Redaktion

 

 

Ägare: Föreningen KATOLSK OBSERVATÖR

Redaktör och ansvarig utgivare:
Ulf Silfverling

Redaktionskommitté: Ulf Silfverling, Natasja Hovén, Benkt Stolpe, Didrik Wangel, fdr Otto Michael Schneider.

Översättningar: Natasja Hovén (NH), Per Paul Ekström (PE), Benkt Stolpe (BS), Didrik Wangel (DW)

KATOLSK OBSERVATÖR saknar varje form av formell koppling till Stockholms katolska stift. Det handlar helt om ett enskilt initiativ. Det som här framförs är frukten av vad redaktionen finner vara lämpligt att förmedla. För officiella kyrkliga uttalanden och kungörelser hänvisas till www.katolskakyrkan.se och biskopsämbetets presstjänst.

Tidskrift: ISSN: 0345-6129
E-tidskrift: ISSN 2001-4740

 

 

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved