Katolsk TV - något för Sverige?

 

Under en hel vecka följde redaktören EWTN:s TV-inspelningar i domkyrkans lokaler. Vad är då denna kanal och hur kommer det sig att den kommer till Sverige?

EWTN - en apostolisk idé

När Eternal Word Television Network (EWTN) startade sin verksamhet 1981, trodde få att det fanns ett verkligt behov av en katolsk TV-kanal. Nu, efter 26 år, har EWTN utvecklats till att vara den största katolska TV-producenten i världen. Den sänder 24 timmar om dagen till mer än 130 miljoner hushåll i 140 länder över mer än 4800 kabelTV-nät, via Internet och satellit. Dessutom tillkommer radiosändningar och distribution via kasettband och dvd.

Mother AngelicaI tidigt 60-tal, fullföljde Moder M. Angelica, en klarissa, ett löfte hon avgivit till vår Herre och grundade Our Lady of Angels Monastery i Irondale, Alabama. Hon upptäckte tidigt sin kateketiska gåva och började skriva "småskrifter", korta instruktiva texter i olika teman. Dessa skrifter blev snart så populära, att ordenssystrarna började trycka och distribuera dem i allt större upplagor.

Det dröjde inte länge förrän Moder Angelica fick förfrågningar om olika framträdanden. Hon gjorde en serie videoinspelningar för en lokal TV-station i Birmingham. Utan varje kännedom om teknik och modern kommunikation, men förvissad om möjligheterna att på detta sätt nå flera, lät moder Angelica nu bygga en liten TV-studio i klostret i Irondale. Detta är idag EWTN:s huvudsäte. Det som 24 år tidigare började som en garagestudio är idag ett utvecklat högteknologiskt audiovisuellt komplex, helt finansierat av donationer från individer och grupper. Klostret besöks av tusentals pilgrimer varje år.

Programmen är mestadels instruktiva. Det handlar om att i intervjuer, "pratshower" och föredrag belysa katolsk tro och idévärld. Till detta kommer dokumentärer, dagliga gudstjänster som Rosenkransen, och man kan också på ett mycket instruktivt sätt se hur den heliga mässan firas. Under påvens resor brukar EWTN ha en mycket intensiv bevakning, med direktsändningar och studiosamtal. Dessa evenemang är de tyngsta i budgeten.

Då kanalen inte har någon som helst reklamfinansiering så finns det bara en utgiftsbudget. Inkomsterna får man uteslutande genom donationer, som kan komma eller inte komma. Detta gör personalen stundtals mycket nervös, när man bara ser kostnader, men inga intäkter. Men för Moder Angelica är detta inget konstigt - men full förtröstan att Gud förser oss med vad vi behöver har hon lyckats leda projekt efter projekt i hamn.

EWTN har också en hemsida, med en rad olika tjänster. Man kan bland annat ställa frågor till en imponerande samling experter inom olika områden. Dokumentbiblioteket är omfattande.

Ett tecken på moder Angelicas okonventionella syn på världsliga saker är att man inte vet hur många som anlitar hemsidan, inte heller de exakta tittartalen för de olika programmen. Hon har nämligen förbjudit alla typer av enkäter och loggar (1). Det räcker om en eller två ser dem, säger moder Angelica, hon vill inte att viljan att göra något gott ska bero på resultatet. "Om Gud öppnar en dörr ska vi gå igenom den", brukar hon säga.

Idag är Moder Angelica gammal och svag, efter två hjärnblödningar. Men hennes uppskattade pratshower sänds varje vecka i repris. De är mycket underhållande. Speciellt roligt är det att se hur hon från första stunden ser ut att totalt förlora tråden, när hon går in på första bästa sidospår. Men med ett par skämt och ett underfundigt leende så landar ändå programmet där det ska, och man har fått både livsvisdom och uppbyggelse utan att man ens märkte det.

Varför Skandinavien?

EWTN är ett amerikansk fenomen. Man sänder mycket till Latinamerika, men utan tvekan har programpresentationen en mycket amerikansk prägel. En strävan är därför att försöka skapa lokala program, som sänds i respektive länder. Europachefen Ian Murray har under ett par år försökt sondera möjligheterna att komma in i de nordiska kabelTV-bolagens utbud. Han ser Sverige som ett pilotprojekt för att kanalen skall kunna få insteg i flera europeiska länder, så de får tillgång till både det globala utbudet och lokalt anpassade program. Den amerikanska utforming skulle på detta sätt ersättas av ett mera europeiskt passande ramverk. Även innehållet blir lite annorlunda, beroende på vilka länder man vänder sig till.

Foto: katobs.se Ian Murray, EWTN:s Europasamordnare, vid Jarlabankes kristna runsten i Täby.

De inspelningar som nu gjorts har förberetts under nästan två års tid. I första hand har det handlat om att skapa kontakter och nätverk, för att hitta lämpliga personer att intervjua. Urvalet av personer har helt skötts av EWTN, efter deras egna efterforskningar. Dels har man velat finna katoliker som kan skildra den katolska trons ställning i Sverige just nu, dels hitta individer som på olika sätt kan berätta om sin väg till kyrkan.

Praktiskt så innebär inspelningar också en logistisk utmaning. Genom domprost msgr Marian Jancarz´ välvilja så uppläts konferenslokalerna i den gamla Pauliska malmgården invid katolska domkyrkan till inspelningar. TV-teamet inhyrdes från Holland. Hela detta team arbetar för S. Jeankommuniteten, som vi tidigare skrivit om. Tekniker och filmare arbetar som volontärer, dvs de får knappast mer än mat och husrum. Ändå sker arbetet fullt professionellt. De kommer från många länder; i teamet fanns ungdomar från Holland, Italien, Frankrike och Tyskland.

Under veckan spelades inte mindre än sexton program in, alla på engelska. Det handlade i huvudsak om två olika program. Dels "My Journey Home" en serie som går varje måndag. Den dynamiske programledaren Marcus Grodi (intervju kommer snart med honom) lockar varsamt fram berättelser ur sina intervjuobjekt. Vad gjorde att de fann tron? Hur upplevde de själva sin väg till kyrkan?. Dessutom "Round Table Discussion" om olika teman. Tre personer samtalar här lugnt med varandra och ämnet belyses på så sätt från olika håll.

Foto: katobs.se
Professor Alf Härdelin signerar sin doktorsavhandling för programledaren Marcus Grodi

Inga program förbereds genom manus. Samtalen är spontana och det finns inte ens en agenda som exakt beskriver frågeställningarna. Ändå blir man förvånad hur mycket som kommer fram och ofta under otvungna former.

Under veckan anlände således en rad kända och okända personer från hela landet till Stockholm för att delta inspelningarna. En del profiler saknades överraskande, men å andra sidan framträdde andra som knappast tidigare uppträtt offentligt. Även biskop Arborelius deltog. Domkyrkorådets sammanträdesrum blev kontrollrum och den sal som tidigare använts bland annat till sovsal för Sankt Eriks skolas pojkar, var nu TV-studio. Teamet arbetade vant och snabbt, och man märkte den solida studiovanan hos programledaren, som höll tiderna på sekunden utan att en enda gång avbryta sina intervjuobjekt.

Foto: katobs.se
Thomas Fredestad under inspelning

Programmen skall bearbetas och de kommer börja sändas först om ett år. Å andra sidan kommer flera av dem att sändas många gånger, och de går ut till 140 länder. I en del länder (Filippinerna, Mexico...) finns kanalen på varje hotellrum.

Ändå har intresset här varit minst sagt svalt från våra stora kabelTV-bolag. Man svarar bland annat med att "vi har ju redan en kristen kanal", och kan då mena en evangelikal, kommersiell produkt av typen "God Channel".

För det intellektuella klimatet i vårt nordliga land skulle detta katolska inslag betyda en hel del. Argument och tankar, som annars har mycket svårt att få insteg i den svenska samhällsdebatten, kunde i denna satsning presenteras på ett lugnt och sakligt sätt, utan avbrytande studioreportrar eller avståndstagande kulturredaktörer.

Nog skulle EWTN hitta en betydligt större målgrupp än fåtalet katoliker i vårt land. Men för att detta ska ske så krävs det insatser från många frivilliga - inte minst opinionsbildare.

US

20080512

Bildspel från inspelningarna

EWTN:s TV-sändningar kan följas via Internet på www.ewtn.com. Gå till Television/LiveTV-English och välj ett alternativ.
 

(1) Men KATOLSK OBSERVATÖR har fallit för en av de mänskliga svagheterna - nyfikenheten - och kollat: ewtn.com har 276 000 besök varje dag.

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved