Dr Matthew Bunson.

         
                             

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved