Askonsdagen

 

 

Askonsdagen markerar början av fastetiden, en av de mest kända och viktiga helgdagarna i den liturgiska kalendern. Denna dag inleder fastetiden, en tid till omvändelse och fördjupning av vår tro. Askonsdagen är faste- och abstinensdag. Det är en tid av botgöring, reflektion, bön och fasta, som förbereder oss för Kristi uppståndelse på påskdagen, genom vilken vi vill uppnå frälsning.

Askonsdagen sker 46 dagar före påskdagen, och detta observeras främst av katoliker, även om många andra kristna observerar det också. Den kommer från den gamla judiska traditionen av botgöring och fasta. Praxisen innefattar bärandet av aska på huvudet. Askan symboliserar stoftet som Gud har skapat oss av. Prästen sätter askan på en persons panna medan han uttalar:

Kom ihåg att du är stoft, och till stoft skall du åter bli”

eller

Omvänd er och tro på evangeliet.”

Aska symboliserar också sorg, i detta fall, sorg över att vi har syndat och orsakade oenighet med Gud.

Redan på 200-talet fanns skrifter som visade att aska var ett tecken på botgöring. Prästen utdelar aska under mässan och alla uppmanas att ta emot askan som en synlig symbol för botgöring. Även icke-kristna och de som inte är i nådens tillstånd är välkomna att ta emot askan.

Det är viktigt att komma ihåg att Askonsdagen är en dag av botgöring, bön och fasta. En del troende tar ledigt från arbetet och stannar hemma. Det är i allmänhet olämpligt att äta, handla eller att vara ute på offentliga platser efter att ha fått askan. Festa är mycket olämpligt. Små barn, äldre och sjuka är undantagna från detta bruk. För personer som har fått askan krävs inte att man bär askan resten av dagen, den kan tvättas bort efter mässan. Men många människor behåller askan som en påminnelse till kvällen. Askan bör man få i samband med heliga Mässan.

I vissa fall kan aska skickas med en präst eller en familjemedlem till dem som är sjuka.

Varför vi får askan

Liksom nineviterna som gjorde bot i säck och aska, är våra pannor markerade med aska for att vi ska ödmjuka våra hjärtan och påminna oss om att livet på jorden tar slut. Vi minns detta när vi får höra ”Kom ihåg att du är stoft, och till stoft skall du åter bli.”

Fördelningen av aska kommer från en ceremoni från gamla tider. Kristna som begått allvarliga fel utförda botgöring. På Askonsdagen, välsignade biskopen tagel skjortor som de skulle bära under fyrtio dagas botgöring och stänkte över den aska från palmkvistar från föregående år. Sedan, medan de trogna reciterade Psaltaren, visade sig botgörare som kom ut från kyrkan – precis som Adam, den första människan, utvisas vi ur paradiset på grund av olydnad. De botfärdiga får inte komma in i kyrkan igen förrän skärtorsdagen efter att ha vunnit försoning efter fyrtio dagars botgöring och på bikt. Senare blev det så att alla kristna båda offetliga och hemliga botgörare fick ta emot askan.

Tagelskjorta - Ett plagg av grov duk gjord av gethår och bärs som en skjorta eller ett bälte runt ryggen, i form av förödmjukelse och botgöring. Denna bars av S. Clara av Assisi, 1200-tal.

Aska

Askan kommer från de välsignade palmkvistarna som används vid palm-söndagens firandet av föregående år. Askan är välsignad med vigvatten och rökelse. Medan askan symbolisera bot och ånger, är den också en påmminnelse om att Gud är nådig och barmhärtig mot dem som åkallar honom med ångerfullt hjärta. Hans gudomliga nåd är oerhörd vikt under fastan, och kyrkan uppmanar oss att söka nåden under hela fastetiden, med eftertanke, bot och botgöring.

Så står der skrivet att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda”

Lukas 24:46

 

Sammanställning: Tomasa Silfverling

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved