Ledare:

Dom med allvarliga konsekvenser

 

De senaste dagarna har alla medier rapporterat om fallet Grimmark. Arbetsdomstolen har konstaterat att ingen diskriminering skett då några arbetsgivare vägrat anpassa en barnmorskas arbetsuppgifter till hennes samvetsövertygelse, att hon inte kan utföra aborter. Hon har däremot aldrig vänt sig mot att aborter utförs generellt eller ens antytt något om lagstiftningen. 

I spåren har en osmaklig diskussion uppstått, där barnmorskan beläggs med beskyllningar av olika slag. En är att hon är ett redskap i händerna på en stor kristen "lobby". Det handlar om att hon fått hjälp betala de osannolika rättegångskostnaderna, nu uppe i för en privatperson orimliga 1,6 miljon kronor. 

Tidigare har Mona Sahlin jämfört hennes exempel på extrem och farlig fanatism:

– Alla religioner har ju de extrema, farliga fanatikerna. Det är oerhört viktigt både att vi ser dem och fördömer dem. Också den som vägrar utföra abort är, i min mening, en extrem religiös utövare, på ett helt annat plan än vad Islamiska staten är.

(Citatet från en paneldebatt om religion och demokrati i Ersta kyrka i februari 2015. Källa: Världen idag)

Från barnmorskans fackförening, Vårdförbundet, har hon utsatts för en aggressiv kampanj, ivrigt påhejad av RFSU, Läkarförbundet, Barnmorskeförbundet, Sjuksköterskeföreningen och en gynekolorganisation, SFOG. Besöker man barnmorskeförbundets FaceBook, så verkar paradoxalt nog abort vara det viktigaste man sysslar med, framförallt en intensiv ideologiskt krigföring mot varje problematisering av denna verksamhet inom vår sjukvård. Det finns bara en uppfattning: Detta handlar om en vårdinsats där "patienten", kvinnan som valt avbryta sin graviditet, alltid kommer i första hand.

Det är ingen rättighet att få en barnmorska som delar vår kristna tro. Men i framtiden kommer det inte ens vara en möjlighet.

Anpassningar av arbetsuppgifter inom yrken sker dock dagligen. Även legitimerade läkare kan välja vad de vill syssla med. Poliser också. Ordningsvakter kan välja att patrullera på tunnelbanan - eller vakta en grind. Dessutom finns det lag på att anpassa arbetsplatsen och uppgifterna till eventuella funktionshinder, såsom rörelsebegränsning, synskada och även psykosociala omständigheter.

Domen strider emot flera andra myndighetsbeslut. Att flera hela landsting vägrar utföra omskärelser på grund av att man är emot hela fenomenet har inte lett till några rättsliga prövningar av dessa läkares rätt fortsätta utöva sitt yrke, detta trots det finns en lag om detta. I exemplet med barnskötaren som hävdade sin tro för att täcka sitt ansikte med sk niqab, hördes heller inga krav på yrkesförbud. Tvärtom konstaterades diskriminering här enligt DO:

"Diskrimineringslagen förpliktar skolorna att försöka undanröja hinder som följer av elevers religiösa övertygelse. Att utestänga en elev från undervisningen bara för att hon bär niqab – utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet – strider därför enligt min mening mot diskrimineringslagen."

Men några "försök att undanröja hinder som följer av elevers religiösa övertygelse" är således inte aktuella i barnmorskefallet. Man kan därför inte låta bli att se att detta handlar om ett motstånd mot den kristna tro som barnmorskan uttryckt, snarare än ett arbetsplatsrelaterat problem.

Det är således våra myndigheter som inför religionsfrågan här, även om man ivrigt förnekar detta. Syftet är begränsa möjligheterna för kristna att i varje form påverka sin omgivning. Men resultatet blir att kristna hänvisas till en sorts katakombtillvaro, såsom under kejsarna i Rom.

Vilket blir nästa yrke där kristna utesluts - statstjänstemän, domare, lärare?

Det är häpnadsväckande.

20170413


Länkar:
DO:s beslut: Kristna utesluts från vårdyrkena 
Berufsverbot - för judar i Tyskland 1934, och för kristna i Sverige 2014

Fallet Ellinor Grimmark - en pressöversikt

  

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved