Ministerbyte i Malteserorden

Påven vill "undersöka" tusenårig orden

 


(katobs.se) Den ärevördiga Malteserorden, en av två av påven och Heliga Stolen erkända riddarordnar, får plötsligt rubriker. En av dess ledande personer, storkansler Albrecht Freiherr von Boeselager har låtit hjälporganisationen driva projekt i strid med kyrkans lära och därmed brutit mot centrala ordensprinciper. I början av december blev han anmodad att lämna sin plats som storkansler. Han vägrade och blev därmed avskedad under protest. Eftersom detta handlar om en andlig orden, och han dessutom tillhörde andra klassens riddare, sk lydnadsriddare, då lydnadslöftet är det mest centrala, är saken mycket ovanlig.

Statssekretariatet för Heliga Stolen har nu låtit tillsätta en "undersökningskommission" bestånde av fem personer. Även detta är kontroversiellt; Malteserorden är nämligen dels en av de äldsta katolska andliga ordnarna och dels ett rättssubjekt i internationell rätt. Den lyder således inte under Heliga Stolen eller de kyrkliga lagarna annat än som andlig orden.

Storkanslerns position motsvarar den som en utrikesminister och inrikesminister har i en regering. von Boeselager tillsattes i maj 2014, efter att ha tillhört orden sedan 1976. Han har innan dess drivit ett stort antal hjälpprojekt inom ramen för Malteser International. Han var även medlem i det påvliga rådet Cor Unum sedan 1994. von Boeselager är en familj med anor i det katolska motståndet mot nationalsocialismen, fadern Philipp Freiherr von Boeselager var en av de få i kretsen kring greve von Stauffenberg som överlevde kriget. Stauffenberg försökte utföra ett attentat mot rikskanslern Adolf Hitler med en bomb, detta var 1944. I senare tid har han också drivit en kamp mot aborter och för det fria ordet.

Stormästaren Fra’ Matthew Festing, den avsatte f. storkanslern Albrecht Freiherr von Boeselager
och ersättaren Fra John Edward Critien

Enligt Malteserordens egen hemsida har det funnits missnöje med de projekt som orden under insyn av Albrecht Freiherr von Boeselager drivit i Myanmar (Burma). Man har där låtit dela ut stora mängder kondomer till lastbilschaufförer, prostituerade m.fl. för att förhindra AIDS. Enligt katolska kyrkans lära kan detta inte accepteras av en katolsk organisation - det innebär man lär en sak men praktiserar en annan. Två projekt lades ner, men ett tredje upphörde först sedan Läroämbetet kontaktats om saken. Men framförallt hänvisas till fleråriga problem i kontakterna mellan storkanslern och ordensledningen.

Under ett sammanträde med stormästaren, där även patronus kardinal Raymond Burke närvarade, anmodades storkanslern lämna sin plats. Han vägrade då, trots att även patronus, alltså påvens personliga representant till Orden, också vädjade till honom att lyda ordensledningen (detta enligt obekräftade uppgifter från nyhetsbyrån AP). Eftersom han insisterade så förklarade man honom avsatt och berövad alla band med orden och en ny temporär storkansler, Fra John Edward Critien, invaldes bara dagar senare.

Heliga Stolens presstalesman Greg Burke meddelade då att en "undersökningskommission" utsetts för att "saken ska finna en fredlig lösning". Kommissionen består av Silvano Tomasi, Gianfranco Ghirlanda, Jacques de Liedekerke, Marc Odendall och Marwan Sehnaoui, alla uppges ha nära band med von Boeselager. Ordensledningen förklarar dock att allt beror på ett missförstånd hos Statssekretariatet. Samtidigt påpekar man sin suveränitet med statsrättigheter och avvisar därmed alla planer på en "undersökning" gällande sådant som rör rättssubjektet och ej den andliga Orden. Man finner förslaget "oacceptabelt".

Till saken hör att patronus är kardinal Raymond Burke, som tidigare var prefekt för kyrkans apostoliska Signatura, dess högsta domstol med ansvar att auktoritärt tolka lagen och lösa juridiska konflikter mellan de olika institutionerna med mera. Han blev dock 2014 förflyttad av påve Franciskus till den mindre framträdande rollen som patronus för Malteserorden. En del tolkar det som en reaktion på hans kritiska hållning till hur synoden om familj och äktenskap avlöpte. I 2016 blev han även förflyttad från Gudstjänstkongregationen, med ansvar för liturgin.

Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, ofta förkortat Sovrano militare Ordine di Malta, SMOM), är en romersk-katolsk religiös orden för lekmän. Orden grundades cirka år 1099 i Jerusalem och är världens äldsta ännu existerande riddarorden. Historiskt har Malteserorden gått under namnet Johanniterorden, men efter erhållandet av ön Malta år 1530 har det nuvarande namnet brukats. Orden har idag sitt högkvarter i Rom. Den saknar egentligt territorium men betraktar sig som ett internationellt rättssubjekt och upprätthåller diplomatiska förbindelser med ett antal stater.

Antal medlemmar: 13 000
Volontärer: 80 000
Medicinskt utbildade: 20 000
Verksam i antal länder: 120


 

20161226

 

 

 

 

 

 

<

<

Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved