TEMA: BENEDIKT XVI
   

   

Påven i Bayern

Bön vid die Mariensäule
Predikan i München Trade Fair Center den 10 september
Bilder (pdf)
Altötting: Bayerns hjärta
Predikan i Altötting den 11 september
Vesper i Altötting den 11 september
Bildspel från vallfärden till Altötting
Bildspel från Marktl
Bildspel från Regensburg
Föreläsning vid universitetet i Regensburg den 12 september
Invigning av orgel i Regensburg
Bildspel från Freising
Korta utdrag ur påvens tal i Bayern

   

Bayern har det äldsta
krucifixet i naturlig storlek

Sensationellt resultat av en vetenskaplig undersökning: Enghausen-korset från år 890-900.

Vid påve Benedikt XVI:s gudstjänst på fältet vid Neue Messe i München visades det äldsta krucifixet i levande storlek i världen upp över den helige Faderns plats. Följande pressmeddelande informerar om korsets restaurering och det nya fastställandet av dess ålder. Till artikeln

   
.............................................................................................................................................
   

Påven i unik TV-intervju

Påven mötte den 5 augusti ett antal journalister som helt fritt fick ställa sina frågor. Programmet sändes i Bayerischer Rundfunk (ARD), ZDF, Deutsche Welle och Vatikanradion. och har väckt stor uppmärksamhet. "När man är ung är man generös, men inför risken att lova något för hela livet, vare sig det gäller att bli präst eller att gifta sig, blir man rädd. Världen förändras dramatiskt. Hur kan jag nu förutse hela mitt liv och allt som skall hända i framtiden? Skulle inte ett definitivt beslut binda min frihet och beröva mig min handlingsfrihet? Man måste återuppväcka modet att våga fatta definitiva beslut, som i själva verket är de enda beslut som hjälper en att växa, att göra framsteg och uppnå något i livet, de enda som inte förstör friheten utan ger en rätt riktning. Jag skulle gärna vilja förmedla att man måste ta denna risk, våga hoppa ut i det definitiva, för det är att ta emot livet helt och fullt", sade han bland annat.Läs artikeln

   

   
.............................................................................................................................................
   

Benedikt XVI i Polen:


Extra: Benedikt XVI i Polen

Påvens enkelhet och evangeliska anda

Till artikeln

Inte alla deltog i hetsen mot påven

Till artikeln

"Som en son av det tyska folket kunde jag inte låta bli att komma hit"


Till artikeln

 

   
.............................................................................................................................................
   

Påven om påven

(katobs.se) Påven Benedikt XVI uppmärksammade årsdagen av sin föregångares död, genom att på Petersplatsen kommentera hans gärning. Detta skedde dels under en bönevigilia på söndagen, då han också talade polska, och dels på måndagen. Till artikeln

 

Påven svarar ungdomar

ROM den 10 april (ur Vatikanens hemsida) Torsdagen den 6 april tog påven emot ungdomar från Rom och Latium på Petersplatsen som en förberedelse för den 21:a världsungdomsdagen som detta år hölls i alla stiften på palmsöndagen. Under detta möte fick fem ungdomar tillfälle att ställa frågor till påven. De handlade om Guds ord, kärlekslivet och äktenskapet, utmaningar som möter dagens ungdom, det vigda livet, förhållandet mellan tro och vetenskap. Här följer dialogen mellan Benedikt XVI och ungdomarna. Till artikeln

   
.............................................................................................................................................
   

Om arbetet att
återupprätta sanningen

(katobs.se) Tio månader har gått sedan Joseph Ratzinger blev vald till påve. Är det möjligt att urskilja en klar och sammanhängande linje i hans ämbetsutövning? På denna fråga svarar Vatikankännaren Sandro Magister i en färsk krönika. "Det verkar som om framhållandet av sanningens överhöghet över allt annat är den linje som Benedikt XVI, den förste påve som samtidigt är teolog, har varit angelägen att följa alltsedan början av sitt tillträde som påve" menar krönikören efter att ha gått igenom påvens uttalanden. Artikeln inleds med en genomgång av de överraskande få kardinaler som utsågs på Petrusstolens fest den 22 februari. Till artikeln

 

Påven uppmanar världens
ledare att lyssna
till sanningen

(www.chiesa) I sitt första tal för året till ambassadörerna vid den Heliga Stolen påminde Benedikt XVI om varifrån den sanna freden kommer: ”Jag vill säga till alla er som är ansvariga för nationerna: om ni inte fruktar sanningen, då behöver ni ej heller frukta friheten! Till artikeln

   
.............................................................................................................................................
 
   

Påven själv om sin
första encyklika

(katobs.se) Påven Benedikt XVI gav ut sin första encyklika den 25 januari. Encyklikan, som består av femtio sidor, vill få människan av idag att förstå den enastående kristna kärlekens väsen, som ligger i vår gemenskap med Gud. Kärleken till Gud och kärleken till nästan går ej att skilja åt. "I dagens terminologi verkar betydelsen av ordet kärlek att ligga mycket långt ifrån det som kristna tänker på när de talar om sann kristen kärlek" säger påven i dessa kommentarer. Till artikeln
Se även:
Påvens första encyklika hämtar inspiration hos Dante

 

"Tron är kriteriet som bestämmer vårt sätt att leva"

(katobs.se) Den 25 januari publicerades påve Benedikt XVI:s första, länge emotsedda, encyklika: Deus Caritas Est. För ett par dagar sedan presenterade han själv motiven och ämnesvalet. Dante ser i kärleken något mer än grekerna, inte bara ett ljus, men ett självmedvetande; ett ansikte - Kristus. Med encyklikan vill påven göra ett bidrag till att återupprätta kärleken, som det som föregår allt annat och som man inte kan skilja från Gud. Den ende, Han, vilken också framträdde med mänsklig kropp och mänskligt ansikte. Men sedan har meningen urholkats och vi känner inte längre igen kärleken som detta gudomliga anlete. "Vi kan inte därför bara överge kärleksbegreppet, utan vi måste ta upp det igen, rena det och återskänka det den ursprungliga strålglansen så att det kan upplysa våra liv och leda in på den rätta vägen" sade påven. Till artikeln

Stiftsmeddelande
Encyklikan Deus Caritas Est (engelska)
Encyklikan Deus Caritas Est (franska)
Encyklikan Deus Caritas Est (tyska)
Encyklikan Deus Caritas Est (latin)

 
   
.............................................................................................................................................
   

Påven utser ny husteolog

Vatikanen, 1 december (CWNews.com) - Fader Wojciech Giertych, en polsk dominikan, har av Benedikt XVI utsetts till teolog för det påvliga hushållet.

Fader Giertych föddes i London av polska föräldrar år 1951, inträdde i dominikanorden år 1976 och blev prästvigd år 1981. Han blev doktor i teologi vid Angelicum-institutet i Rom, där han nu undervisar i moralteologi. Han talar polska, engelska, franska, italienska, spanska, tyska och ryska. Till artikeln

   

"Människan har blivit en slags amöba som saknar
en särskild form"

(katobs.se) Den 1 december utsåg påven till teolog i det påvliga hushållet pater Wojciech Giertych OP. Av tradition är denna "husteolog" alltid dominikan. I denna intervju som katobs.se fått exklusiv rättighet att översätta, berättar han om sitt arbete och om den intellektuella dimensionen i dominikanernas sätt att förkunna Evangeliet. "Förr brukade människorna veta vem de var, till vilket land de hörde, vad de hette och vilket värdesystem de måste följa. En del bad kyrkan att tvinga människorna att följa vissa värden, för att råda bot mot situationen som uppstått. ---Men dominikansk uppfostran har inte som mål att bygga ett yttre skal runt människan, utan önskar bara utveckla hans egen ryggrad. Det målet kanske bara uppnås genom att man studerar filosofi, bry sig om det andliga livet och genom teologi som när det andliga livet och utmanar att uföra aktiviteter som utförs i Evangeliets namn", säger han i intervjun. Till artikeln

    .............................................................................................................................................  
   

" Våga riskera att finna godheten!
Våga riskera att få ett rent hjärta!
Våga riskera att finna tron!"

(katobs.se) Påven Benedikt XVI visade åter under den stora festdagen för Guds Moder Maria (Immaculata), då också det Andra Vatikankonciliet uppmärsammades 40 år efter dess avslutning, vilken stor predikant han är. I en lysande betraktelse framhöll han hur männniskan, då hon vänder sig till Gud, blir fri och öppen för tillvaron i dess verkliga dimensioner. Till artikeln

 
    .............................................................................................................................................  
   

Om Guds revolution
- och påvens

Sex månader efter valet till påve avslöjar den första gallupundersökningen att Benedikt XVI både har ett tilltalande sätt och är en person som övertygar. Han har fått antalet besökare vid audienserna att fördubblas. En bild av honom etsar sig fast i sinnet: bilden av den tyste mannen i tillbedjan inför eukaristin. Till artikeln

Intressant ändring på viktig post

(katobs.se) Den 10 december utnämnde Benedikt XVI ärkebiskop Malcolm Ranjith till sekreterare för Gudstjänst-kongregationen som efterträdare till ärkebiskop Domenico Sorrentino som förflyttas till posten som biskop av Assisi. Ärkebiskop Ranjith föddes född 1947 i Sri Lanka och prästvigdes av Paulus VI år 1975 i Rom. År 2001 till sekreterare vid Evangeliserings-kongregationen. Han har varit den förste lankesen att inneha den diplomatiska posten som nuntie. Ärkebiskop Ranjith talar 9 språk. Det är ett intressant val. Ärkebiskopen har kraftigt emotsatt sig den ständigt hotande indifferentismen som menar att en religion kan vara lika god som en annan. I fallet med den lankesiske oblatfadern Tissa Balasuriya var ärkebiskop Ranjith inblandad både i exkommuniceringen 1997, den första och enda sedan konciliet, och dess lyftande ett år senare. Fader Balasuriya hade öppet ifrågasatt om kyrkan var vägen till frälsning och han oroades över att kristendomen skulle utplåna de andra religionerna. Till artikeln

 
 
.............................................................................................................................................
   

Ungdomsdagarna i Köln:
En vändpunkt?

Trots att den Europeiska Gemenskapen försökt nedtona alla tecken på inflytande från kyrkan så markerar ungdomsdagarna i Köln att den kristna tron inte hör till ett förflutet i Europa. Till artikeln

Efter Köln

Om den fantastiska lektionen vi fick av professor Ratzinger, riktad till katoliker, kristna, judar och muslimer. En beskrivning av den nye påvens första resa utanför Italien. Ju mera krävande han är, desto flera hjärtan och sinnen vinner han. Till artikeln

 
 
.............................................................................................................................................
   

"Min bror och min påve"

Georg Ratzinger talar om påven Benedikt XVI, troskrisen och vart den falska ”moderniseringen” leder oss. Till artikeln

Vad står det påvliga
vapnet för?

Det påvliga vapnet är fyllt av symbolik och historiska anspelningar. KATOLSK OBSERVATÖR gör här ett förslag till tolkning av skölden.

Till artikeln


 
 
.............................................................................................................................................
   

Juventutem håller
traditionen levande

Till Köln anlände en grupp ungdomar - en del till fots - från hela världen under namnet Juventutem. Det som förenar dem är strävan att den liturgiska traditionen skall hållas levande och inte förpassas till arkiven. Till artikeln

Ärkebiskopen av Köln:
”När Johannes Paulus II
avled, blev jag helt
tillintetgjord”

Kölns ärkebiskop ställde sig till förfogande för en omfångsrik intervju i tidskriften Der Spiegel. Den höga kyrkliga dignitären talade om Gud och världen – ja, även om sin fruktan för döden. Till artikeln

 
  ...........................................................................
...........................................................................
   

Påvens primat nyckelfråga i ekumenik med Östkyrkan


Benedikt XVI med Ioannis Zizioulas, ledare för Konstantinopels Ekumeniska patriarkat.

De ortodoxa måste inse att primatet utgör en del av kyrkans väsen, och inte är enbart en ordningsfråga. Detta menar metropoliten av Pergamon, teologen Ioannis Zizioulas i en intervju i tidskriften 30Giorni. Till artikeln

Felix Colonia"På ett ömsint men samtidigt bestämt sätt förklarade Benedikt XVI, där på höjderna över Mariafältet, sambandet mellan en hel rad viktiga symboler som ingår i hostian – som är en brinnande och synlig verklighet! Denna hostia som lyftes upp inför hela världens ögon, skulle den kanske ha gömts undan på grund av finkänslighet gentemot de separerade bröderna?" Till artikeln

 
 

............................................................................................................................

  Påven öppnar sitt hjärta inför
prästerna i en liten bergsbyförsamling

Benedikt XVI's förvånande möte med prästerna i Aosta som skedde i formen ”frågor och svar”. Det handlade om Västvärldens leda vid Gud, på kristendomen i Afrika, på prästlösa församlingar, frågan om skilda och omgifta personer får ta emot kommunion…

Till artikeln

© L'Osservatore Romano/Getty Images

 
 

 

--------------------------------------------------------

  KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved